20
dec

Chceme mať svoje miesto!

   Posted by: admin   in Archív 2016

Projekt bol zameraný na zaistenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov uložených v jednotlivých depozitároch. Šlo o zbierkové predmety z fondov baníctva, hutníctva, národopisu, histórie a militárií. Jeho hlavným cieľom bolo dosiahnuť prehľadné uloženie zbierkových predmetov v depozitári podľa jednotlivých materiálových skupín, čím sú zbierkové predmety chránené najmä pred mechanickým poškodením. Súčasťou novovybudovaných priestorov v rámci Zážitkového centra SENTINEL je depozitár, ktorý je síce vybavený klimatizáciou, ale bez príslušného nábytku. Predkladaný projekt riešil vybavenie tohto depozitáru vhodnými úložnými systémami (archivačné skrine s posuvnými dverami na uloženie písomnosti a fotografií; šatníkové skrine pre banícke uniformy, a regály pre ostatné cenné zbierkové predmety  ako sú banské osvetľovacie svietidlá, meracie prístroje a iné). Druhý depozitárny priestor, ktorý projekt zahŕňal, sa nachádzal v Galérií Baníckeho múza v Rožňave. Tento priestor bolo potrebné vybaviť 6 ks archivačných skríň s posuvnými dverami na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov. Projekt sa realizoval v mesiacoch október a november. Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
20
dec

Nedáme si spapať zbierky! II

   Posted by: admin   in Archív 2016

Nedáme si spapať zbierky! II Projekt sa týkal ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov Baníckeho múzea v Rožňave vystavených a uložených v jednotlivých expozíciách a depozitároch.  Realizoval sa v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, v Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári a v depozitárnych priestoroch na Námestí baníkov 25 – v dvornom krídle Galérie. Základným a hlavným cieľom projektu bolo zabrániť znehodnocovaniu zbierkových predmetov mikroorganizmami a hmyzom. Najúčinnejšou formou ochrany zbierkových predmetov je dezinsekcia plynom, ktorá by sa mala vykonávať periodicky minimálne každé dva roky. Z tohto dôvodu je tento projekt už druhým pokračovaním (komplexná dezinsekcia Historickej expozície prebehla v roku 2015). Práce na projekte boli vzhľadom na potrebu priaznivých klimatických podmienok úspešne realizované v dňoch 16.9. (Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí), 19.9. (Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár) a 23.9. (depozitárne priestory v Galérii). Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová
Zbierkový fond národopisu v súčasnosti obsahuje takmer 7000 zbierkových predmetov, z ktorých je asi 1500 kusov vyrobených z dreva. Veľká časť z nich potrebuje akútny zásah reštaurátora či konzervátora. Už niekoľko rokov sa múzeu nepodarilo vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na konzerváciu týchto zbierkových predmetov. Drevo je materiál, ktorý sa po určitej dobe rýchlo ničí a znehodnotenie zbierkových predmetov vedie k ich vyradeniu. Ak múzeum príde o takéto predmety, stráca nielen zbierkový predmet, ale aj nevyčísliteľnú kultúrnu hodnotu v ňom obsiahnutú. Baníckemu múzeu v Rožňave sa podarilo v roku 2016 podať na Fond pre podporu umenia projekt na reštaurovanie 5 ks najviac ohrozených maľovaných truhlíc (N-267, N-2506, N-2739, N-3700, N-6851), ktorý bol aj podporený. Od novembra 2016 sa začalo s reštauračnými a konzervačnými prácami, ktoré uskutočňuje odborný pracovník – konzervátor. Práce budú trvať do apríla nasledujúceho roka. Tieto vzácne exponáty je možné po reštaurovaní zmysluplne a plnohodnotne využívať v múzejnej praxi. Radi by sme v tejto práci pokračovali v budúcnosti, až kým nedosiahneme želateľný stav ďalších zbierkových predmetov, ktoré môžu dôstojne vypovedať o svojej dobe aj budúcim generáciám.   Martin Kováč fpu_logo1_modre
20
dec

Literatúra – zdroj poznania

   Posted by: admin   in Archív 2016

Knižnica ožila Knižnica Baníckeho múzea v Rožňave bola založená v roku 1963 a obsahuje tituly z rôznych oblastí. V jej fonde sa nachádza takmer 7000 kníh, medzi nimi aj viacero vzácnych historických vydaní, no rovnako aj veľa kníh s už neaktuálnymi informáciami. Dôvodom je fakt, že počas posledných rokov nebola dopĺňaná o novú aktuálnu odbornú literatúru. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci múzea potrebujú nevyhnutne čerpať a získavať informácie a vedomosti z publikácií zameraných predovšetkým na históriu, národopis, baníctvo a hutníctvo, numizmatiku, jaskyniarstvo a iné oblasti z regiónu, bolo potrebné knižnicu rozšíriť o nové knižné tituly. V súvislosti s touto potrebou a snahou bol na Fond pre podporu umenia v programe 6.1.3 Akvizícia knižníc podaný projekt na nákup nových odborných titulov. V rámci podpory projektu bolo do Knižnice Baníckeho múzea v Rožňave zakúpených celkovo 73 ks odborných kníh, ktoré poslúžia k odbornému rastu zamestnancov múzea; eventuálne aj študentom stredných a vysokých škôl, ktorí môžu so súhlasom vedenia múzea prezenčne využívať služby knižnice. Janka Vaisová
Jednou zo základných funkcií múzea je nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti. Múzeá a galérie sú povinné podľa zákona vykonávať základné odborné činnosti medzi, ktoré patrí aj odborná ochrana zbierkových predmetov vystavených priamo v expozičných priestoroch. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia zaobstaranie a inštalovanie ochranných UV fólií na okná historickej budovy Baníckeho múzea v Rožňave, Šafárikova 43 a na okná Zážitkového centra SENTINEL. Ochranné fólie sú určené na ochranu interiéru proti slnečnému žiareniu, ako aj proti prehrievaniu interiéru. Fólia zabraňuje prestupu UV a IR presklenou plochou,  je určená na inštaláciu z vnútornej strany sklenenej plochy okna. Táto špeciálna fólia je odporúčaná na pamiatkové budovy, hrady, zámky, múzea, galérie a na budovy historických hodnôt v centre mesta. Vzhľadom na to, že má nízky odraz svetla nenarušuje pôvodný vzhľad budovy. Cieľom tohto projektu bolo, aby sa mohli bezpečne použiť originály zbierkových predmetov v expozícií a tým sa zvýšila autenticita a atraktivita expozície, bez toho aby došlo k ich poškodeniu exponátov vplyvom slnečného žiarenia. Jaroslava Neubauerová
Počas mesiacov október a november sa v Galérii Baníckeho múzea konal V. ročník  múzejno-pedagogického programu Živé múzeum. Naším predsavzatím je postupne každým rokom predstaviť záujemcom významné tradičné remeslá regiónu Gemer. Po úspešne zrealizovaných interaktívnych ukážkach počas minulých rokov (kroje, hrnčiarstvo, modrotlač a pastierske umenie na Gemeri) sme sa tento rok zamerali na košikárstvo. Košikárstvo na Gemeri patrilo medzi dôležité remeslá, predovšetkým vo vidieckom prostredí. Prírodné podmienky poskytovali dostatok vhodných surovín. Naši predkovia vyrábali z ohybných prírodných materiálov rôzne výrobky, ktoré im zjednodušovali život. Pletením sa vyrábali nádoby, povrazy, košíky, nábytok a aj ploty či stavby. Dnes tieto zručnosti prežívajú ako jarmočné remeslá alebo ako záujmové aktivity na kurzoch napr. košikárstva. Našou aktivitou sme chceli nadviazať na túto tradíciu a zároveň upriamiť pozornosť na súčasný význam tohto remesla. V galérii sme preto pripravili zaujímavý program pre deti, ktorý bol spojený s výstavou a prezentáciou predmetov ako tradičného tak aj súčasného využitia tohto remesla. Interaktívnu tvorivú dielňu sme začali teoretickou časťou, a to prednáškou etnografa Baníckeho múzea Martina Kováča o histórii košikárstva, ktorú doplnilo premietnutie krátkeho dokumentárneho filmu o tradičnej výrobe košíka z lubov – tzv. košiara (záznam bol natočený na Silici so žijúcim 80-ročným remeselníkom. Nasledovala prehliadka zbierkových predmetov z fondov Baníckeho múzea i zo zbierok súkromných inštitúcií a remeselníkov, ktorú sme obohatili s „poznávačkou“ potrebného použitého  materiálu (prútie, korene z drevín, luby, kukuričné šúpolie, pálka). Spomínané prírodné materiály košikárov účastníci Živého múzea nielen naživo videli, ale mohli sa ich dotknúť a spoznať tak ich vlastnosti. Praktická časť Živého múzea zahŕňala ukážka výroby prúteného košíka, ktorú predviedol gemerský remeselník Béla Rigó zo Silickej Jablonice. Prezradil nám, že sa tejto činnosti venuje už 16 rokov. Samotná výroba vlastného predmetu sa prebiehala pod vedením košikára Bélu Rigóa, múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej. Pracovali sme s pedigom, z ktorého sme podľa úrovne zručnosti detí vytvárali malé košíčky, zvieratká (rybičky, vtáčiky) a rôznofarebné kvietky. Na záver si mohli získané vedomosti mladší i starší žiaci upevniť náučnými hrami. Rozmanitosť prezentovaných košikárskych výrobkov umožnilo lepšie zapamätať pexeso vytvorené zo snímok zbierkových predmetov z fondov múzea, osemsmerovka s ukrytými košikárskymi pojmami a omaľovánka. Tvorivá dielňa bola pôvodne naplánovaná na mesiac október, ale vzhľadom na zvýšený záujem cieľovej skupiny (deti a školy) dielne prebiehali aj počas novembra, s cieľom uspokojiť všetkých záujemcov. Na projekte sme aktívne spolupracovali s Divadlom rozprávok v Rožňave a so Združením gemerských remeselníkov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   Gabriella Badin Foto: Janka Vaisová
25
máj

