Výstavou Poézia kameniny sa bude prezentovať Banícke múzeum v Rožňave v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Putovná výstava, prezentujúca krásu a rozmanitosť výrobkov niekdajšej kameninovej manufaktúry v Rožňave, bude sprístupnená vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch v termíne od 5. mája do 5. augusta 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. mája o 16.oo hod.

V Nových Zámkoch bude mať výstava piatu reprízu. Po úspešnej premiére v roku 2015 na domácej pôde bola výstava v roku 2016 inštalovaná v Rimavskej Sobote, v Jelšave, v Košiciach a vo Fiľakove.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a rožňavské kameninové výrobky zo súkromných zbierok.

Záujem o výstavu Poézia kameniny nás teší.

Veríme, že výstava ponúkne návštevníkom pohľad do bohatej priemyselnej histórie mesta Rožňava.

 

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Banícke múzeum v Rožňave

Poézia kameniny A3.indd Poézia kameniny Pozvanka.indd

28
apr

ŽIŤ

   Posted by: admin   in Archív 2017

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy mladých rožňavských umelkýň: Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórie Zatrochovej – ŽIŤ, ktorá sa uskutoční 4.5. 2017 o 17:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25 Rožňava.

Výstava potrvá od 4.5. 2017 do 19.7.2017.

Tešíme sa na Vašu účasť!

origo

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 27. apríla 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach Šuster, drž sa svojho kopyta. Autormi výstavy sú PhDr. Dárius Gašaj a Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.

Výstava prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až do obdobia 20. storočia.

V Rožňave je doplnená o zbierkové predmety z historického fondu Baníckeho múzea v Rožňave viažuce sa k obuvníckemu a čižmárskemu remeslu, ktoré mali v meste bohatú históriu. Okrem cechových zvolávacích tabuliek, pečatidiel a cechovej truhlice predstavuje písomný materiál čižmárskeho cechu a spolku, šijacie stroje zo začiatku 20. storočia, čižmárske kopytá, pracovné náradia a obuv  z 1. polovice 20. storočia.

Ďakujeme žiakom Základnej umeleckej školy v Rožňave, ktorí pod vedením svojich pedagógov spestrili vernisáž kultúrnym programom.

Sylvia Holečková

Foto: Janka Vaisová

28
apr

Šuster, drž sa svojho kopyta

   Posted by: admin   in Archív 2017

(Tlačová správa)

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave bude v dňoch od 27.4. 2017 do 28.6.2017 inštalovaná výstava s názvom Šuster, drž sa svojho kopyta.

 

Šuster, drž sa svojho kopyta

Z histórie obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach

 

V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu Východoslovenského múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, podľa projektu Otvorená zóna – Ulička remesiel, ktorý bol jedným zo siedmych investičných akcií Košického samosprávneho kraja realizovaných v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dom a jeho dvor, vkomponovaný do „uličky remesiel“, svojimi výstavami a podujatiami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.

Výstava Šuster, drž sa svojho kopyta prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí.

Činnosť obuvníkov v Košiciach je doložená od 14. storočia. Výsadná listina so stanovami ich cechu pochádza z roku 1480. Obuvníckych majstrov chránila pred fušermi a cudzími majstrami, ktorí mali zakázané predávať výrobky na týždenných trhoch. Archeologické nálezy pochádzajúce zo 14. – 15. storočia dokladajú širokú škálu výrobkov koženej obuvi, ktorú obuvníci (ševci, šustri) šili pomocou šidla. Koncom 18. storočia sa rozlišovali obyčajní (uhorskí) a nemeckí obuvníci. Nemeckí obuvníci vyrábali topánky a pantofle, uhorskí obuvníci kože na bačkory, podrážky na čižmy a venovali sa tiež oprave obuvi.

Symbolmi obuvníckych majstrov boli topánka a nože na vyrezávanie a opracovávanie kože.

 

Čižmy s ostrohami vyrábali majstri čižmári. Pôvodnú technológiu prišívania podošiev čižiem ihlami nahradilo v 19. storočí podbíjanie podošiev drevenými kolkami. Čižmári v Košiciach mali potvrdené svoje stanovy v roku 1598. Vlastné artikuly mali v roku 1759 aj čižmárski tovariši. V 19. storočí patrili čižmári k najpočetnejšej skupine remeselníkov v meste. K roku 1828 tu pracovalo až 60 čižmárskych majstrov a 38 tovarišov. Čižmárski tovariši vandrovali najčastejšie do Miškolca a Budapešti. Znakom čižmárskych majstrov bola čižma s ostrohou.

 

Výstava približuje bohatý cechový materiál cechov obuvníkov i čižmárov – cechové listiny, zvolávacie tabuľky a pečatidlá cechov a cechových majstrov. Nechýbajú ani ukážky najstaršej košickej obuvi z konca 14. storočia a zvyšky čižmy z 15. storočia. Patričnú časť výstavy tvorí nástrojové vybavenie obuvníckej dielne z prvej tretiny 20. storočia s charakteristickými obuvníckymi nástrojmi – šidlami a kladivkami a tiež drevenými kopytami na obuv a čižmy.

