V dňoch 19.09.-20.09.2017 sa v Rožňave v priestoroch Historickej radnice úspešne uskutočnila konferencia „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“, na ktorej sa zúčastnili odborní pracovníci múzeí, univerzít, baníckych spolkov a záujemci z radov verejnosti. Zámerom podujatia bolo zvýšiť odbornú úroveň odborných pracovníkov múzeí a odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva ako aj sprístupniť odborné poznatky mimo tejto skupiny aj širokej verejnosti. Konferenciu sa uskutočnila vďaka projektu, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Počas dvoch dní odznelo 23 odborných príspevkov, ktoré pristúpili k téme z rôznych uhlov a pohľadov. Najväčšiu časť účastníkov tvorili pracovníci slovenských múzeí – etnológovia a kurátori zbierkových fondov, ktoré obsahujú zbierkové predmety súvisiace s baníctvom. Privítali sme aj vedeckých pracovníkov z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Podujatie malo tiež aktívnych zahraničných účastníkov – odborníkov z Múzea histórie baníctva v Rudabányi, Maďarsko, a Múzea ropného priemyslu a plynárenstva v Bóbrke, Poľsko. Po skončení oficiálnej rokovacej časti zorganizovalo Banícke múzeum v Rožňave pre účastníkov prehliadku expozícií a výstav Baníckeho múzea v Rožňave; pričom časť účastníkov absolvovala v múzeu tvorivé dielne.

21.9.2017 v dopoludňajších hodinách absolvovali účastníci konferencie pod vedením členov OZ Gotická cesta zaujímavú odbornú exkurziu, v rámci ktorej navštívili tri gotické kostoly v Štítnickej doline (Štítnik, Ochtiná a Koceľovce).

Podujatie pre odborníkov v oblasti baníctva a jeho prezentácie zorganizoval Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou Zväzu múzeí Slovenska a Mestom. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník odborných príspevkov, ktorý bude vydaný v tlačovej i elektronickej podobe do konca roka 2017. Publikácia sa stane smerodajným materiálom pre odborných zamestnancov múzeí a vedeckých pracovníkov vykonávajúcim vlastný výskum a prezentačnú činnosť v oblasti baníctva. Zároveň bude zdrojom odborných informácií pre širokú verejnosť – laikov, ktorí sa realizujú v oblasti záchrany a sprístupnenia dokladov banskej činnosti a života baníkov.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Pavol Lackanič

25
sep

Naďa Koyšová – Akty

   Posted by: admin   in Archív 2017

Srdečne Vás pozývame na výstavu umeleckej maliarky Nadi Koyšovej - Akty, ktorá sa uskutoční 28.9.2017 o 16:30 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25. Výstava potrvá do 8.11.2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902. 115. výročie založenia tejto významnej kultúrnej inštitúcie sme si pripomenuli v komornej atmosfére v rámci Spomienkového popoludnia 12. septembra 2017, na ktorom sa zúčastnili primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga a ďalší pozvaní hostia.

Múzeum v rokoch 1902 - 2017 účastníkom priblížil riaditeľ organizácie Mgr. Pavol Lackanič. O Mestskom múzeu v Rožňave, ktoré v meste vzniklo v roku 1912 , a ktoré zohralo významnú úlohu v dejinách rožňavského múzejníctva, porozprávala Sylvia Holečková.

Súčasťou programu bola prehliadka novej expozície Čas pary v Baníckom múzeu a predstavenie brožúry o kameninovej manufaktúre v Rožňave, ktorú vydalo Banícke múzeum v Rožňave v roku 2017 a jej  vydanie bolo spolufinancované Mestom Rožňava.

Pri tejto príležitosti vyhotovilo Banícke múzeum v Rožňave banner venovaný osobnostiam rožňavského múzejníctva a ukážku s nimi súvisiacich predmetov z fondu múzea.

Podujatie kultúrnym programom spestrili žiačka a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Rožňave.

Program pokračoval v popoludňajších hodinách pri fontáne s baníckym orlojom predstavením Rožňavský banícky orloj – Dvanásť najdôležitejších zastavení baníckej histórie mesta Rožňava.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Foto: archív BM

 
22
sep

Výstava MLYN Rožňava 2017

   Posted by: admin   in Archív 2017

Tlačová správa

Dňa 15. septembra 2017 sa o 14.00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov č. 25 v Rožňave uskutočnilo otvorenie výstavy z diel Medzinárodného maliarskeho tábora Józsefa Bašku MLYN Rožňava 2017. Organizátorom maliarskeho tábora aj výstavy je Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy.

18. ročník maliarskeho tábora MLYN Rožňava sa konal v dňoch 04. – 12. 08. 2017 v areáli Obchodnej akadémie v Rožňave. 14 výtvarných umelcov tvorilo v priestoroch budovy bývalého kňazského seminára na Ulici akademika Hronca.

Pozvanie do Maliarskeho tábora MLYN Rožňava prijali v tomto roku výtvarní umelci: Gabriela Görgeyová, Veronika Trnečková, z Rožňavy, Viktória Zatrochová  z Drnavy, Roland Neupauer z Krh. Podhradia, Katarína Molnárová z Chyžného, Kamil Kozub z Podolínca, ďalej umelci z partnerských miest Rožňavy – Zoltán Suhaj zo Szerencsu, Végh Júlia a Dovak Melinda z Budapešti Belváros-Lipótváros (Maďarsko), Bacsa MelindaSzenti Lilla z Bačka Topole (Srbsko), Spinochi Csilla-Cristina z Gheorgheni  (Rumunsko) a Fekete Erika zo Sajószentpéter (Maďarsko). Výtvarnej tvorby v tábore sa zúčastnila aj výtvarníčka Mezei Mária z Miškovca, účastníčka 11 ročníkov bývalého medzinárodného maliarskeho sympózia konaného v rokoch 1997-2011.

Jeden deň maliarskeho tábora bol venovaný spoločnej tvorbe so študentmi Základnej umeleckej školy v Rožňave, talentovaných budúcich umelcov Lei Kupčíkovej a Alexa Rusnáka a Súkromnej Základnej umeleckej školy v Rožňave JAS Krisztíny Kerekešovej. Ich diela sú tiež súčasťou výstavy.

Výstava MLYN Rožňava 2017 je zostavená z kolekcie 37 výtvarných diel vytvorených rôznymi technikami maľby (olej na plátne, akryl na plátne a sololitoch, ako rôzne kombinované techniky). Medzi týmito prácami umelcov nájdeme aj diela motivované prírodou, kultúrno-historickým pamiatkami a výtvarným umením Gemera.

Kolektívna výstava MLYN Rožňava 2017 bola za prítomnosti umelcov a milovníkov umenia otvorená počas Dní mesta Rožňava 2017 a vernisáže sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských miest Rožňavy.

Podujatie podporili: Fond na podporu umenia, Bratislava, mesto Rožňava, Nadácia Carmeuse, samospráva Budapest Belváros-Lipótváros, Banícke múzeum v Rožňave a Gemerské osvetové stredisko.

Výstava bude v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvorená do 30. októbra 2017.

Eva Tományová

Foto: Štefan Fábián

Kontakt:

Ing. František Kardoš

0905 445 260

e-mail: frantisek.kardos@roznava.sk

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 14. septembra 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Spomienka muránskej kameniny. Výstava prezentuje kameninové výrobky muránskej manufaktúry, ktorá v Muráni pôsobila v rokoch 1823 – 1910.

Výstava prezentuje zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea vo Svätom Antone, Múzea Muráň, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety zapožičané od súkromných osôb.

Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom zo strany verejnosti. Teší nás, že vernisáže sa zúčastnili aj kolegovia z Múzea vo Svätom Antone a z Múzea Muráň. Výstavu si s nadšením prezrel aj starosta obce Muráň Ing. Roman Goldschmidt.

Ďakujeme žiakom Základnej umeleckej školy v Rožňave za vystúpenia, ktorými spestrili otvorenie výstavy.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Dní mesta Rožňava.

Výstava potrvá do 20. novembra 2017.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Foto: archív BM

Srdečne Vás pozývame na prednášku spojenú s premietaním filmu o živote a diele Teodora Jozefa Moussona (1887 - 1946), ktorá sa uskutoční 26.9.2017 o 17:00 hod. v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 122 Krásnohorské Podhradie. Prednášať bude pani Mgr. Dana Barnová, historička umenia Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

14
sep

EXPOKUS 09/2017

   Posted by: admin   in Archív 2017

Pečatidlo Úradu banského riaditeľstva Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti, rok 1852

Nápis okolo vonkajšieho obvodu pečatnej plochy: RIMA MURÁNY VÖLGYI EGYESÜLET BÁNYA IGAZGATÓI HIVAT.PECSÉTJE 1852

Pečatná plocha je v hornej časti zdobená korunou, v spodnej časti sa nachádza banícky symbol – želiezko a kladivo. Medzi týmito sú vyobrazené dva štíty s vtákmi.

Pečatidlo: mosadz, Ø 3,3 cm,

Rukoväť: tvrdé drevo, výška 10,5cm

Pečatidlo pochádza z obdobia založenia kapitálovo silnej Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1852 zlúčením dvoch najväčších železiarskych spoločností v krajine – Muránskej únie a Rimavskej koalície. Nová spoločnosť so sídlom v Rimavskom Brezove bola v tom období najväčším výrobcom železa v Uhorsku.

G. Kolesárová

 

14
sep

OZNAM

   Posted by: admin   in Archív 2017

 

Dovoľujeme si informovať našich ctených návštevníkov, že expozície Baníckeho múzea v Rožňave: Historická expozícia, Šafárikova 31 a Zážitkové centrum Sentinel, Šafárikova 43, budú v dňoch 15.9. a 16.9. 2017 zatvorené.

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave bude v rámci Dní mesta Rožňava 2017 otvorená v čase:

15.9.2017 PIATOK:        9:00 – 16:00 hod.

16.9.2017 SOBOTA:      9:00 – 13:00 hod.

a Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 122 Krásnohorské Podhradie bude otvorená počas týchto dní od 13:00 do 17:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie a Tešíme sa na Vašu návštevu.

 
Page 4 of 77« First...23456...Last »