Zážitkové centrum Sentinel

Svetový deň kultúrneho dedičstva, Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

V nedeľu 18. apríla si celý svet pripomína pamiatky a ich význam prostredníctvom Svetového dňa kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a historické sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel.

Pri tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa každoročne konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt. Tento deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS navrhuje mnoho spôsobov, ako oslavovať Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, napr. návštevami pamiatok, článkami v novinách, televízii, rozhlasovom vysielaní, vyvesením bilboardov a plagátov, ktoré vyzývajú k ochrane kultúrneho dedičstva, rôznymi podujatiami pre deti, mládež i dospelých s cieľom podnietiť ich záujem o ochranu pamiatok a pod.

Banícke múzeum v Rožňave obhospodaruje niekoľko významných historických pamiatok. Jednou z nich je krásna secesná budova na Šafárikovej ulici č.43 z roku 1905. Pre zaujímavosť, je to najstaršia budova v strednej Európe postavená špeciálne pre účely baníckeho a hutníckeho múzejníctva.

bhe 19 1680x1117

Stručná história budovy:

Návrh založiť v Rožňave špecializované banícke a hutnícke múzeum odznel prvýkrát na zasadnutí Boršodsko-Gemerskej pobočky Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti (BGP) v Rožňave dňa 11.mája 1902. Za autora návrhu je považovaný banský inžinier Gustáv Eisele, ktorého práve na tomto zasadnutí poverili zostavením a napísaním baníckej monografie Gemera (publikácia bola vydaná v roku 1907). Pre zamýšľané múzeum uvažoval s využitím finančného príspevku, daru grófky Františky Andrássyovej, určeného pre založenie prírodovedného múzea v Rožňave v čiastke 4 tisíc korún, spravovanej mestom. Takýto návrh našiel pochopenie u BGP ako aj mesta a grófa Dionýza Andrássyho.

Budova bola postavená podľa projektu banského inžiniera Alexandra Müllera, riaditeľa rožňavských baní. Nakoľko pôvodná suma nepostačovala, gróf Dionýz Andrássy prispel ďalšími finančnými prostriedkami a pozemok poskytlo mesto Rožňava. Realizáciou stavby bol poverený budapeštiansky staviteľ Jozef Ott. Žiaľ, z dôvodu nekvalitne prevedených stavebných prác sa prvú expozíciu podarilo predstaviť verejnosti až v roku 1912.

Pre účely múzea slúžila budova do roku 1920. V rokoch 1920-1938 mala úplne iné využitie (vojenská ubytovňa, učňovská škola, knižnica, žandárska stanica).

Svojmu pôvodnému účelu bola budova prinavrátená až v roku 1938. Tu je potrebné doplniť, že v roku 1912 bolo založené v Rožňave aj Mestské múzeum, pri zrode ktorého stáli mestskí vzdelanci. Obidve múzeá pôsobili ako samostatné inštitúcie až do roku 1940, kedy boli zlúčené. V roku 1942 bol teda do budovy prevezený aj zbierkový fond Mestského múzea a v roku 1943 boli prezentované zbierky oboch inštitúcií v spoločnej expozícii, ktorá pre vojnové udalosti bola otvorená len tri mesiace. No už v roku 1945 vojnou poškodená budova prestala slúžiť svojmu pôvodnému poslaniu a v rokoch 1950-1956 opäť slúžila na rôzne, len nie múzejné účely.

Činnosť expozície s baníckou a hutníckou tematikou sa podarilo v historickej budove obnoviť v roku 1956. Expozícia bola v roku 1967 obnovená a slúžila svojmu účelu až do roku 1991, keď pre havarijný stav budovy a energetických rozvodov sa pristúpilo k jej rekonštrukcii. Po vykonaní rekonštrukčných prác bola 14. júna 1995 otvorená nová Expozícia baníctva a hutníctva Gemera. Verejnosti bola prezentovaná do novembra 2014.

Aj keď expozícia bola obsahovo veľmi bohatá a zaujímavá, výstavnou technikou už bola zastaraná a aj budova bola dlhé roky v zlom technickom stave. Vďaka prostriedkom z Regionálneho operačného programu v rámci projektu Zážitkové centrum Sentinel prešla budova i celý areál v rokoch 2015 a 2016 kompletnou rekonštrukciou, v rámci ktorej bola vybudovaná i nová prístavba. Rekonštrukciou sa rozšírili jednak výstavno-prezentačné priestory múzea, tiež boli vytvorené podmienky pre interaktívne aktivity návštevníkov spojené s audiovizuálnou technikou. V roku 2018 bola v historickej budove slávnostne otvorená nová Expozícia baníctva a hutníctva. Postupne sa rozširuje aj exteriérová časť expozície o nové zbierky, z ktorých mnohé doteraz neboli vystavené.

Keďže v dôsledku epidemiologických opatrení boli všetky expozície múzea počas posledných mesiacov zatvorené, veľmi nás teší, že po zlepšení situácie môžeme od 19.4.opäť privítať návštevníkov v expozíciách Baníckeho múzea v Rožňave.

1

2

 

Gabriela Kolesárová

 

Zdroj:

www.unesco.sk
www.pamiatky.sk
www.enviroportal.sk
Šomšák, Svetozár, Hozová, Mária, Zo starého nové - Rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok v Košickom samosprávnom kraji, 2016, ISBN 978-80-972512-0-8, e-volution, s.r.o
Archív Baníckeho múzea v Rožňave

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím