10
máj

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017

   Posted by: admin   in Archív 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA

 Banícke múzeum v Rožňave organizuje tohtoročnú Noc múzeí a galérií vo vynovených priestoroch Zážitkového centra SENTINEL.

Dňa 20. mája 2017 sa v slovenských múzeách uskutoční ďalší ročník obľúbeného podujatia  Noci múzeí a galérií, ku ktorej sa s bohatým programom aktivít zapojí aj Banícke múzeum v Rožňave.

Toto jedinečné podujatie organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. máj) začne v Baníckom múzeu v Rožňave už v utorok, 16. mája 2017 o 16:30 hod. v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, slávnostnou vernisážou sezónnej výstavy Teodor Jozef Mousson (1887 - 1946). Podujatie zároveň otvorí dvere pre návštevníkov obrazárne na nadchádzajúcu letnú sezónu.

V piatok 19. mája 2017 v čase 9:00 – 17:00 hod. vo vynovených priestoroch Zážitkového centra SENTINEL na Šafárikovej ulici 43 v Rožňave múzeum organizuje pre žiakov materských a základných škôl, ako aj pre rodiny s deťmi, Múzejno-náučný deň; tento rok s prírodovedným zameraním. Okrem obľúbených tvorivých dielní si malí návštevníci prezrú všetky novosprístupnené expozície (s výnimkou Expozície baníctva a hutníctva Gemera, ktorá sa momentálne buduje): Expozíciu prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Banské pracoviská a v novej prístavbe úplne novú expozíciu Čas pary – s parným valcom z roku 1883 (3. najstarší na svete) a Škodou Sentinel. Zoznámia s múdrym sokoliarom a jeho šikovnými zvieracími pomocníkmi, naučia sa správne narábať s bičom, vypočujú si zaujímavé prednášky na tematiku NP Slovenský kras a jaskýň Slovenského krasu ako svetového prírodného dedičstva, a taktiež sa povozia na vláčiku, ktorý bude počas dňa premávať v areáli.

V sobotu 20. mája 2017 v čase 19:00-23:00 hod. vyvrcholí podujatie samotnou Nocou múzeí a galérií, v rámci ktorej môžu návštevníci absolvovať nočnú prehliadku všetkých sprístupnených expozícií a výstav Baníckeho múzea v Rožňave za zvýhodnené jednorázové vstupné. Návštevníci tak budú môcť využiť možnosť navštíviť na jednu vstupenku v Rožňave sprístupnené expozície v areáli Zážitkového centra SENTINEL na Šafárikovej 43, Historickú expozíciu na Šafárikovej 31 a aktuálne výstavy v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Nám. baníkov 25; a v Krásnohorskom Podhradí na Lipovej 122 bude návštevníkom k dispozícii Andrássyho obrazáreň.

Prijmite naše pozvanie na jednotlivé aktivity jedinečného podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré vo svojich priestoroch v dňoch 16., 19. a 20. mája 2017 organizuje Banícke múzeum v Rožňave.

Gabriella Badin Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave

Kontakt: Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava, www.banmuz.sk, badin.gabriella@gmail.com, tel.: 0940 171 605

BANMUZ_plagat_program_NMaG_2017_1500x1100 Noc múzeí 2017 web
10
máj

Výstava Teodor Jozef Mousson (1887 – 1946)

   Posted by: admin   in Archív 2017

Srdečne Vás pozývame na vernisáž sezónnej výstavy diel maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorá sa uskutoční v utorok 16. mája 2017 o 16:30 hod. v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 122 Krásnohorské Podhradie. Výstava potrvá do 30. septembra 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tlačová správa

Výstava :  Teodor Jozef  Mousson (1887-1946)

Organizátori :  Banícke múzeum v Rožňave a Zemplínske múzeum  v Michalovciach kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja

Kurátorka výstavy:  Mgr. Dana Barnová

Miesto konania výstavy : Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie

kontakt : 058/734 37 10,  baníckemuzeum@gmail.com

Termín výstavy: 16. 5. 2017 – 30.9.2017, vernisáž 16.5.2017 o 16.30 hod.

Jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. Bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu.

V rokoch 1911 – 1944 žil a tvoril v Michalovciach – v mestečku, vzdialenom od akýchkoľvek hospodárskych i kultúrnych centier, mimo aktuálneho výtvarného diania. Očarený krásou a ľudovým koloritom Zemplína prezentoval tento kraj mnohým, ktorí ho nasledovali, aj ďaleko za hranicami regiónu. Prostredníctvom realistickej maľby v duchu akademizmu sa dopracoval k uvoľnenému prejavu čistej farebnosti, využívajúcej zákonitosti svetla a farby, brilantne zachytávajúc prchavosť okamihov a svetelných efektov. Vďaka neustávajúcemu zaujatiu krajinou a ľuďmi sa jeho dielo stalo akousi svojráznou výtvarnou monografiou Zemplína.

Ten sa  stal dominantným motívom tvorby T.J.Moussona v početných krajinomaľbách, žánrových výjavoch, vo figurálnych kompozíciách - predovšetkým motívoch trhov.

Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní najucelenejším súborom obrazov - olejomalieb, kresieb a akvarelových štúdií  na Slovensku. Viaceré menšie súbory diel T. J. Moussona – „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, ktorý takmer tri desaťročia zaznamenával život a etnografické zvláštnosti tohto kraja – vlastnia galérie, múzeá, iné inštitúcie (školy či banky) alebo zberatelia na Slovensku i v zahraničí.

Rok 2011 bol mestom Michalovce vyhlásený za rok T.J.Moussona. V tomto roku uzrela svetlo sveta monografia  venovaná T.J.Moussonovi ako výsledok spolupráce mesta Michalovce so Zemplínskym múzeum v Michalovciach. O dielo tohto autora sa už v minulosti zaujímali milovníci umenia i  kultúrne inštitúcie celého Slovenska. Práve Mousson bol najčastejším „hosťujúcim“ umelcom ich výstav. V predchádzajúcich rokoch boli diela T.J. Moussona prezentované okrem domácich výstavných priestorov v slovenských galériách (SSG v Banskej Bystrici, VSG v Košiciach, Galéria Slovenskej sporiteľne v Bratislave, atď.).

Po sérii úspešných prezentácií diel Teodora Jozefa Moussona v múzeách a galériách na Slovensku v predchádzajúcich rokoch  organizuje v tomto roku Banícke múzeum v Rožňave a Zemplínske múzeum v Michalovciach výstavu  z tvorby „maliara zemplínskeho kraja a ľudu“.

Výstava predstaví výber z rozsiahleho maliarskeho  diela maliara. Prezentované budú o.i.  vďaka dotácii Fondu na podporu umenia nedávno reštaurované diela umelca, fotografický a písomný materiál, ako aj predmety z pozostalosti umelca.

Dielo T. J. Moussona je stále obdivované i objavované, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie.

Mgr. Dana Barnová, ZM v Michalovciach

10
máj

EXPOKUS 05/2017

   Posted by: admin   in Archív 2017

Gemerské črpáky Gemerské črpáky tvoria osobitý typ medzi črpákmi. Okrem gemerských črpákov, na území Slovenska, rozoznávame ešte dva typy, liptovský a detviansky. Gemerský črpák vieme jednoducho spoznať a odlíšiť od ostatných, lebo je vyrobený z jedného kusu dreva. Na snímke môžeme vidieť črpáky, ktoré boli vyrobené v obci Rejdová. Táto obec má dlhú valašskú tradíciu a výroba črpákov je dodnes živá. Črpáky sa používali hlavne v horských oblastiach Karpát a Balkánu. Boli neoddeliteľnou súčasťou pastierskej výbavy. Mgr. Martin Kováč Foto: Archív BM Gemerské črpáky tvoria osobytý typ medzi črpákmi. Boli používané pastiermi v horských oblastiach Karpát a Balkánu.

Vo štvrtok 4. mája 2017 sa vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Poézia kameniny.

Výstava mala premiéru v roku 2015 v Rožňave. V Nových Zámkoch, kde bude inštalovaná do 5. augusta 2017, má piatu reprízu.

Prinášame niekoľko fotozáberov z výstavy i z atmosféry vernisáže.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Foto: S. Holečková, O. Hacsko

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa za účasti autoriek 4. mája 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Žiť. Podujatie otvorila Gabriella Badin. Následne jedna z vystavujúcich autoriek, Veronika Trnečková, prítomným odprezentovala samotný obsah výstavy.

ŽIŤ je výstava troch mladých talentovaných výtvarníčok z nášho regiónu – Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórii Zatrochovej, ktoré sa rozhodli žiť umeleckým životom, žiť tvorivo v neustálej inšpirácii.

Z ich diel na nás síce vplýva optimizmus a energia, ale rozhliadnuc sa po ich obrazoch predsa neunikneme pocitu, ktoré Seneca veľmi presne vystihol:  „Žiť znamená bojovať.“

Tieto  mladé umelkyne už teraz húževnato bojujú, aby nás svojim umením presvedčili. Optimizmus, ktorý pôsobí na nás prostredníctvom ich tvorby, je pre nás odkazom,  že „cieľom umenia  nie je sen, ale život.“ – ako to povedal aj veľký francúzsky spisovateľ  Romain Rolland.

Autorky celou svojou tvorivosťou už na prvej spoločnej výstave určujú azda celoživotný umelecký program: ŽIŤ!  Žiť tu a teraz v živote a v dielach súčasne. Žiť radostne a byť inšpirovaný vo všetkých situáciách života. Žiť a byť. Neutekať pred úskaliami. Ale ukázať sa nám ako zrkadlo, ktoré má pokračovanie. Pochopiť slová matematika Pascala, že „umenie a život má rovnaký zmysel“. Je veľmi inšpirujúce zadívať sa na diela prezentované na výstave. V prevažnej miere sú medzi nimi zastúpené grafiky, ale možno objaviť aj maľby a objekt, ktoré tiež kladú divákom rôzne otázky súvisiace so samotným bytím a jeho vnímaním.

