Banícke múzeum v Rožňave

Denný múzejný tábor v Baníckom múzeu v Rožňave

30. 7. 2018 - 3. 8. 2018
Banícke múzeum v Rožňave

Tlačová správa

Múzeum bude počas jedného týždňa patriť prázdninovým bádateľom.

Rožňava, 25.06.2018

Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, ponúka deťom aj počas letných prázdnin možnosť hravou a zážitkovou formou naučiť sa niečo nové, zabaviť sa a popritom spoznať nových kamarátov. Pripravilo pre ne denný múzejný tábor Prázdninoví bádatelia.

Na deti čaká bohatý program. Spoznajú život baníkov a ich prácu, dokonca sa vyberú aj na poznávací výlet do banského skanzenu v Čučme. Spolu so Štátnou ochranou prírody SR objavia krásy NP Slovenský kras a prejdú sa náučným chodníkom ku Krásnohorskej jaskyni, na ktorom sa dozvedia množstvo zaujímavostí o okolitej prírode. Neobídu ani Andrássyho obrazáreň, kde budú môcť nabrať inšpiráciu pre následné tvorivé aktivity. Múzejníci deti prevedú aj Historickou expozíciou Baníckeho múzea v Rožňave. Tu sa zoznámia s remeslami rožňavských cechov a potom si budú môcť vyzdobiť šnurkový vak modrotlačovou technikou, či tanier podľa vlastného vkusu. Deti určite zaujmú aj rôzne interaktívne hry.

Denný múzejný tábor bude prebiehať denne od 30. júla do 3. augusta 2018, od 8:00 hod. do 15:30 hod. Je určený pre deti od 6 do 10 rokov. Počet zúčastnených detí je limitovaný, preto je potrebné sa prihlásiť čo najskôr, najneskôr však do 20. júla 2018. Účastnícky poplatok je vo výške 70,- €/5dní a zahŕňa vstupy do všetkých expozícií Baníckeho múzea v Rožňave, dopravu, pedagogický dozor, obed, pitný režim, materiál a pracovné pomôcky pre tvorivé dielne. Zmena programu tábora je vyhradená. Tešíme sa na všetky deti, ktoré budú chcieť s nami prežiť leto aktívne.

Erika Hermélyi Gecelovská

letny muzejny tabor web

kosicky samospravny krajterraincognita fond na podporu umenia

 

logo tg new