Andrássyho deň II.

   Posted by: admin   in Archív 2016

Dňa 20.5.2016 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutočnil druhý ročník podujatia Andrássyho deň. Podnetom na zorganizovanie bol mimoriadne úspešný prvý ročník, ktorý sa uskutočnil 17.5.2013. Projekt podalo rovnako ako v prípade I. ročníka Andrássyho dňa Občianske združenie Slovenská železná cesta (SŽC), ktorá svojimi aktivitami podporuje cestovný ruch, uchovanie kultúrneho dedičstva, ako aj propagáciu baníctva, hutníctva a železiarstva na Slovensku. Projekt finančne podporil predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa, ktorý nad ním zároveň prevzal aj záštitu. Na príprave a realizovaní podujatia sa ďalej podieľali Banícke múzeum v Rožňave, Združenie baníckych spolkov a cechov na Slovensku, Mesto Rožňava a Gemerský banícky spolok Bratstvo. Prečo práve Andrássyho deň? Ako je známe, v našom regióne bolo baníctvo veľmi významné, s čím súvisel aj rozvoj železiarstva a hutníctva.  Prvými podnikateľmi v tejto oblasti boli mešťania, neskôr i poddaní okolitých obcí, ktorí ale mohli podnikať len so súhlasom zemepána. Príslušníci šľachty sa ťažbou rúd zaoberali už skôr, ale železiarskou výrobou až od začiatku 17. storočia. Z nich ako prvý pôsobil v regióne šľachtický rod Andrássyovcov. V baniach a železiarňach, ktoré vlastnili v okolí Rožňavy, zamestnávali okrem domácej pracovnej sily i odborníkov zo zahraničia, ktorí prispeli k vysokej úrovni železiarskeho priemyslu v regióne. V železiarňach, ktoré vlastnili, sa vyrábalo najkvalitnejšie surové železo a územie Gemera bolo nazývané „Železnou župou Uhorska“. Organizovaná práca v baniach a železiarňach mala v tomto období pozitívny vplyv na zamestnanosť a celkový spoločenský a kultúrny život obyvateľov  Rožňavy i celého okolia. Andrássyovci okrem podnikateľských aktivít podporovali kultúru, umenie, činnosť škôl a cirkevných inštitúcií. Cieľom projektu je oživenie záujmu širokej verejnosti, hlavne mládeže o históriu Gemera, pripomenutie si tradícií baníctva a železiarstva, ako aj propagácia regiónu. Andrássyho deň II sa uskutočnil  v rámci 12. ročníka Nocí múzeí a galérii. Návštevníkom priniesol  pestrý a zaujímavý program vrátane sprístupnenia Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára. Keďže väčšia časť podujatia sa odohrávala v areáli múzea na Šafárikovej 31, vo vestibule bola pripravená ukážka zbierkových predmetov z rôznych fondov Baníckeho múzea v Rožňave, súvisiacich s danou tematikou. Medzi nimi napríklad banské mapy z Nižnej Slanej z 18.storočia, plány vysokej pece v Drnave, drevený model budapeštianskeho reťazového mostu, návštevná kniha mauzólea v Krásnohorskom Podhradí a iné. Podujatie sa začalo pri Pamätníku baníckej práce, kde sa zišli vzácni hostia – generálny konzul Maďarskej republiky Ádám Szesztay, podpredseda Košického samosprávneho kraja István Zachariaš, predseda Stredoeurópskej železnej cesty Gerhard Sperl,  členovia Združenia baníckych spolkov a cechov na Slovensku, Gemerského baníckeho spolku Bratstvo, ako aj verejnosť. Po uctení si pamiatky mnohých generácií baníkov položením venca k pamätníku si prítomní vypočuli krátky príhovor Štefana Molčíka, bývalého predsedu GBS. Nasledoval slávnostný sprievod (ku budove Baníckeho múzea na Šafárikovej 31), na čele ktorého nechýbala banícka dychová hudba z Dobšinej, baníci v