TLAČOVÁ SPRÁVA

V Rožňave sa na vedeckej konferencii stretnú odborníci v oblasti baníctva a jeho prezentácie

Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou Zväzu múzeí Slovenska a Mestom Rožňava organizujú v priestoroch Historickej radnice, na Nám. baníkov 32 v Rožňave, odbornú konferenciu pre odborných pracovníkov múzeí, vedeckých pracovísk, univerzít, vysokých škôl a ostatných záujemcov.

V dňoch 19.09.-20.09.2017 tu v rámci konferencie „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ vystúpi s odborným príspevkom viac ako 20 účastníkov.

Baníctvo je neoddeliteľnou súčasťou histórie a spôsobu života obyvateľov viacerých regiónov Slovenska a vďaka svojmu presahu je zaujímavou témou nielen z pohľadu využívaných technológií či ekonomického prínosu pre spoločnosť, ale aj špecifickými javmi a formami života profesijnej skupiny baníkov v rôznych historických obdobiach.

Zámerom podujatia je zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov múzeí a iných odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva a sprístupniť odborné poznatky odborníkom a širokej verejnosti.

Konferencia, na ktorej okrem slovenských odborníkov vystúpia aj zahraniční kolegovia z Poľska a Maďarska, sa uskutoční v rámci 21. ročníka Etnológ a múzeum a projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. Súčasťou projektu je aj výstup vo forme tlačeného i elektronického zborníka príspevkov, ktoré na konferencii odznejú. Zborník sa stane smerodajným materiálom pre odborných zamestnancov múzeí a vedeckých pracovníkov vykonávajúcim vlastný výskum a prezentačnú činnosť v oblasti baníctva. Zároveň sa stane zdrojom odborných informácií pre širokú verejnosť – laikov, ktorí sa realizujú v oblasti záchrany a sprístupnenia dokladov banskej činnosti a života baníkov.

Odborná konferencia „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ sa uskutoční, v priestoroch Historickej radnice na Nám. baníkov 32 v Rožňave v dňoch 19. a 20. septembra 2017.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Kontakt: Mgr. Pavol Horváth, Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava, www.banmuz.sk, pavol.horvathBANMUZ@gmail.com, tel.: 058/734 37 10

12
sep

OZNAM

   Posted by: admin   in Archív 2017

 

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že všetky expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú dňa 12.9.2017 od 12:00 hod. z organizačných dôvodov zatvorené.

Tešíme sa na Vašu návštevu mimo uvedený termín.

11
sep

MLYN 2017

   Posted by: admin   in Archív 2017

Srdečne Vás pozývame na výstavu MLYN ROŽŇAVA 2017 - Výtvarné diela medzinárodného maliarskeho tábora Jozefa Basku . Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. 9.2017 o 14:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25 Rožňava. Výstava potrvá do 30. októbra 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Dní mesta Rožňava bude dňa 14. 9. 2017 o 17.00 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave slávnostne otvorená výstava Spomienka muránskej kameniny.

 Na území Gemera pôsobili v minulosti dve manufaktúry na výrobu kameniny. Po úspešnej výstave Poézia kameniny, venovanej výrobkom kameninovej manufaktúry v Rožňave, pripravilo Banícke múzeum v Rožňave výstavu, ktorá prezentuje výrobky o niečo významnejšej a známejšej manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni, ktorú v roku 1823 založili Koháryovci -  jeden z popredných šľachtických rodov v Uhorsku, a ktorej majiteľmi sa neskôr stali Coburgovci.

Manufaktúra vyrábala v prvých rokoch v réžii panstva, v rokoch 1826 – 1840 dávali majitelia manufaktúru do prenájmu. V rokoch 1841 – 1859 viedli podnik vo vlastnej réžii Coburgovci. V roku 1860 bol opäť obnovený systém prenájmu manufaktúry. Po roku 1890 prevzala manufaktúru Prvá uhorská účastinárska spoločnosť spojených sklární so sídlom v Budapešti. Jedným z posledných nájomcov manufaktúry bol v rokoch 1895 – 1903 Jozef Mayer. Po roku 1903 sa činnosť manufaktúry spája s menom Alexandra Totisa  a od roku 1907 s menom Juliusa Ignatha. Svoju činnosť manufaktúra ukončila pravdepodobne v roku 1910.

