Pre školy

Ponuka aktivít Baníckeho múzea v Rožňave

 

Rožňavská Metercia

Stručný popis aktivity: Prednáška o tabuľovej maľbe Rožňavská Metercia z roku 1513 s baníckymi výjavmi, spojená s prezentáciou. V rámci prednášky – vysvetlenie všetkých súvislostí ohľadom tohto jedinečného obrazu s veľkou výpovednou hodnotou o baníctve a hutníctve z obdobia spred vyše 500 rokov. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Po stopách Rožňavskej Metercie

Stručný popis aktivity: V rámci podujatia prehliadka rožňavskej biskupskej katedrály, kde sa nachádza originál jedinečnej tabuľovej maľby Rožňavská Metercia, následne prednáška spojená s prezentáciou diela v Galérii Baníckeho múzea. Po prednáške presun do obce Čučma ku štôlni Csengő, kde bol obraz namaľovaný a kde účastníci dostanú ďalšie informácie o baníckej obci Čučma. V prípade záujmu je možnosť pozrieť si v Čučme aj ďalšie miesta súvisiace s baníckou činnosťou v rámci náučného chodníka. Podujatie sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Život baníkov a ich rodín v minulosti

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na život baníkov a ich rodín v období od 2.polovice 19. storočia do 1. polovice 20. storočia na historických fotografiách vo fonde Baníckeho múzea v Rožňave. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Historické pamiatky mesta Rožňava

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na významné pamiatky v meste. Prednáška môže byť doplnená o tvorivú dielňu. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Spoznaj svoje mesto

Stručný popis aktivity: Prehliadka mesta spojená s rozprávaním o významných stavbách a pamiatkach súvisiacich s históriou mesta Rožňava. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Gemerská keramika

Stručný popis aktivity: Prednáška na tému gemerskej keramiky nerozoberá iba jej technický postup výroby, ale hovorí o nej ako o celku v rámci využívania daného remesla vo vidieckom prostredí. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Pletené predmety v ľudovom prostredí

Stručný popis aktivity: Prednáška na tému pletených predmetov, ktoré sa používali v ľudovom prostredí. Téma okrem techniky pletenia tiež rozoberá materiály, ktoré sa využívali na ich výrobu. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Plsť, plstenie a valchárstvo

Stručný popis aktivity: Prednáška na tému plstenie, ktorá nám priblíži niekdajšie techniky spracovanie zvieracej srsti. Okrem iného hovorí o využívaní plste, ako zemepisne tak aj v oblasti každodenného použitia. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Obrazáreň grófa Dionýza Andrássyho

Stručný popis aktivity: Prednáška poskytuje základné informácie o výnimočnom objekte, účelovej budove, ktorá bola postavená v roku 1908. Je spojená s prezentáciou histórie Obrazárne Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí. Podáva stručný životopis grófa Dionýza, myšlienku výstavby objektu v Krásnohorskom Podhradí, dovoz a inštaláciu jeho súkromnej zbierky umeleckých diel.

 

Cechy a cechový život v meste Rožňava

Stručný popis aktivity: Prednáška o vzniku a vývoji cechov. Život v cechu. Najstaršie rožňavské cechy, rozmach cechov. Bohatý cechový život v meste Rožňava. Cechové insígnie. Zánik cechového zriadenia.Manufaktúry v Rožňave.

 

Rožňavská kamenina

Stručný popis aktivity: Prednáška o histórii, majiteloch a o pestrej škále výrobkov niekdajšej rožňavskej kameninovej manufaktúry.

 

Kameninová manufaktúra v Muráni

Stručný popis aktivity: Prednáška o histórii, majiteloch a rôznorodosti výrobkov kameninovej manufaktúry v Muráni.

 

Banícky cech v Rožňave

Stručný popis aktivity: Prednáška o stredovekej sláve Rožňavy, vyspelosti baníckych aktivít, podmienkach vzniku a činnosti baníckeho cechu v Rožňave. Zvolávacia tabuľka a zástava cechu baníkov.

 

Banícke múzeum v Rožňave – 115-ročné múzeum

Stručný popis aktivity: Prierez históriou Baníckeho múzea v Rožňave, významnej kultúrnej inštitúcie pôsobiacej 115 rokov v meste Rožňava. Podmienky vzniku a činnosť Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave a Mestského múzea v Rožňave. Zlúčenie múzeí. Osobnosti rožňavského múzejníctva. Poslanie a činnosť múzea v súčasnosti.

 

Kálmán Tichy a múzeum

Stručný popis aktivity: Prednáška o osobnosti K. Tichyho ako riaditeľa múzea, múzejnej práci a o jeho prínose pre rožňavské múzejníctvo.

 

Živé múzeum – Gemerské zvyky a obyčaje

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je priblížiť návštevníkom tradičné gemerské zvyky a obyčaje, interaktívnym spôsobom ukázať a priblížiť im typické slovenské a maďarské ľudové kroje, ktoré boli ešte prednedávnom bežnou súčasťou vidieckeho života. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Živé múzeum - Modrotlač

Stručný popis aktivity: Zámerom podujatia je rozvíjať vedomosti o histórií výroby textílií v minulosti. Taktiež priblížiť technológiu výroby modrotlačových textílií pomocou prezentácie, prednášok, prakticky predviesť všetky pracovné fázy výroby modrotlače a vyskúšať si zjednodušenú formu výroby modrotlače. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Živé múzeum – Tradície gemerských pastierov

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je prezentovať tradície gemerskej pastierskej kultúry, zaviesť záujemcov do sveta pastierov. Prostredníctvom odborných prednášok o histórii a súčasnosti pastierstva, vytvorením a realizovaním interaktívnej tvorivej dielne (ukážka výroby zvoncov, vlastná výroba úžitkových pastierskych predmetov, pastierske tance) a inštaláciou „živého“ kútika šíriť krásu slávnej gemerskej pastierskej kultúry. Tvorivá dielňa možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Tvorivá dielňa - enkaustika

Stručný popis aktivity: Zhotovovanie farebných obrázkov pomocou enkaustickej žehličky a horúcim voskom. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Tvorivá dielňa – masky pre najmenších

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je rozvíjať fantáziu, jemnú motoriku účastníkom a oboznámiť ich s výtvarnou technikou - kašírovanie, pričom sa zoznámia aj s priestorovou prácou. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Tvorivá dielňa – vitrážové okno

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je rozvíjať fantáziu, jemnú motoriku účastníkom a oboznámiť ich s výtvarnou technikou – vitráže. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Plnou parou vpred!

Stručný popis aktivity: Prednáška je zameraná na parné dopravné prostriedky v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave. Jej obsahom sú poznatky o parnom nákladnom automobile Škoda Sentinel ako jedinom na Slovensku a taktiež je venovaná aj parnému valcu ako tretiemu najstaršiemu parnému valcu na svete.

 

 

Multifunkčná miestnosť v Zážitkovom centre Sentinel

Pre účel realizácie múzejnej pedagogiky slúži najmä multifunkčná miestnosť, ktorá je súčasťou Zážitkového centra SENTINEL. Priestor je riešený tak, aby sa žiaci a študenti cítili komfortne, ale zároveň aby mohol prebiehať aj vyučovací proces. Miestnosť je vybavená interaktívnou tabuľou, ktorá kombinuje výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie. Sedenie je riešené sedacími vakmi, ktoré dopomáhajú menej formálnej atmosfére, ktorú by sme v týchto priestoroch radi dosiahli. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 multifunkcna miestnost

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new