22
jan

expoKUS 01/2018

   Posted by: admin   in Archív 2018

BANÍCKY KRÁM

Banícky krám je jednoduchá stavba, ktorú stavali vždy v blízkosti ústia štôlne. Potrebu krámu si vyžiadala dĺžka pracovného času od 6.00 rána do 18.00 hodiny večer, kedy baníci z odľahlejších dedín boli nútení v nich žiť. Stal sa pre nich druhým domovom, kde oddychovali, varili si a robili nutné drobné opravy pracovného náradia.

Krámy neboli vysoké, steny nemali viac ako jeden a pol metra. Stavali sa dva druhy striech, sedlová alebo plochá strecha. Otvor pre dvere bol nechaný v prostriedku čelnej steny.

Vybavenie krámu

Jednopriestorová miestnosť vez povaly. V kráme neboli postele, ale prične. Na podlahu, ktorú tvorila udupaná zem, sa dávali drevené brvná a cez ne sa preložili dosky. Na tie si baníci dávali vrecia naplnené slamou alebo senom a na nich spali, každý mal pod povýrkou uložené svoje veci. Ostatný spoločný riad ( panvičky, misky, varešky...) bol uložený na policiach. V strede miestnosti bolo ohnisko. Miesto v kráme sa prideľovalo podľa odpracovaných rokov, alebo ako bol v práci šikovný.

Krámoví baníci žili ako rodina, mali sa vzájomne v úcte a pomáhali si.

B 832 Štítnik - banícky krám pri štôlni Kerepes  pri Banskom potoku

Jaroslava Neubauerová

18
jan

Múzejné noviny 2017

   Posted by: admin   in Archív 2018

Vyšiel aktuálny ročník Múzejných novín, v elektronickej podobe si ich môžete prečítať tu muzejne noviny_2017, alebo si ich môžete od zajtrajšieho dňa (19.1.2018) vyzdvihnúť v niektorej z našich expozícii v tlačenej podobe.

Tešíme sa na Vás.

     

Tlačová správa

BANÍCTVO v našich múzeách a jeho prezentácia

Etnológ a múzeum XXI.

Zborník príspevkov z odbornej konferencie

 

Editor: Jaroslava Neubauerová

Vydavateľ: Zväz múzeí na Slovensku a Banícke múzeum v Rožňave

Posudzovatelia: Mojmír Benža, Pavel Hronček

Rok vydania: 2017

Náklad: 300 ks

Počet strán: 208

ISBN 978-80-971748-4-2

 

Nová publikácia mapuje problematiku bádania a prezentácie baníctva v múzeách.

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave vydal v decembri 2017 zborník príspevkov z odbornej konferencie „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum“.

Vydaním tlačenej publikácie zároveň zavŕšil projekt, finančne podporený z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia, ktorý zahŕňal zorganizovanie predmetnej odbornej konferencie (19.-21.9.2017, Rožňava) a vydanie zborníka.

Predmetná publikácia je venovaná nielen odborným pracovníkom múzeí či vedeckým zamestnancom vysokých škôl a univerzít, ale aj záujemcom z radov laickej verejnosti aktívnych pri prezentovaní rôznych dokladov banskej činnosti. Čitateľ tu na 208 stranách nájde 17 článkov od odborníkov zo slovenských, ale aj poľských či maďarských múzeí  a vzdelávacích inštitúcií. Odborné texty sa zameriavajú na baníctvo z rôznych uhlov pohľadu (baníctvo v zbierkovom fonde, religiozita baníkov, banské čipky, pracovná migrácia baníkov, formy prezentácie baníctva, nové technologické prístupy pri prezentácii, a pod.). Záujemci si tu nájdu aktuálne informácie o bohatých zbierkových fondoch múzeí, živote baníkov v minulosti a aktuálne trendy prezentácie tejto špecifickej témy.

Vydanie zborníka podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

V mesiaci december sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnili tvorivé dielne s tematikou prípravy na najkrajšie sviatky roka – Vianoce.

Deti  pod vedením múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej si mohli pripraviť svoje vianočné ozdoby, ktoré si samé navrhli a vyrobili.  Pri výrobe vianočných ozdôb sme sa s nimi pozhovárali s nimi o význame Vianoc, o rôznorodosti ozdôb, ktoré sa dostávajú nielen na vianočný stromček, ale s ktorými vyzdobíme aj vianočný stôl, okná alebo iné časti bytu. Deti sa radi zapojili do diskusie, a každý z nich hovoril o svojej predstave aj túžbach, ako by slávili Vianoce v ich rodine. Popri rozprávaní a práci sme si spolu zaspievali vianočné koledy. Deti odchádzali z galérie z hotovými ozdobami, ktoré zaiste využijú pri výzdobe ich vianočného domova, prípadne triedy v škole.

Tvorivé dielne boli naplnené peknou predvianočnou atmosférou.

Gabriella Badin

Aj v tomto roku sa 7. decembra  predpoludním v Baníckom múzeu v Rožňave uskutočnil seminár pre odborných pracovníkov múzea, ktorí na ňom prezentovali vlastnú odbornú činnosť. Program bol rozdelený do troch blokov oddelených krátkymi prestávkami. Postupne odznelo spolu deväť príspevkov, ktoré priblížili aktuálny stav riešenia a výstupy vedecko-výskumných úloh odborných pracovníkov.

Na seminári zazneli tieto príspevky: 1. Mgr. Sylvia Holečková: Rožňavská a muránska kamenina – výsledok výskumnej úlohy; 2. Mgr. Martin Kováč: Jarné zvykoslovie na Gemeri; 3. Mgr. Eva Lázárová: Obrazáreň grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí; Markova manufaktúra na spracovanie kože; 4. Mgr. Sylvia Holečková: Mestské múzeum v Rožňave; 5. Mgr. Pavol Lackanič: Banícka dychovka v Rožňave; 6. Mgr. Eva Lázárová: Dr. Arthurovi Maurerovi, významná osobnosť Rožňavy, výročie - 110 rokov od jeho úmrtia.

Posledný blok tvorili komentované prezentácie priamo v novopripravovanej bansko-hutníckej expozícii: 1. PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.: Nová Expozícia baníctva a hutníctva Gemera; 2. Mgr. art. Tomáš Székely: Reštaurovanie poľnej šachtovej pece.

Rôznorodosť prezentovaných tém priniesla rôznorodé výsledky, živú diskusiu a taktiež aj množstvo podnetov, ktoré môžu všetci zúročiť pri svojej ďalšej odbornej činnosti v múzeu.

Pavol Lackanič

20
dec

PF2018

   Posted by: admin   in Archív 2017

20
dec

OZNAM

   Posted by: admin   in Archív 2017

 

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú otvorené v období medzi sviatkami nasledovne:

 27.12.2017 – 29.12.2017

9:00 - 12:00  13:00 - 15:00 hod.

2.1.2017 – 5.1.2018

9:00 - 12:00  13:00 - 15:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

15
dec

   Posted by: admin   in Archív 2017

FB_115_vyrocie_vfinal
Page 3 of 2012345...Last »