4
okt

PRIPRAVUJEME

   Posted by: admin   in

ponuka BM január 2018

_________________________________________________________________________________________

Plán výstav a podujatí Baníckeho múzea v Rožňave na rok 2018

Plán výstav a podujatí je predbežný. Všetky zmeny budú včas aktualizované.

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Výstavy:

16.11.2017 – 18.01.2018                                   V mojej duši je večná jar 

28.11.2017 – 24.01.2018                                   Rozprávkové múzeum

30.01. – 27.03.2018                                           eNRA 2017

15.03. – 30.04.2018                                           Od chmeľu k pivu

marec – 30.06.2018                                           Kraslice na Gemeri

05.04. – jún 2018                                               Rožňava do toho!

máj – 30.09.2018                                              Maliar Lučenca *

03.05. – 20.07.2018                                          Od ihly po šijací stroj

jún – august 2018                                              Základná umelecká škola

koniec júna – zač. septembra 2018                    Lux in tenebris

24.07. – 25.09.2018                                          Rožňava vo výtvarnej fotografii

september – december 2018                             Kálmán Tichy  

október 2018 – január 2019                             Gemer  v období 1. ČSR

22.11. 2018 – január 2019                                Tajomstvo medovníkového srdca

december 2018 – január 2019                         Život a práca v priemyselnej Rožňave

___________________________________________________________________________

* sezónna výstava bude inštalovaná v Andrássyho obrazárni, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie

Putovné výstavy Baníckeho múzea v Rožňave budú v roku 2018 vypožičané:

september 2017 – apríl 2018    Rozmanitý svet húb    Východoslovenské múzeum v Košiciach

14.03 – 10.05.2018      Spomienka muránskej kameniny   Hradné múzeum Fiľakovo

22.03. – 20.05.2018    Rožňavské cechy       Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch

15.05. – 31.08.2018    Spomienka muránskej kameniny   Gemer.-malohont. múzeum v R. Sobote

24.05. – 16.9.2018      Rožňavské cechy        Východoslovenské múzeum v Košiciach

06.09. – 09.12.2018    Spomienka muránskej kameniny   Mestské múzeum v Jelšave

september 2018 – apríl 2019   Rozmanitý svet húb      Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

 

Podujatia v Baníckom múzeu v roku 2018

Termín:          Miesto:            Podujatie:

05.02.2018           Galéria BM           Metodický deň                       

Marec 2018          Galéria BM           Veľkonočné tvorivé dielne            

01.03.2018           Galéria BM          Z. Beke: Kálmán Tichy – osobnosť     

Marec-apríl 2018   Galéria BM          M. Kováč: Kraslice a jarné zvykoslovie

22.03.2018            Galéria BM           E. Tományová: Kálmán Tichy – literát a publicista  

06.04.2018          ZC Sentinel          Alexander Müller

12.04.2018          Galéria BM           S. Holečková: Kálmán Tichy a múzeum

26.04.2018          Galéria BM          Kálmán Tichy a Bardejov         

10.05.2018          Galéria BM            M. Kováč: Kálmán Tichy a etnografia

11.05.2018           ZC Sentinel          Otvorenie Expozície baníctva a hutníctva Gemera

18.05.2018           ZC Sentinel          Andrássyho deň III.

19.05.2018           BM                         Noc múzeí a galérií 2018 v Baníckom múzeu v Rožňave

31.05.2018           Galéria BM            Kálmán Tichy v Budapešti  

01.06.2018           Galéria BM            Projektový deň

Jún 2018               Andrássyho obr.  František Gyurkovits – maliar Lučenca  

07.06.2018           Galéria BM          E. Kušnierová: Kálmán Tichy – maliar a grafik

21.06.2018           Galéria BM          P. Lackanič: Svätojánske obyčaje a tradícia u Slovanov

Júl 2018                Galéria BM          Metodický deň

Júl 2018                BM                       Denný múzejný tábor

01.08.2018           Bud. riadit.           Umiestnenie pamätnej tabule K. Tichyho

August 2018         BM                        Denný múzejný tábor

Sept..-okt.  2018  Galéria BM          Živé múzeum VII. – Po stopách drotárov na Gemeri

24.10.2018           Rožňava              Medzinárodná konferencia o živote a diele K. Tichyho    

24.10.2018           Rožňava               Krst publikácie o Kálmánovi Tichym             

Okt-nov. 2018      Galéria BM           Československý deň

December 2018    Galéria BM             Vianočné tvorivé dielne 

___________________________________________________________________________

Vysvetlivky: Galéria BM – Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25, Rožňava; BM – Banícke múzeum v Rožňave (všeobecne); ZC Sentinel – areál Zážitkového centra SENTINEL, Šafárikova 43, Rožňava; Bud. riadit. – Budova riaditeľstva, Šafárikova 31, Rožňava; Andrássyho obr. – Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie

 

 

Kolektív pracovníkov Baníckeho múzea v Rožňave sa teší na Vašu návštevu!