Banícke múzeum v Rožňave

Zrealizovaný projekt Kálmán Tichy - výstava s katalógom

V rámci prebiehajúceho Roka Kálmána Tichyho realizovalo Banícke múzeum v Rožňave dve projekty viažuce sa k osobe Kálmána Tichyho. Prvým z nich bol projekt Kálmán Tichy výstava s katalógom, ktorého výstupom bolo zorganizovanie výstavy a vydanie katalógu k tejto výstave, podporil z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sumou 6 000 eur, pričom účasť múzea bola 1270 eur. Výstava, ktorá bola v múzeu počas mesiacov september až október 2019 inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, prezentovala tvorbu nielen jedného z najvýznamnejších maliarov a grafikov nášho regiónu, ale aj múzejníka, historika, etnografa a publicistu.

Projekt Výstava s katalógom Kálmána Tichyho zahŕňal aj vydanie plnofarebného dvojjazyčného (slovenský a maďarský jazyk) katalógu v náklade 300 ks. K výstave boli realizované sprievodné podujatia (prednášky, komentované prehliadky, tvorivé dielne) predovšetkým pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v Rožňave, ale aj z blízkeho okolia. Cieľom týchto podujatí bolo oboznámiť mladú generáciu s aktívnym životom a plodnou výtvarnou tvorbou Kálmána Tichyho. Zaujímavú výstavu ako aj krásny a pestrý katalóg ocenili mnohí návštevníci, ktorých táto téma oslovila.

Eva Lázárová

kalman tichy katalog

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok