Historická expozícia

Františka Andrássyová - Obklopená láskou, obdarená dobročinnosťou

Láskavá a dobročinná žena, milujúca manželka grófa Dionýza Andrássyho. Taká bola Františka Andrássyová.

Aj keď je Františkin životný príbeh na informácie pomerne skúpy, o to bohatší je na lásku, ktorá ju sprevádzala počas celého života.

Františka Andrássyová, rod. Hablawetzová, sa narodila v roku 1838 (podľa najnovších zistení to mohlo byť v roku 1831) v rodine dirigenta a riaditeľa viedenského konzervatória. Niektoré pramene uvádzajú, že bola opernou speváčkou a svoj umelecký spev predvádzala na viedenských operných scénach. Práve tu, vo svojej rodnej Viedni, sa zoznámila s grófom Dionýzom Andrássym, obdivovateľom a veľkým milovníkom výtvarného umenia a literatúry, ktorý tu v 60. rokoch 19. storočia navštevoval viedenskú Východnú akadémiu. Začal sa tak nekonečný príbeh lásky opernej speváčky Františky a grófa Dionýza. Františkin nešľachtický pôvod ani fakt, že na vtedajšie pomery nepatrila k majetnejším vrstvám, dokonca ani námietky a nesúhlas Andrássyovského rodu nedokázali zabrániť jednému z najkrajších príbehov lásky a odhodlania v uhorských dejinách. Ich láska, v kruhu tohto známeho šľachtického rodu tak veľmi odcudzovaná, bola spečatená v utajení v talianskej Pise sobášom v apríli 1866. I keď Františka nebola nikdy uznaná za právoplatnú príslušníčku rodu Andrássy, vzťah Františky a Dionýza bol napriek mnohým úskaliam ukážkový ba až ideálny, naplnený úctou, pokorou a bezhraničnou láskou.

Františka, táto výnimočná žena, sa stala zmyslom života mladého vydedeného grófa. I keď neskôr Dionýz získal späť svoje dedičské práva, gróf s manželkou svoj rodný kraj nenavštevoval a neprejavoval záujem ani o rodinný majetok. Manželský pár žil vo Viedni, neskôr sa presťahoval do Mníchova. Výnimkou bol rok 1879, kedy manželia v tajnosti navštívili Dionýzovo krásnohorské panstvo a Františka tak spoznala hrad i krajinu navôkol.

Františka zomrela po dlhej chorobe v Mníchove v roku 1902, po 36 rokoch prežitých s manželom v šťastí a láske. Pre Dionýza bola smrť milovanej manželky obrovskou ranou a priveľkou stratou.

Ako prejav najväčšej lásky k tejto výnimočnej žene dal Dionýz postaviť v rokoch 1903 – 1904 pre svoju milovanú Františku pod hradom samostatnú hrobku, nádhernú secesnú stavbu Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí. Telesné pozostatky Františky tu boli z Mníchova prevezené a uložené 26. októbra 1904, dva roky po jej smrti. Smútočný sprievod viedol z Rožňavy do Mauzólea. Táto výnimočná udalosť zaznamenala nevídaný záujem i zo strany obyvateľov, ktorí zahalení v smútku odprevádzali svoju láskavú, dobrosrdečnú a veľkodušnú patrónku Františku. Na počesť grófky Františky Andrássyovej sa v Mauzóleu od jej smrti koná každý rok v októbri zádušná omša.

Gróf Dionýz Andrássy zomrel v roku 1913 v Palerme na Sicílii. Od roku 1914 spí svoj večný sen vedľa svojej milovanej manželky.

Manželia Dionýz a Františka Andrássyovci prežili svoj život v bezdetnom manželstve. Veľkú časť svojho majetku venovali na dobročinné účely, ktorých iniciátorkou bola Františka. Zakladali a finančnými darmi podporovali nemocnice, školy a gymnáziá, knižnice, múzeá, sirotince, kostoly a všetky miestne cirkvi.

V Rožňave dodnes stojí budova sirotinca, ktorá bola darom Františky Andrássyovej mestu (dnes sídlo prírodovednej expozície Baníckeho múzea v Rožňave). Na jej počesť je na priečelí budovy umiestnený reliéf s podobizňou štedrej darkyne. Manželia prispeli na výstavbu oboch rožňavských gymnázií – katolíckeho i evanjelického, nemocnice, na nákup organu pre reformovanú cirkev a na zriadenie knižnice. Finančne podporili výstavbu dnes už neexistujúcej židovskej synagógy, z ktorej tabuľa, venovaná pamiatke dobročinnej Františky,

je evidovaná v historickom fonde rožňavského múzea (voľný preklad textu: Na pamiatku grófky Františky Andrássyovej z Krásnej Hôrky 1838 – 1902 / Naše vďačné srdcia žehnajú dobročinnosti tvojej anjelskej duše a toto miesto bude naveky niesť tvoju vznešenú pamiatku).

V neposlednom rade prispeli finančnými darmi k založeniu Baníckeho múzea v Rožňave.

Vďační Rožňavčania dali v roku 1905 postaviť Františke, výnimočnej žene, patrónke a podporovateľke biednych, vdov a sirôt mramorový pomník s Františkinou bustou v životnej veľkosti. Dnes je symbolom mesta a stojí v centre pod Strážnou vežou.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1  2 

 • Františka Andrássyová. Olejomaľba pravdepodobne od Gabriela Schachingera, Mníchov, 1903
 • Pamätná tabuľa venovaná dobročinnej Františke, pôvodne umiestnená v židovskej synagóge v Rožňave

 

3  4

 • Pohľadnica: pomník Františky Andrássyovej, 1906
 • Reliéf s podobizňou Františky Andrássyovej na budove bývalého sirotinca

 

5 o

 • Pohľadnica: Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí, 1929

 

Foto: Archív Baníckeho múzea v Rožňave

Zdroje:

https://www.mapotic.com/narodne-kulturne-pamiatky-gl/212634-mramorovy-pomnik-andrassyova-frantiska

http://forumhistoriae.sk/documents/10180/39394/Smelkova.pdf

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I a Výtvarné umenie

Kalendár

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím