Historická expozícia

K fašiangom patrili okrem zábav aj svadby!

Obdobie fašiangov bolo nie len časom pre mestské či vidiecke zábavy a sprievody v maskách, ale aj najčastejším obdobím kedy sa konali svadby. Dôvodom bol agrárny spôsob života naviazaný na prírodné podmienky. Počas zimy sa nepracovalo na poliach a lúkach, bolo teda dostatok času, pretože svadby v minulosti trvali aj niekoľko dní. Okrem obdobia fašiangov sa konali svadby aj na jeseň alebo na sviatky, napríklad na Martina, Veľkú Noc či Rusadlá (Turíce). V kronikách sa zachovala informácia, že v roku 1877 sa v Rejdovej na Rusadlá konalo naraz 24 svadieb. Na sobáš nebol určený konkrétny deň ako to poznáme dnes, kedy sa najčastejšie sobáši v sobotu. Svadby sa nekonali v pôste pred Veľkou Nocou, ani v advente pred Vianocami a nikdy nebol sobášnym dňom streda a piatok alebo deň, keď sa v obci konal pohreb. Svadba sa konala v dvoch domoch, v dome rodičov ženícha a v dome rodičov nevesty. V domoch sa schádzali hostia, chlapov usadili a pohostili, ženy prichádzali až neskôr, no nemali právo sedieť pri stole. Nevesta sa so ženami pripravovala, tak aby ju ostatní nevideli. Pri obliekaní sa vykonávali aj rôzne magické úkony, ktoré ju mali ochrániť pred zlom. Do odevu si dávala bylinky, cesnak či chlieb. Uľahčiť pôrod malo presýpanie hrachu nad hlavou a dostatok mlieka v materstve prikladanie bryndze na prsia. Nevesta mala oblečený sviatočný odev, podľa finančnej situácie rodiny, ale najčastejšie zo vzorovaného brokátu, v minulosti bol farebný, až neskôr sa zaužívalo nosenie bielej farby. Cez plecia mala nevesta preloženú tkanú plachtu, nazývanú pôlka. V niektorých obciach potom slúžila neveste aj ako kútna plachta – na oddelenie postele rodičky po pôrode od ostatných obyvateľov domu a neskôr aj ako smrtná plachta, do ktorej zosnulú zabalili. V mnohých prípadoch tak tento symbolický kus látky sprevádzal ženu od svadby až po hrob. Do 50-tych rokov 20. storočia nosila nevesta na hlave partu alebo veniec, k bielemu tradičnému odevu neskôr pridali miesto venca biely závoj a od 60-tych rokov 20. storočia kroj takmer úplne nahradili dlhé biele šaty so závojom. Nevesty z mestského prostredia, či bohatšie nevesty mali dlhé biele šaty už oveľa skôr. Mužský tradičný odev definitívne nahradil aj vo vidieckom prostredí tmavý oblek v 30-tych rokoch 20. storočia, v niektorých obciach aj skôr. Od ostatných mužov sa ženích odlišoval väčším a výraznejších pierkom pripnutým na saku. Na sobáš do kostola išiel celý svadobný sprievod peši. Jeho súčasťou bola aj muzika a všetci pozvaní hostia. Svadba pozostávala z veľkého množstva úkonov a obradových činností, ktoré mali zaručiť šťastné manželstvo, úspešné splodenie potomkov, zdravie a hojnosť. V minulosti sa tento dôležitý obrad a aj život manželov odohrával pred očami celého dedinského spoločenstva, ktoré hodnotilo a nepriamo aj zasahovalo do spolunažívania manželov. Veľké množstvo svadobných zvykov sa postupne vytratilo a dnes ich môžeme spoznávať cez staré fotografie či zápisky alebo prostredníctvom folklórnych skupín a súborov.

Barbora Šumská

 

1 13360

13.360 Ženích s nevestou Gemerská Poloma, r. 1910

 

n 5458

 N 5458 Svadobná fotografia z Rejdovej 1932

 

n 4807

N 4807 Svadobná otografia z roku 1930

 

n 5687

N 5687 Svadobná fotografia z Gočova r. 1934

 

n 6130

N 6130 Nižná Slaná, typ svadobného odevu 50-tych rokov

 

n 6518

N 6518 Svadobný sprievod r 1943, Gemerská Poloma

 

Zdroje:

Archív Baníckeho múzea v Rožňave.

KOLESÁR, Ján. Rejdová, monografia obce. Košice: Agentúra Sáša Košice, 2013. ISBN 978-80-89696-00-0.

JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. Rodinné zvyky. In: Michálek, Ján a kol. Gemer-Malohont. Martin:Matica slovenská, 2011. s. 375-404. ISBN 978-80-7090-990-4.

VNENČÁK, Vladimír a kol. Svadba v Gemerskej Polome. Obec Gemerská Poloma, 2015. ISBN 978-80-972207-8-5.

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok