Tento týždeň sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnili dve prednášky z cyklu prednášok v rámci sprievodných podujatí k výstave Historická Rožňava na fotografiách. V utorok 7. marca 2017 nám pán Ferenc Ambrus priblížil tému „Holokaust a Rožňava“ pre niekoľko desiatok nadšencov histórie v maďarskom a aj v slovenskom jazyku.

Vo štvrtok sa uskutočnili prednášky pani Silvie Lörinčíkovej v spolupráci s pani Evou Šmelkovou na témy „Andrássyovci a Rožňava“ a „Sochu Františke! Historické súvislosti súsošia“.

 

foto: Janka Vaisová

V druhej polovici cyklu sprievodných podujatí k výstave Historická Rožňava na fotografiách sa môžte tešiť na ďalšie zaujímavé prednášky. Najbližšie nás čaká prednáška Juraja Králika na tému Z histórie športu v Rožňave, ktorá sa uskutoční 14.3.2017  o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vašu účasť.

V piatok 3. 3. 2017 o 17.00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave zazvonili zvony mladého rožňavského zvonolejára, Róberta Slíža, a vytvorili tak krásny zvukový úvod slávnostnej vernisáže k výstave Zachovanie dávnych remesiel v krajinách Vyšehradskej štvorky. Výstavu otvoril riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Pavol Lackanič spolu s predsedom Združenia gemerských remeselníkov (ZGR) a poslancom KSK, Jurajom Nagyom. V súvislosti s obsahom výstavy, Zoltán Horváth, hrnčiar a člen predsedníctva ZGR, následne vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť tradičných ľudových remesiel, obdivuhodnú prácu remeselníkov, popularizáciu remesiel a s ňou súvisiacu osvetu. S radosťou konštatoval, že sa teší, keď okolo seba vidí toľko mladých remeselníkov. Je to dôkazom, že sa remeslo ako také zachováva a vďaka mladej generácii aj naďalej rozvíja.

Vernisáž spestrili svojim kultúrnym vystúpením najmladší členovia ZGR Lilla Nagyová a Álmos Bence Badin.

Hlavným organizátorom výstavy je Združenie gemerských remeselníkov, ktoré vzniklo ako občianske združenie v Krásnohorskej Dlhej Lúke v roku 2002. Cieľom združenia je oživenie ľudových remesiel a vytváranie tvorivých dielní, kde dostane priestor výučba ručných remesiel.

Združenie gemerských remeselníkov má 15-ročnú skúsenosť a viac ako 100 členov, ako zo Slovenska tak aj zo zahraničia. Remeselníci – členovia združenia, sa pravidelne zúčastňujú na odborných školeniach, konferenciách a tréningoch zameraných na remeslá. Združenie dlhodobo spolupracuje s viacerými kultúrnymi inštitúciami, vrátane Baníckeho múzea v Rožňave.

Výstava sa uskutočnila s finančnou podporou programu Visegrad Small Grants Program a na realizácii podujatia sa spolupodieľali partneri ZGR: Banícke múzeum v Rožňave, Soubor lidových písni a tanců Hlubina Ostrava (ČR), Association of the District Museum in Tarnów (Poľsko) a spoluorganizátor Marta Fügedi spolok ľudového umenia (Maďarsko).

Výstava Zachovanie dávnych remesiel v krajinách Vyšehradskej štvorky prezentuje široký sortiment výrobkov členov združenia. Nájdeme na nej výrobky hrnčiarov, keramikárov, drevorezbárov, kováčov, debnárov, košikárov, zvonolejárov, čipkárok a iné.

Výstava potrvá do 17. marca 2017.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Gabriella Badin

Foto: Janka Vaisová

6
mar

EXPOKUS 03/2017

   Posted by: admin   in Archív 2016

Ján Majko – osobnosť gemerského jaskyniarstva

Ján Majko (druhý stojaci muž sprava), narodený 17. septembra 1900, bol pionierom jaskynnej explorácie na Gemeri. Pracoval ako príslušník finančnej stráže v Dlhej Vsi v okrese Rožňava, kde vo voľnom čase podnikal prieskumné výpravy po Slovenskom krase. Jeho najvýznamnejším objavom je jaskyňa Domica, ktorú s spolu kolegami objavil v roku 1926. Ďalším objavom  bolo pokračovanie jaskynného systému Silická ľadnica. Aktívne sa jaskyniarstvu venoval až do roku 1961 a aj neskôr pracoval na dokumentačnej činnosti jeho skorších objavov (Malá ľadnica, Majkova jaskyňa, Ponorová priepasť, jaskyne na Kečovských lúkach, Veľký ôsmeho ponor, Milada, Matilda, Mestská priepasť, jaskyne Kečovských prameňov a Kečovskej vyvieračky III. Ján Majko zomrel 29. decembra 1985.

Podrobnejšie informácie môžu záujemcovia nájsť v knihe M. Lalkoviča (2001): Ján Majko. Životné osudy jaskyniara. SMOPaJ, Liptovský Mikuláš

Fotografia z fondu speleológie Baníckeho múzea v Rožňave

Tomáš Székely

SP 248

Dňa 28.2. 2017 sa uskutočnilo ďalšie pokračovanie zo série prednášok k výstave Historická Rožňava na fotografiách. Témy prednášok pani Silvie Lörinčíkovej a pani Evy Šmelkovej: „Rožňava – Atény na Slanej“ , „Rožňavské školy v 19. storočí“ sa venovali histórii školstva v našom meste. Prednášok sa zúčastnilo niekoľko desiatok nadšencov histórie Rožňavy. Všetkým ďakujeme  za účasť a tešíme sa  na Vás aj na ďalšej prednáške Holokaust a Rožňava, ktorá sa uskutoční 7.3. 2017 o 16:00 v maďarskom jazyku  a o 17:00 v slovenskom jazyku. Prednášajúci bude pán Ferenc Ambrus.

Foto: Janka Vaisová

V utorok 21. februára 2017 sa v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave konala prvá z cyklu prednášok k výstave Historická Rožňava na fotografiách. Pani Edite Kušnierovej ďakujeme za zaujímavú prednášku – Rožňavské zákutia, ktorá opäť prilákala mnoho nadšencov histórie Rožňavy.

Od 20.2. do 24.2.2016 sa uskutočnili prednášky pre druhý stupeň ZŠ, ktoré absolvovali všetky základné školy z Rožňavy. Prednášajúci: P. Bodnárová, F. Kardoš a J. Králik.

Séria prednášok pre verejnosť pokračuje 28.2. 2017 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave prednáškami  S. Lörinčíkovej a E. Šmelkovej na témy: Rožňava – Atény na Slanej a
Rožňavské školy v 19. storočí. Tešíme sa na Vašu účasť.

Foto: Janka Vaisová a Gabriella Badin

Srdečne Vás pozývame na výstavu  Zachovanie dávnych remesiel v krajinách Vyšehradskej štvorky.

Tisztelettel meghívjuk önöket a Mentsük meg a régi népi mesterségeket a visegrádi négyek országaiban.

Srdečne Vás pozývame na sprievodné podujatia k výstave Historická Rožňava na fotografiách.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Történelmi Rozsnyó fényképeken című kiállítással kapcsolatos kísérő programokra.

Szeretettel várjuk Önöket.

Plagat Historicka RV na foto - prednáškyPlagat Historicka RV na foto - eloadasok

Page 4 of 66« First...23456...Last »