Banícke múzeum v Rožňave

Pastierstvo v praxi - strihanie oviec

Banícke múzeum v Rožňave pôsobí v regióne Gemer, ktorý je významnou etnografickou oblasťou Slovenska s hojnými ľudovými tradíciami. Zaznamenáva bohatú tradíciu pastierskej kultúry v jej najrozmanitejších podobách. Gemer je z poľnohospodárskeho hľadiska akoby stvorený pre ovčiarstvo, ale významný je aj v pastierstve dobytka, koní a ošípaných.

Najvhodnejšie podmienky tu však boli práve pre pasenie oviec, rovnako na severných horských stráňach a priestranných lúkach planín, ako aj na južných miernych kopcoch. Práve preto sa tu vytvorila obrovská tradícia nielen samotného pastierskeho remesla, ale aj pridružených úžitkových remesiel ako sú zvonkárstvo, medikováčstvo alebo kotlárstvo, pastierske brašnárstvo, kožušníctvo, súkenníctvo, valchárstvo atď. Takisto zanechalo po sebe množstvo pastierskych piesní, hudby, tancov, rozprávok ale aj krásne vianočné pastierske hry.

Našou snahou je pomocou našich bohatých zbierok a zapojením súčasných aktívnych pastierov a remeselníkov  priblížiť  túto kultúru deťom a širokej verejnosti. Legenda o vzniku nášho mesta hovorí o priamom prepojení pastierstva a baníctva, keďže prvé hrudky zlata a striebra tu našiel práve mladý pastier pri pasení oviec. Preto je pre nás v Baníckom múzeu takmer zaväzné poukázať na toto dedičstvo a zachovať ho pre nasledujúce generácie.

 

Gabriella Badin

 

POZRITE SI NAŠE VIDEO

film ovce

 

Kalendár

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok