Expozícia prírody Slovenského krasu a okolitých oblastí

Partneri projektu Príroda je život slávnostne odprezentovali jeho výstupy

     Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spoločne s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja, koncom októbra 2023 predstavili finálne výstupy projektu Príroda je život. Projekt sa realizoval v rámci internej výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú inovácie, ktorej hlavnou prioritou pre rok 2023 bola podpora aktivít znižujúcich dopady globálnych ekologických a environmentálnych výziev. Spoločný cieľ, ktorý si stanovili partneri projektu, je za pomoci jednoduchých názorných pomôcok poskytovať informácie a tým rozširovať vedomostné obzory, hlavne detí a mládeže, ale aj širokej verejnosti bez ohľadu na vek. „Človek s vyšším environmentálnym vedomím sa chová k životnému prostrediu a k prírode oveľa šetrnejšie, oveľa viac si uvedomuje súvislosť medzi svojim správaním a stavom životného prostredia. Preto je to niečo k čomu je ho potrebné viesť, ideálne už od útleho detstva,“ uviedla kurátorka Baníckeho múzea v Rožňave PhDr. Jaroslava Neubauerová, PhD. Celkové výdavky projektu tvoria sumu vo výške 47-tisíc eur.

     Dňa 26.10.2023 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie výstupov projektu. Program sa začal úvodnými slávnostnými príhovormi v Zážitkovom centre Sentinel Baníckeho múzea v Rožňave. Múzejníci spolu s hosťami následne zasadili v areáli vŕbu ako potvrdenie silného environmentálneho zamerania projektu. Potom žiaci Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého symbolicky uložili k jej koreňom časovú kapsulu s odkazmi pre budúce generácie. Neskôr sa už všetci prítomní mali možnosť zoznámiť s výstupmi múzejnej časti projektu. Nasledovný program pokračoval v areáli zážitkovo-informačnej záhrady Čaro Gemera Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kde po vystúpení detskej ľudovej hudby z Gemerskej Polomy Mrzukanti privítala prítomných riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Kyselová. Okrem vyzdvihnutia dôležitosti ochrany životného prostredia zároveň predstavila výstupy knižničnej časti projektu. Slávnostného sprístupnenia projektu sa zúčastnil predseda Kultúrnej komisie KSK Pavol Burdiga, vedúca Odboru kultúry KSK PhDr. Jana Knežová, PhD., zástupca mesta Rožňava, kultúrnych a školských organizácií mesta a Košického kraja.

     Partneri projektu sú presvedčení, že prostredníctvom výstupov akými sú najmä dažďová záhrada, audiovizuálny sprievodca expozície, interaktívne panely, inteligentné dvere, vodná dráha a žľaby, či balančné a herné prvky, môžu inšpiratívne a hlavne efektívne poukazovať na reálne aktivity, ktoré skvalitňujú život jedinca v prírode a zároveň ho naučia prírodu chrániť a vážiť si ju. Aj prostredníctvom tohto projektu sa Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Banícke múzeum v Rožňave stávajú plnohodnotnými partnermi v environmentálnej výchove materským, základným a stredným školám, ako aj širokej verejnosti.

 

1k   2k

3 3k   3k

4k   5k

6k   7k

Viac o galérii

Viac o expozícii prírody

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím