22
mar

Veľkonočné tvorivé dielne

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne Vás pozývame na Veľkonočné tvorivé dielne pre základné školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Plagát VelkonočneTVD

22
mar

Historická Rožňava na fotografiách

   Posted by: admin   in Archív 2016

V utorok 21.3. 2017 sa uskutočnila prednáška pána Zoltána Bekeho: Rákoczi a Rožňava v maďarskom jazyku. Najbližšie nás čaká prednáška pána Juraja Králika: Z histórie športu v Rožňave, ktorá sa uskutoční  v utorok 28.3.2017 o 16:00 hod v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Tešíme sa na Vašu účasť.

22
mar

Schôdze cechu sa zvolávali tabuľkou

   Posted by: admin   in Archív 2016

Rožňava patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi. K cechovému životu neodmysliteľne patrili cechové zvolávacie tabuľky.

Cechová zvolávacia tabuľka, vyhotovená z dreva alebo kovu, slúžila na zvolávanie všetkých členov cechu na schôdze, ohlasovala sa ňou cechová schôdza. Tabuľka kolovala podľa ustáleného poriadku medzi členmi, alebo s ňou obchádzal najmladší majster. Jej súčasťou bola niekedy aj schránka na uloženie správy. Tabuľka dokazovala legitimitu, právo cechmajstra ako zákonne voleného predstaveného cechu a zároveň znamenala, že osoby,  ktoré sa ňou preukazujú, sú hodnoverné.

V zbierkovom fonde Baníckeho múzea  v Rožňave evidujeme 17 cechových zvolávacích tabuliek niekdajších rožňavských cechov. Sú to po 3 tabuľky tkáčov a čižmárov, po 2 tabuľky ševcov a krajčírov a po 1 tabuľke cechu mäsiarov, hrnčiarov, garbiarov, klobučníkov, gubárov, tesárov a baníkov. Vyhotovené sú z dreva, mosadze a medi, z pohľadu štýlu prevláda barok, objavujú sa i renesančné tvary a popri nich i ľudové prvky. Najstaršia tabuľka pochádza zo začiatku 17. storočia, dve najmladšie sú z roku 1885. Tabuľky rôznych tvarov – oválnych i vo forme knihy a štítu v rozmanitých variáciách – sa svojím rozmerom  hravo zmestili do väčšieho vrecka kabáta, preto ich bolo možné takýmto spôsobom prenášať aj v prípade nepriaznivého počasia. V hornej časti boli často opatrené krúžkom rôznej veľkosti. Krúžok slúžil pri nosení tabuľky, niekedy však bola tabuľka prenášaná v ruke tak, že bola držaná ako kniha. Podľa ďalších údajov slúžil krúžok aj na to, že ním bola tabuľka po použití zavesená na klinec.

Podobne, ako pri všetkých cechových insígniách, za najdôležitejšie a najtypickejšie prvky na nich možno považovať cechové znaky, t. j. predovšetkým remeselnícke nástroje a výrobky charakterizujúce príslušný cech alebo remeslo. Ich vyhotovenie a umelecké spracovanie záviselo od doby vzniku, dielne, majstra, a v neposlednom rade aj od majetnosti konkrétneho cechu.

Cechové zvolávacie tabuľky sú malými umeleckými dielami. Sú nielen prejavom umeleckého cítenia svojho „stvoriteľa“, ale i odrazom obdobia, v ktorom boli vyhotovené.

 

Sylvia Holečková

Foto: Štefan Fábián

Vo štvrtok 16.3. 2017 sa v Galérii Baníckeho múzea uskutočnila prednáška pani Adriany Nemčokovej s názvom História ošetrovania chorých v Rožňave, ako súčasť sprievodných podujatí k výstave Historická Rožňava na fotografiách.

V piatok 17.3. 2017 pokračovala séria prednášok pre študentov rožňavských stredných škôl prednáškou Petronely Bodnárovej s názvom  Rožňava po II. svetovej vojne od roku 1945.

 

 

17
mar

Historické predpoludnie v múzeu

   Posted by: admin   in Archív 2016

V rámci Zážitkového učenia  sa dňa 16. 3. 2017 zúčastnili žiaci ZŠ v Brzotíne podujatia Historické predpoludnie v múzeu. Navštívili sprístupnené expozície Baníckeho múzea v Rožňave.

V Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári sa počas prehliadky oboznámili s najkrajšími a najvzácnejšími zbierkovými predmetmi múzea. Formou prednášok spojených s prezentáciou sa dozvedeli o cechoch a cechovom živote v našom meste ako aj o predmetoch, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou cechového života. Žiaci sa tiež dozvedeli o histórii rožňavskej kameninovej manufaktúry a o výrobkoch, ktoré sa v nej v rokoch 1810 – 1905 vyrábali.

O jarnom zvykosloví a sviatkoch Veľkej noci porozprával riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič.

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave si žiaci prezreli aktuálne výstavy.

Sylvia Holečková

 

Foto: S. Holečková, J. Vaisová

 

16
mar

   Posted by: admin   in Archív 2016

Takýto pekný projekt k cechovej histórii mesta Rožňava vypracovali na hodine dejepisu J. Hencel a R. Szabó, žiaci 5. ročníka ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave. Teší nás, že aj takouto formou si žiaci ozrejmujú a prehlbujú svoje poznatky o histórii mesta, v ktorom žijú. Zaujímavé informácie zo života rožňavských cechov sa dozvedeli aj počas prednášky venovanej remeselníckej minulosti nášho mesta.

 

Sylvia Holečková

V utorok, 14. marca 2017 v predpoludňajších hodinách odštartoval súbor prednášok zameraných na študentov rožňavských stredných škôl ako súčasť sprievodných podujatí výstavy Historická Rožňava na fotografiách. Prvou prednášajúcou bola pani Edita Kušnierová, ktorá študentom priblížila rožňavské zákutia a ďalšie zaujímavé témy. O 16:00 následne pokračoval cyklus prednášok pre verejnosť prednáškou pani Evy Tományovej: Osobnosti Rožňavy.

V stredu, 15. marca 2017 sa v predpoludňajších hodinách uskutočnili ďalšie prednášky pre študentov rožňavských stredných škôl, kde pani Silvia Lörinčíková prednášala o rodine Andrássyovcov v súvislosti s Rožňavou a o soche Františky Andrássyovej.

Tešíme sa z veľkého záujmu zo strany verejnosti o naše prednášky a srdečne Vás pozývame na prednášku Adriany Nemčokovej: História ošetrovania chorých v Rožňave, ktorá sa uskutoční 16. marca 2017 (štvrtok) o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

foto: Janka Vaisová

13
mar

OZNAM!

   Posted by: admin   in Archív 2016

Dovoľujeme si upozorniť na zmenu v programe prednášok k výstave Historická Rožňava na fotografiách. Zajtrajšia prednáška pána Juraja Králika: Z histórie športu sa presúva na 28.3. 2016 o 16:00 hod. Miesto nej sa zajtra (14.3.2017 o 16:00 hod.) uskutoční prednáška pani Evy Tományovej: Osobnosti Rožňavy.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť.

Page 3 of 6612345...Last »