Historická expozícia

Kameninová manufaktúra v Rožňave – krátky pohľad do histórie

Mesto Rožňava malo v minulosti významné postavenie v oblasti priemyselnej výroby. Dve manufaktúry, ktoré na území mesta pôsobili, sa vo veľkej miere zapísali do priemyselných dejín na území Slovenska.

Po rozmachu výroby, hlavne finančne nedostupného porcelánu a doznievaní výroby habánskej keramiky, resp. fajansy, v Taliansku známej ako majolika, sa na území Slovenska dostala do popredia pomerne málo nákladná a vďaka bohatým prírodným surovinovým zdrojom z okolia aj dostupná kamenina.

V Rožňave, po vtedy už známej Markovej manufaktúre na spracovanie kože založenej v roku 1782, vznikla v roku 1810 v poradí druhá – kameninová manufaktúra. Jej zakladateľom a prvým majiteľom bol Ján Hoffmann, rodák z Budína. Manufaktúra sídlila v objekte na vtedajšej Čučmianskej, dnes Hrnčiarskej ulici. Malé rodinné podnikanie si po Hoffmannovej smrti v roku 1843 udržala jeho rodina do roku 1845, potom ju spravovala akciová spoločnosť, vo vedení ktorej sa vystriedali Štefan Mattyassovsky, Imrich Szontágh, Alexander (Sándor) Dubravszky, Jakub Weinstein a Fabián Groszmann.

Rožňavská kameninová manufaktúra opierala svoju výrobu o suroviny z neďalekého okolia: o bielu hlinu z Betliara, žltú hlinu z Krásnohorského Podhradia, čiernu hlinu z Brzotína a červenú hlinu z Gemerskej Hôrky a z Mikolčian. Íly a piesok dovážala z Kečova a Jősvafő.

Najväčší rozvoj dosiahla manufaktúra v rokoch 1851 – 1854 pod vedením Imricha Szontágha, kedy v prípravnom a výrobnom procese pracovalo 23 robotníkov. Tí sa delili na kvalifikovaných - formovači, modelári, maliari a nekvalifikovaných – paliči, pomocní pracovníci, mlynár. V tomto období vlastnila poschodový dom, záhradu, pastviny, mlyn na mletie hliny s menším dvorom a novú vypaľovaciu pec. Jej výrobky sa v najväčšom objeme, mimo regionálnych trhov, predávali v Pešti a Debrecíne, kde mala aj vysunuté sklady, z ktorých sa predávalo po celý rok. Počas vedenia manufaktúry Alexandrom (Sándorom) Dubravszkym v 70. – 90. rokoch 19. storočia nastal jej úpadok, ktorý pretrvával aj počas vedenia podniku Jakubom Weisteinom a posledným majiteľom Fabiánom Grossmanom.

Počas svojej takmer 100-ročnej existencie manufaktúra vyrábala pomerne bohatý sortiment výrobkov – rôzne druhy súprav, misy, podnosy, košíky na ovocie, kvetináče, šálky a ďalšie výrobky, v najväčšej miere ale taniere – úžitkové a dekoratívne, o ktoré bol najväčší záujem.

Výrobky sa vyrábali v rôznych typoch dekóru. Najjednoduchšie a najlacnejšie boli biele, potom nasledovali výrobky s modrým dekórom (s modrými linkami, prípadne na okraji doplnené inými vzormi), popri ktorých sa ujal aj motív viničového úponku a výrobky s farebným dekórom (kvetinové girlandy, kytice a pod.). Pri dekorovaní produktov sa najviac používali farby modrá, červená, zelená a hnedá.      

V každej skupine dekóru sa rozlišovali tri stupne kvality výrobkov: „fain“ – jemná, výrobky bez označenia a výrobky s najhoršou kvalitou, tzv. „aušus“. Najdrahšie boli farebne zdobené výrobky maľované voľnou rukou. Výrobky maľované cez šablónu boli lacnejšie.

Originalitu výrobkov zabezpečovala slepá značka na ich dne. Známe sú štyri značky: Rosenau – najstaršie výrobky, 1. polovica 19. storočia, ROZSNYÓN – polovica 19. storočia, D. S. ROZSNYÓN (Dubravszky Sándor) – 70. – 90. roky 19. storočia a značenie s menom Jakuba Weinsteina - koniec 19. storočia.

