21
feb

Personálne obsadenie

   Posted by: admin   in

        Riaditeľ:

Mgr. Pavol Lackanič              pavol.lackanic@gmail.com, tel.-fax: 058/788 11 22, 0940 171 330

Riaditeľ. Etnológ

      Odborno-muzeologické oddelenie (OMO):

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.  jaroslava@neubauer.sk, 0940 171 104

Vedúca OMO. Kurátorka Baníctvo a hutníctvo, Geológia

Mgr. Sylvia Holečková                             Sylvia.Holeckova@gmail.com, 0940 108 261

Historička. Kurátorka História I

Mgr. Martin Kováč                                         kovac.marton@gmail.com

Etnológ. Kurátor Národopis

Gabriela Kolesárová                                     gkolesarova.banmuz@gmail.com

Kurátorka Príroda, Archeológia. Lektorka

Mgr. Eva Lázárová                                          lazarova.bm@gmail.com

Historička. Kurátorka Výtvarné umenie

Mgr. art. Tomáš Székely                              szekoszeko@gmail.com

Konzervátor. Kurátor Speleológia

Bc. Denisa Ambrúžová                                 ambruzova.banmuz@gmail.com

Dokumentátorka. Pokladníčka (kumulovaná funkcia)

     Oddelenie propagácie (OP):

Mgr. Gabriella Badin                                    badin.gabriella@gmail.com, 0940 171 605

Vedúca OP. Múzejná pedagogička

Ingrid Liptáková                                              ingridliptakova1@gmail.com

Lektorka. Technická pracovníčka

Mgr. Pavol Horváth                                       pavol.horvathBANMUZ@gmail.com

Lektor            

Mgr. Norbert Mogyorósi                         mogyorosi.banmuz@gmail.com

Lektor   

Bc. Lenka Nemčková                                                                     l.nemckova@gmail.com Lektorka

     Oddelenie hospodárenia a správy (OHS):

Bc. Miroslava Mészárosová                   miroslavameszarosova@gmail.com, 0940 108 117

Vedúca OHS. Ekonómka

Ing. Gejza Hermélyi                                  hermelyi.banmuz@gmail.com, 0940 108 384

Správca budov, depozitárov a počítačových sietí

Ondrej Hacsko

Výstavný technik. Technický pracovník

Bc. Denisa Ambrúžová                                 ambruzova.banmuz@gmail.com

Dokumentátorka. Pokladníčka (kumulovaná funkcia)