Historická expozícia

August 1968

Banícke múzeum v Rožňave pripomenie udalosti spred päťdesiatich rokov.

Rožňava, 15.08.2018

Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na spomienkový deň s názvom August 1968. Múzejníci si chcú aj s Vami pripomenúť udalosti vpádu okupačných vojsk do nášho mesta.

Podujatie sa začne premietaním uchovaného videodokumentu “Rožňava 21.augusta 1968“ a následne Mgr. Pavol Horváth bude pokračovať krátkou tematickou prednáškou. V rámci programu podujatia prítomným taktiež ukáže niektoré miesta Rožňavy späté s udalosťami z r. 1968, na ktorých ešte aj dnes je možné badať viditeľné stopy. Na záver zapália sviečky pri pamätníku Štefana Ciberaja na jeho a pamiatku všetkých ostatných obetí týchto udalostí.

Podujatie určené pre širokú verejnosť sa uskutoční 21.augusta 2018 so začiatkom o 16:30 hod. v Budove riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave, Šafárikova 31. Nezabúdajme na tieto udalosti, aby sme tak predišli ich opakovaniu.

 PhDr. Erika Hermélyi Gecelovská

 

august 1968

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

logo tg new