Ďakujeme pedagógom Základnej umeleckej školy v Rožňave Mariette Roxerovej  a Petrovi Henriczymu, ktorí svojim vystúpením spestrili vernisáž výstavy.

Výstavu Žiť môžete v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave navštíviť do 19. júla 2017.

Gabriella Badin

Foto: Janka Vaisová

5
máj

OZNAM

   Posted by: admin   in Archív 2017

OZNAM 8_máj
3
máj

ŽIŤ

   Posted by: admin   in Archív 2017

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že vo štvrtok 4.5.2017 o 17:00 sa uskutoční vernisáž výstavy ŽIŤ. Tešíme sa na Vašu účasť! (Tlačová správa) Výstava ŽIŤ prezentuje výtvarné práce autoriek Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórie Zatrochovej. Študentky a absolventky umeleckých vysokých škôl, Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici, spája ich pôvod v Rožňave a okolí. Ich tvorba sa vyznačuje bohatosťou zvolených výrazových prostriedkov a aktuálnosťou tém. Výstava ŽIŤ predstavuje rôzne prístupy a uchopenia bytia, zachádza od prác vyjadrujúcich osobný vzťah ku známej krajine cez diela s abstraktným vnímaním ducha až po melancholické výjavy zo života ľudí, ktorí iba prežívajú. Ku téme život sa autorky stavajú rozličným spôsobom a práve v ich jedinečnom spojení dokážeme odčítať všetky nuansy, ktoré nám existencia prináša. Alexandra Selmeciová je študentkou v ateliéri súčasného obrazu u doc. Adama Szentpéteryho, akad. mal. na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Autorka sa vo vystavenej sérii obrazov zaoberá hľadaním dokonalosti prostredníctvom bytosti, nazývanej Neurčitok, ktorá disponuje špeciálnymi schopnosťami. Jednotlivé výjavy znázorňujú ako dokáže splynúť s prostredím, ale aj s mysľou, uchopiť vzduch a rovnako aj cudzie myšlienky. Postupným hľadaním dokonalých vlastností a schopností sa autorka snaží prezentovať absurditu snahy byť dokonalým. Veronika Trnečková navštevuje ateliér voľnej a farebnej grafiky doc. Vojtecha Kolenčíka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V cykle Dekadentná záhrada využíva iróniu pri vyjadrení tém spojených so smútkom a smrťou. V melancholickej sérii farebných serigrafií s názvom Hikikomori sa venuje momentom zo života ľudí, ktorí sú mimo spoločnosti, v izolácii svojej izby alebo bytu a tento priestor neopúšťajú niekoľko mesiacov. V mnohých prípadoch doba uzatvorenia sa v domácom prostredí dosahuje desiatky rokov. Pôvodcom ich problému je istá sociálna fóbia a taktiež pripútanosť k virtuálnemu svetu. Viktória Zatrochová je absolventkou grafiky v ateliéri voľnej tvorby u doc. Igora Bencu, akad.mal na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Autorka prezentuje kolekciu monochromatických grafických listov, vytvorených v technike monotýpie. Zachytáva krajinu, v ktorej žije a následne ju analyzuje, poetizuje a zjednodušuje. Prírode prideľuje filozofický význam a zobrazuje ju v symbolickom tvare s prvkami expresívnosti. Základom sa pre ňu stáva vyjadrenie atmosféry a prezentovanie krajiny nielen ako vonkajšieho, ale aj vnútorného priestoru, ktorý súvisí s jej domovom. Výstavu ŽIŤ v najväčšej miere  vytvárajú grafiky, ďalej sú zastúpené maľby a objekt. Diela mladých výtvarníčok kladú divákom rôzne otázky, ktoré súvisia s bytím a jeho vnímaním. Vystavené diela sú premenlivým odrazom života, zachytávajú jeho absurditu, iróniu, melanchóliu i poetizujúci a expresívny charakter. Mgr. Veronika Trnečková Kontakt: Gabriella Badin, badin.gabriella@gmail.com Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava www.banmuz.sk, mob.: 0940 171 605 origo

Výstavou Poézia kameniny sa bude prezentovať Banícke múzeum v Rožňave v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Putovná výstava, prezentujúca krásu a rozmanitosť výrobkov niekdajšej kameninovej manufaktúry v Rožňave, bude sprístupnená vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch v termíne od 5. mája do 5. augusta 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. mája o 16.oo hod.

V Nových Zámkoch bude mať výstava piatu reprízu. Po úspešnej premiére v roku 2015 na domácej pôde bola výstava v roku 2016 inštalovaná v Rimavskej Sobote, v Jelšave, v Košiciach a vo Fiľakove.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a rožňavské kameninové výrobky zo súkromných zbierok.

Záujem o výstavu Poézia kameniny nás teší.

Veríme, že výstava ponúkne návštevníkom pohľad do bohatej priemyselnej histórie mesta Rožňava.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Banícke múzeum v Rožňave

Poézia kameniny A3.indd Poézia kameniny Pozvanka.indd
Page 5 of 71« First...34567...Last »