Výstava Spomienka muránskej kameniny prezentuje vzácne výrobky z Muráňa z ranného obdobia výroby – výrobky s rodovým erbom Koháry, výrobky s modrým viedenským motívom, taniere s  prelamovaným okrajom, ako aj s obľúbeným motívom viničových listov v zelenom a modrom prevedení. Pozornosť si určite zaslúžia vázy s vrchnákom, datované rokom 1874, ktorých výnimočnosť spočíva v strete čínskeho a krajinného motívu, ako aj pestrá škála výrobkov s motívom vtáčika a kohútika. V neposlednom rade svojou krásou a rozmanitosťou určite zaujmú výrobky zdobené kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez šablónu.

Výstava, prezentujúca bezmála 240 muránskych  výrobkov, je výsledkom výskumnej úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea Muráň, Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety súkromných osôb.

Výstava potrvá do 20. novembra 2017.

Sylvia Holečková, autorka a kurátorka výstavy

Banícke múzeum v Rožňave

Kontakt: sylvia.holeckova@gmail.com, 058/734 37 10

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Dní mesta Rožňava si pripomenieme 115. výročie založenia Baníckeho múzea v Rožňave. Spomienkové popoludnie, venované výročiu tejto významnej kultúrnej inštitúcie, založenej v roku 1902, sa uskutoční 12. septembra 2017 v priestoroch Zážitkového centra Sentinel.

Pre verejnosť bude pokračovať o 17.00 hod. programom pri fontáne s baníckym orlojom pred bývalým Domom služieb predstavením Rožňavský banícky orloj – Dvanásť najdôležitejších zastavení baníckej histórie mesta Rožňava.

Sylvia Holečková

8
sep

Spomienka muránskej kameniny

   Posted by: admin   in Archív 2017

Srdečne Vás pozývame na výstavu Spomienka muránskej kameniny v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25. Výstava potrvá od 14.9.2017 - 20.11.2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14.9.2017 o 17:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 30. augusta 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea Komentovaná prehliadka v rámci finisáže výstavy Andrej Dúbravský & Ryosuke Kurosaka – Rurálna epopej. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo vďaka podpore projektu z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia, zastrešovalo OZ Medza, pôsobiace pri Baníckom múzeu v Rožňave.

Prehliadku viedli kurátori výstavy Silvia L. Čúzyová a Noro Lacko. Poukázali predovšetkým na výtvarný fenomén autorov: ich vzájomný umelecký vzťah a podobnosti resp. kontrasty v ich dielach. Zvláštnu časť prehliadky tvorila prezentácia diel generačných súputnikov Andreja Dúbravského, ktorí spolu nielen študovali, ale priniesli nového ducha pre súčasnú maľbu, čím ovplyvnili ďalšie smerovanie výtvarného umenia na Slovensku ako aj vo svete. 

Prehliadka sa konala v priateľskom komornom prostredí medzi samotnými dielami.

Kurátorská dvojica týmto podujatím ukončila významný päťročný cyklus Rožňavských radiál. Ich ďalšia spolupráca s našou galériou bude pokračovať vo voľnejšej podobe, o ktorej Vás budeme na našich stránkach priebežne informovať.

Sme radi, že ochotne venovali svoj čas a vedomosti Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a prispeli tak k zviditeľneniu moderného výtvarného umenia v Rožňave a našom regióne.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gabriella Badin

Foto: Gabriella Badin a Silvia L. Čúzyová

viac foto nájdete na fb nášho múzea: https://www.facebook.com/BanickeMuzeumVRoznave/posts/1486025338154934

V rámci sprievodných podujatí k Gemerskému folklórnemu festivalu máte možnosť navštíviť výstavu Rožňavská Metercia - jedinečný pohľad do života stredovekých baníkov a hutníkov čase piatok 25.8.2017 od 17:00 do 21:00 a v sobotu 26.8.2017 od 10:00 do 21:00 v budove fary.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
Page 5 of 77« First...34567...Last »