4
jan

Organizačná štruktúra

   Posted by: admin   in

Organizačná štruktúra Riaditeľ organizácie

Mgr. Pavol Lackanič pavol.lackanic@gmail.com, 058/734 37 10, 0940 171 330

   

Odborno-muzeologické oddelenie Vedúca oddelenia, Kurátor baníctvo a hutníctvo

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD. jaroslava@neubauer.sk, 0940 171 104

 

Kurátor história I.

Mgr. Sylvia Holečková Sylvia.Holeckova@gmail.com, 0940 108 261

 

Kurátor etnografia

Mgr. Martin Kováč kovac.marton@gmail.com

 

Kurátor živá príroda, lektor (kumulovaná funkcia)

Gabriela Kolesárová gkolesarova.banmuz@gmail.com

 

Kurátor výtvarné umenie

Mgr. Eva Lázárová lazarova.bm@gmail.com

 

Dokumentátor, pokladníčka (kumulovaná funkcia)

Bc. Denisa Ambrúžová ambruzova.banmuz@gmail.com

   

Oddelenie propagácie Vedúca oddelenia, múzejný pedagóg

Mgr. Gabriella Badin badin.gabriella@gmail.com, 0940 171 605

 

Manažér kultúry

neobsadená funkcia

 

Kurátor militária,  kurátor speleológia, Foto, video a audio archív (kumulovaná funkcia)

Mgr. Pavol Horváth pavol.horvathBANMUZ@gmail.com

 

Oddelenie hospodárenia a správy Vedúca oddelenia, účtovníčka

Bc. Miroslava Mészárosová miroslavameszarosova@gmail.com, 0940 108 117

 

Správca depozitárov a objektov

Ing. Gejza Hermélyi hermelyi.banmuz@gmail.com, 0940 108 384

   

Výstavný technik

Ondrej Hacsko

 

Lektor, technický pracovník

Ingrid Liptáková ingridliptakova1@gmail.com

 

Lektor

Bc. Lenka Nemčková l.nemckova@gmail.com

 

Lektor

Mgr. Norbert Mogyorósi mogyorosi.banmuz@gmail.com