uniformách, hostia, ako aj „príslušníci šľachty“ – historické postavy v dobovom oblečení. Po oficiálnom otvorení podujatia v rámci ukážky slávnostného šachtágu - ceremónie prijímania do baníckeho stavu, absolvovali čestný Skok cez kožu predseda Stredoeurópskej železnej cesty Gerhard Sperl, podpredseda KSK István Zachariaš a kurátorka baníctva, hutníctva a geológie Baníckeho múzea v Rožňave Jaroslava Neubauerová. V priebehu dňa mali záujemcovia možnosť vypočuť si niektorú zo série pripravených prednášok: 1. Pôsobenie Andrássyovcov na Gemeri (Mgr. Silvia Lőrinčíková, PhD., SNM Múzeum Betliar) 2.Reťazový most z Drnavy (Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., predseda OZ Železná cesta) 3. Prevádzkarne Andrássyovcov na historických fotografiách (Gabriela Kolesárová, Banícke múzeum v Rožňave). Úvodná prednáška bola určená pre hostí, ďalšie absolvovali žiaci základných škôl. Séria všetkých troch prednášok pre širokú verejnosť odznela od 17.00 hod. Je potešiteľné, že o všetky prednášky bol záujem, a to nielen zo strany dospelých, ale i detí. Sprievodné aktivity: - tradičné postupy ručného kovania v ohni ako jedného z najstarších remesiel na svete. Záujemcovia si zároveň mohli prácu kováča aj vyskúšať. - názorná ukážka použitia historickej banskej meracej techniky z konca 19. a začiatku 20.storočia, doplnená o súčasnú, spolu s pútavým výkladom vzbudila veľký záujem. Meracia technika bola v Baníckom múzeu prezentovaná v takejto forme prvýkrát. - ukážky banskej osvetľovacej techniky - návštevníci si mohli pozrieť tradičné ručné razenie mincí, len za pomoci vrchného a spodného razidla, kladiva a vlastnej sily, ktoré im predviedol razič tak, ako sa to robilo v minulosti. - na tvorivých dielňach, zameraných na rod Andrássyovcov a železnú cestu, si deti ale aj dospelí mohli vyskúšať svoju zručnosť. Vybrať si mohli z niekoľkých lákavých ponúk. Vytvoriť si ozdobný šperk, keďže Andrássyovci vlastnili zbierku vzácnych šperkov zozbieraných po viaceré generácie, pohľadnicu zobrazujúcu reťazový most v Budapešti, ktorého kovové časti boli odlievané v Andrássyovskej železiarni v Drnave, alebo si zhotoviť vlajku s vlastným erbom, kde ako inšpirácia poslúžil práve erb rodiny Andrássyovcov. - medzi najväčšie lákadlá pre deti patrili ukážky dobového oblečenia šľachty a dobových účesov zo začiatku 20. storočia, kde kaderníčka zapletala vlasy všetkým dámam, ktoré o účes prejavili záujem. - súčasťou bola aj prezentácia podávania prvej pomoci, ktoré zabezpečoval Slovenský Červený kríž. Slávnostnú atmosféru počas dňa umocnilo vystúpenie dychovej hudby z Dobšinej, ktorá pripomenula časy nie tak dávno minulé, kedy v baníckych regiónoch vystúpenie dychovky neodmysliteľne patrilo ku každej slávnostnej príležitosti. V podvečerných hodinách sa o dobrú náladu postarala ľudová hudba Maroša Rusňáka z Rožňavy. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh podujatia: predsedovi KSK JUDr. Zdenkovi Trebuľovi za finančnú podporu, OZ Slovenská železná cesta, Združeniu banských miest a obcí Slovenska, Mestu Rožňava, Gemerskému baníckemu spolku Bratstvo, SNM - Múzeum Betliar a všetkým účinkujúcim.   Petronela Bodnárová, Gabriela Kolesárová Foto: Miroslava Mészárosová

no images were found

19
máj

Noc múzeí a galérií 2016

   Posted by: admin   in Archív 2016

no images were found

Page 20 of 20« First...1617181920