 

PhDr. Dárius Gašaj, Východoslovenské múzeum v Košiciach

Kontakt: Sylvia Holečková, sylvia.holeckova@gmail.com
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava
www.banmuz.sk, tel.: 058/734 37 10

Suster_plagat_web

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25, budú v dňoch 20.4. – 19.7.2017 prezentované prírodovedné výstavy, ktoré návštevníkom podrobne priblížia život bociana a vlka dravého.

 

Obidve výstavy, ktorých autorom je známy zoológ Miroslav Fulín, sú zamerané na milovníkov prírody a všetkých záujemcov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť so životom bociana a vlka dravého; zvierat ktoré sú pre verejnosť známe i neznáme, často priam tajomné. Prezentované výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach pripravilo vo svojich priestoroch pre návštevníkov Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Výstava o živote bociana, „Aha deti, čo to letí…“, je spracovaná ako súčasť osvetovo-výchovného pôsobenia pre zvýšenie ekologického vedomia a vnímania okolitej krajiny a bola pripravená v spolupráci so Základnou organizáciou Bocian Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny na Slovensku a so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou (BirdLife). Realizáciu podporila Lichtenštajnská nadácia CICONIA.

Druhá výstava „Vlk dravý a jeho potomkovia“ predstavuje širokej verejnosti šelmu našich lesov ako živočícha a prirodzeného predátora, ako člena svorky s bohatým rodinným životom a prísnou hierarchiou, tiež ako rozporuplnú bytosť, či symbol povier. Súčasne poskytne návštevníkom odpovede na otázky: Je vlk krvilačný netvor, alebo starostlivá hlava rodiny? Je v slovenskej prírode naozaj premnožený? Aká je pravda o škodách, ktoré v lese napácha?

 

Prijmite naše pozvanie na prehliadku prírodovedných výstav, ktoré sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Zvlášť vhodné sú pre žiakov ZŠ a stredoškolskú mládež ako doplnkové učivo; taktiež pre rodiny s deťmi. Na organizované skupiny čakajú sprievodné múzejno-pedagogické aktivity. Popritom sa môžete zapojiť do pokusu o prekonanie celoslovenského rekordu vo vyhotovení najvyššieho počtu kresieb, resp. malieb s tematikou bociana bieleho. Obidve výstavy môžete v Galérii Baníckeho múzea navštíviť do 19.7.2017.

 

 

 

Kontakt: Banícke múzeum v Rožňave,

Šafárikova 31

048 01  Rožňava

www.banmuz.sk

 

Mgr. Gabriella Badin

badin.gabriella@gmail.com

foto: Janka Vaisová

tel.: 058/734 37 10

 

 

24
apr

Dôležitý oznam

   Posted by: admin   in Archív 2017

Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár, Šafárikova 31 048 01 Rožňava je dnes (24.4.2017) z technických príčin zatvorený. Všetkým návštevníkom sa ospravedlňujeme.

21
apr

Šuster, drž sa svojho kopyta

   Posted by: admin   in Archív 2017

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach  „Šuster, drž sa svojho kopyta“,  ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2017 o 16:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Výstava potrvá do 28.6.2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 Výstavu Základnej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bola pod názvom Dotyky – Érintések inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, počas jej trvania navštívili rôzne vekové skupiny. Tých najmenších oslovila hlavne pestrofarebná tvorba súčasných žiakov školy; iných zase zaujala rozmanitosť výtvarných námetov a techník.

Mgr. Szilárd Fecsó, odborný garant výstavy, vo svojom príhovore na vernisáži túto výstavu prirovnal k dúhe, ktorá je síce pestrofarebná, rôznorodá a miestami kontrastná, napriek tomu však vytvára harmonickú jednotku.

Táto rozmanitosť umožnila študentom Strednej odbornej školy technickej v Rožňave pod vedením Ing. Kataríny Miščíkovej vybrať si tie najzaujímavejšie diela na zhotovenie voľných kópií v rámci galerijno-pedagogických hodín, ktoré pre nich pripravili pracovníčky galérie. Vo vystavených dielach študenti definovali a esteticky reprodukovali hlavnú ideu obrazov, prostredníctvom ktorých zároveň spoznávali aj tvorivú osobnosť jednotlivých autorov.

Galerijno-pedagogická hodina inšpirovala práve študentov, keďže sa streli s tvorbou mladých výtvarníkov z nášho regiónu, ktorí sú im vekovo a možno aj umelecky či názorovo blízki.

 

Gabriella Badin

 

Foto: Gabriella Badin

 

Page 4 of 70« First...23456...Last »