23
feb

PRIPRAVUJEME

   Posted by: admin   in

 Ponuka Baníckeho múzea v Rožňave

ponuka BM na máj 2017

ponuka BM na apríl 2017

ponuka BM na marec 2017

ponuka BM na február 2017

_________________________________________________________________________________________

XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum: Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Banícke múzeum v Rožňave, 19. – 21. 9. 2017

I. cirkulár Pozvánku a prihlášku si stiahnite TU:

Konferencia Baníctvo v našich múzeách

II. cirkulár Program konferencie si stiahnite TU:

Baníctvo v našich múzeách 2017 program

_________________________________________________________________________________________

Plán výstav a podujatí Baníckeho múzea v Rožňave na rok 2017

Plán výstav a podujatí je predbežný. Všetky zmeny budú včas aktualizované.

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

2.2.2017        HRADY V GEMERI-MALOHONTE – vernisáž

2.2.-23.3.      HRADY V GEMERI-MALOHONTE – výstava 

 7.2.2017       HISTORICKÁ ROŽŇAVA NA FOTOGRAFIÁCH – vernisáž 

7.2. – 12.4.    HISTORICKÁ ROŽŇAVA NA FOTOGRAFIÁCH

3.4.-21.4.    20 ROKOV ZŠ REFORMOVANEJ KRESŤANSKEJ CIRKVI V ROŽŇAVE – výstava

marec-apríl  Veľkonočné tvorivé dielne

20.4.             AHA DETI, ČO TO LETÍ…,

                      VLK A JEHO POTOMKOVIA – vernisáž k výstavám

20.4.-30.6.   AHA DETI, ČO TO LETÍ… – výstava (bociany)

20.4.-30.6.   VLK A JEHO POTOMKOVIA – výstava

27.4.               ŠUSTER, DRŽ SA SVOJHO KOPYTA – vernisáž

27.4.-30.6.    ŠUSTER, DRŽ SA SVOJHO KOPYTA – výstava

16. máj      Otvorenie sezóny (podujatie) v Andrássyho obrazárni, Krásnohorské Podhradie

máj-september Sezónna výstava v Andrássyho obrazárni, Krásnohorské Podhradie

4.5.               ŽIŤ – výstava mladých výtvarníkov z Rožňavy a okolia – vernisáž

4.5.-30.6.    ŽIŤ – výstava mladých výtvarníkov z Rožňavy a okolia 

19.-20.5.     Noc múzeí a galérií v Baníckom múzeu v Rožňave

jún              Deň otvorených dverí veliteľa posádky v Rožňave -participácia na podujatí

jún             ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ 2017– vernisáž

jún-august ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ 2017 – výstava

júl             OBKRESLENÝ SVET – vernisáž

júl-august OBKRESLENÝ SVET – výstava grafík a kresieb grafika Gézu Dámossyho z Nemecka

júl            ROŽŇAVSKÉ RADIÁLY V: Andrej Dubravský a rurálna epopej – výstava

júl-august Rožňavské kultúrne leto – participácia na podujatí

august     Baníctvo na Gemeri – výstava na 44.GFS v Rejdovej

september      Sprístupnenie Zážitkového centra SENTINEL pre verejnosť

19.- 21.9.     21. Etnológ a múzeum – Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia (vedecká konferencia)

12.9.       Spomienkový deň – výročia rožňavského múzea (115. výročie založenia Baníckeho múzea a 105. výročie založenia Mestského múzea v Rožňave) – podujatie

september    MLYN 2017 – vernisáž

10.9.-30.10. MLYN 2017 – výstava

14.9         MURÁNSKA KAMENINA – vernisáž

september-október  MURÁNSKA KAMENINA – výstava

september NAĎA KOYŠOVÁ – autorská výstava – vernisáž

september-október NAĎA KOYŠOVÁ – autorská výstava

september-október Živé múzeum VI. – tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri – Plstenie a splsťovanie

november-december     BÁBKY – vernisáž

november-december     BÁBKY – výstava

november          ROZJÍMANIE MEDZI FARBAMI – Aja Gyarmati Mária (Maďarsko) –  vernisáž

november-december     ROZJÍMANIE MEDZI FARBAMI – Aja Gyarmati Mária (Maďarsko) –  autorská výstava