Do 2. polovice 19. storočia sa manufaktúra snažila vyhovieť požiadavkám meštianskych domácností. Po zaplavení trhu porcelánom z Rakúska, Čiech a Moravy, v snahe udržať sa na trhu čo najdlhšie, sa jej výroba dokázala účinne prispôsobiť trhu a začala vyrábať produkty podľa vidieckeho vkusu. Vďaka výrobe nových typov džbánov, úžitkových a dekoratívnych tanierov a ďalších výrobkov s rastlinnými motívmi, ale aj s motívmi vtákov, motýľov a ďalšími, sa rožňavská kamenina udržala na trhu do začiatku 20. storočia. Podľa údajov Košickej obchodnej komory manufaktúra na výrobu kameniny v Rožňave prestala vyrábať v roku 1905.

Po založení Mestského múzea v Rožňave v roku 1912 boli do jeho zbierok nadobudnuté darom alebo kúpou vzácne a výnimočné výrobky z kameniny.

V súčasnosti je v historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave evidovaných 37 kusov výrobkov rožňavskej kameninovej manufaktúry: 20 tanierov, 7 mís, 4 džbány, 3 krčahy, 1 váza, 1 čutora a 1 miska pod kvetináč. Z 1. polovice 19. storočia, t. j. z najstaršieho obdobia výroby, sa zachoval len 1 kus, a to tanier s prelamovaným okrajom, ktorý je na dne opatrený slepou značkou Rosenau. K najvzácnejším predmetom múzea patrí Sederová misa. Okrúhla misa s vyvýšeným okrajom s priemerom 33 cm, s hebrejským nápisom (voľný preklad ústredného nápisu: budúci rok v Jeruzaleme prestretý stôl), bola vyrobená v Rožňave v 50. – 60. rokoch 19. storočia, pravdepodobne pre významného člena židovskej komunity. K jedinečným predmetom patrí krčah s bohatou kvetinovou maľbou, s menom Soltész István a datovaním 1895.

Výrobky rožňavskej kameninovej manufaktúry boli prezentované formou výstavy Poézia kameniny, ktorá mala premiéru v roku 2015 v Rožňave a v rokoch 2016 – 2017 mala v slovenských múzeách päť repríz. Na výstave boli prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a výrobky, ktorých majiteľmi sú súkromné osoby.

V súčasnosti majú výrobky rožňavskej kameninovej manufaktúry na zberateľských trhoch vysokú hodnotu.

                                                           Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1

Tanier s prelamovaným okrajom, 1. polovica 19. storočia

 

 

2

Misa sederová, 50. - 60. roky 19. storočia

 

 

3

Krčah s kvetinovým motívom a nápisom, 1895

 

 

4

Tanier s kvetinovým motívom, 60. – 70. roky 19. storočia

 

 

5

Tanier s kvetinovým motívom, po obvode s farebnou girlandou, 60. – 70. roky 19. storočia

 

 

 6

Tanier kameninový hlboký s motívom kŕmenia vtákov, 60. - 70. roky 19. storočia

 

 

 7

Tanier kameninový hlboký s kvetinovým motívom a motýľom, 60. - 70. roky 19. storočia

 

 

 8

Džbán s kvetinovým motívom, 60. – 70. roky 19. storočia

 

 

 9

Tanier s motívom viničových listov, 70. - 90. roky 19. storočia.

 

 

 10

Tanier s jemným rastlinným motívom, 70. – 90. roky 19. storočia

 

 

 11

Misa s jemným kvetinovým motívom, 70. – 90. roky 19. storočia

 

 

 12

Tanier s motívom bodiek, po obvode zdobený hubkovou technikou, 70. – 90. roky 19. storočia

 

Zdroje:
DOBROVÁ, Elena. K dejinám rožňavskej kameninovej manufaktúry. In: Nové obzory, 1964, č. 6, s. 65-78.
HOLEČKOVÁ, Sylvia. Výskumná úloha Ú-19A Rožňavská a muránska kamenina, 2014 – 2017. Banícke múzeum v Rožňave
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
Foto: Archív Baníckeho múzea v Rožňave

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím