Gallery of Minnig Museum in Rožňava

Výstava Koža a kožušina - od úžitku k luxusu

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, predstavuje výstavu s názvom Koža a kožušina – od úžitku k luxusu. Ako uvádza autorka výstavy a kurátorka etnografie, Mgr. Barbora Šumská: „Cieľom výstavy je prezentovanie materiálu kože a kožušiny v kontexte viacerých odborov, histórie regiónu a etnológie, spôsobu remeselného spracovania materiálu a prostredníctvom ukážky rôznych druhov výrobkov. Návštevníci vďaka tomu získajú komplexný pohľad na tému.

Koža je materiál, ktorý ľudstvo sprevádza od počiatku jeho existencie a vďaka vynikajúcim vlastnostiam ponúka široké možnosti využitia. Jej náročné spracovanie si vyžiadalo špecializáciu výroby, ktorej sa venovali samostatné cechy a remeselníci, medzi nimi garbiari, obuvníci (ševci), čižmári, kožušníci a ďalší. Mnohí z nich boli bohato zastúpení aj v regióne Gemer. Okrem cechovej činnosti bola v Rožňave aj manufaktúra na spracovanie kože. V bývalej administratívnej budove manufaktúry dnes sídli Banícke múzeum v Rožňave. Kožené a kožušinové výrobky boli prirodzenou súčasťou odevu, obuvi a pracovných pomôcok baníkov, remeselníkov, roľníkov, pastierov či furmanov. Odev doplnený vzácnymi kožušinami bol však aj znakom najvyšších spoločenských vrstiev a stal sa symbolom sociálneho statusu.

Na výstave budú prezentované aj nedávne akvizície do etnografického fondu múzea a taktiež zbierkové predmety po reštaurovaní a konzervovaní ako napríklad vzácna pohrebná prikrývka čižmárskeho cechu z roku 1824. Okrem zbierkových predmetov z fondu múzea návštevníkov určite zaujmú aj kolorované kresby tradičného odevu zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Výstava bude doplnená aj o výrobky súčasných remeselníkov a výrobcov z regiónu a blízkeho okolia. K výstave múzejníci zároveň pripravujú bohaté sprievodné múzejno-pedagogické aktivity.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. mája 2023 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Túto výstavu ako aj zreštaurovanie pohrebnej prikrývky čižmárskeho cechu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Záujemcovia si budú môcť výstavu pozrieť až do 29. septembra 2023.              

   

Ste srdečne vítaní!

 

 

Bőr és szőrme – a hétköznapitól a fényűzőig című kiállítás

 

A Kassai Kerületi Önkormányzat kulturális intézménye, a Rozsnyói Bányászati Múzeum bemutatja a Bőr és szőrme – a hétköznapitól a fényűzőig című kiállítását. Amint azt a kiállítás kurátora, Barbara Šumská néprajzkutató kifejti: „A kiállítás célja, hogy a bőrt és a szőrmét több szakág kontextusában mutassa be, szóljon a régió történetéről és néprajzáról, a nyersbőr feldolgozásáról és bemutassa a kész termékek sokféleségét. Ezáltal a látogatók komplex betekintést kapnak a témába.“

A bőr az az anyag, mely az emberiség életének kísérője annak létezése óta és kedvező tulajdonságai következtében széleskörű felhasználással bír. A bőrfeldolgozás igényes volta megkövetelete a termelés szakosodását a céhen belül és a mesterek között, ily módon voltak tímárok, cipészek, csizmadiák, szűcsök és mások, akik mindannyian bőrművességgel foglalkoztak, egyebek mellett Gömörben is. A céhek mellett Rozsnyón működött egy bőrfeldolgozó manufaktúra is. A manufaktúra egyik, adminisztratív célokat szolgáló épületében napjainkban a Rozsnyói Bányászati Múzeum székel. A bőrből és szőrméből készült termékek megjelentek a bányászok, mesteremberek, parasztok, pásztorok és fuvarosok viseletében, bőrből készült lábbeliket viseltek és munkaeszközeik egy része is ebből készült. A drága szőrmekiegészítős viseleti darabok a legfelsőbb társadalmi rétegeket jellemezték és státuszszimbólummá váltak.

A kiállításon bemutatásra kerülnek a néprajzi gyűjtemény új szerzeményei, de számos régi, konzervált és restaurált tárgy is, mint például a csizmadia céh halotti leple 1824-ből. Saját gyűjteményi darabjainkon túl a látogatók bizonyára örömmel fogadják majd a Stomfai Népművészeti Múzeum (Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave) népviseleti gyűjteményi darabjairól készült színezett rajzokat. A kiállításban megjelennek a szűkebb és tágabb régió jelenleg alkotó bőrműves mestereinek termékei is. A tárlatot múzeumpedagógiai foglalkozások sokasága egészíti ki.

A megnyitóra 2023. május 23-án, 16.00 órakor kerül sor a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában. A kiállítás létrejöttét és a csizmadia céh halotti leplének restaurálását a Művészalap (Fond na podporu umenia) támogatta. A kiállítás 2023 szeptemberéig várja a látogatókat.

 

Várjuk Önöket szeretettel!

 

Od 20.7.2023 bude výstava ukončená z dôvodu realizácie stavebných prác v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

plagt koza a kozusina web 2

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline