Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave otvorili 16. novembra 2017 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave autorskú výstavu Márie Gyarmati s názvom „V mojej duši je večná jar“.

Gyarmati Mária – AYA vybrala milovníkom umenia z Rožňavy a okolia 75 obrazov zo svojej bohatej tvorby v rokoch 2000-2017.

Výstavu otvorili riaditeľ Baníckeho múzea Mgr. Pavol Lackanič, ktorý privítal asi 60 účastníkov vernisáže, výstavu a tvorbu autorky predstavil Csaba Szemesi profesor kultúry Univerzity v Liverpoole, za organizátora, Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, predniesol príhovor jej predseda František Kardoš. Autorka, výtvarníčka Gyarmati Mária – AYA sa poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a realizácii výstavy.

Gyarmati Mária nemá úzko vyhranený maliarsky štýl, možno ju chápať ako realisticko-meditatívnu maliarku. Vzácna je jej neobyčajná technika maľby – spojenie piesku a oleja. Drsná realita afrického piesku a jemné, kontúrované línie malieb otvárajú návštevníkovi tajomný svet spirituality. Jedným z nosných prvkov jej tvorby sú Madony – v jej ponímaní nositeľky života, ochrankyne a symboly materinskej lásky.

Výtvarný svet Gyarmati Márie nie je sakrálnym umením v zaužitom zmysle slova. Otvára pred divákom kozmopolitný prístup k viere prostredníctvom motívov starovekých pohanských bohov Európy, ktorí spočívajú vedľa inkských, indiánskych a afrických kmeňových kultov až po večnú Madonu.

Spirituálny svet autorky sa prelína s reflexiou bežného života, s prírodou zosobnenou v krajinkách a zátišiach a prostredím vytvoreným človekom, v ktorom lyrickou abstrakciou prezentuje svoje spomienky z ciest.

Gyarmati Mária – AYA sa narodila v maďarskej v známej historickej vinárskej oblasti obci Neszmély, ale osud ju zavial do nemeckého Durýnska, kde prežila takmer celý svoj aktívny a výtvarnou tvorbou naplnený život, aby sa po desaťročiach opäť často vracia domov, do rodného Maďarska. V Komárome má už niekoľko rokov vytvorenú tvorivú dielňu.

Svoju bohatú tvorbu prezentovala a prezentuje na autorských výstavách v celej Európe.

Výstava „V mojej duši je večná jar“ bude v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvorená od 16. 11. 2017 do 18. 01. 2018.

Eva Tományová

Kontakty:                                                                                   

Ing. František Kardoš                                                                                        Badin Gabriella

0905 445 260                                                                                                       0907 769 338

e-mail: frantisek.kardos@roznava.sk                                  e-mail:  badin.gabriella@gmail.com

20
nov

Výjazdová tvorivá dielňa 2017

   Posted by: admin   in Archív 2017

Banícke múzeum v Rožňave organizuje v termíne od 27.11.2017 do 1.12.2017 Výjazdovú tvorivú dielňu pre základné školy.

Vstupné: 1 €/ 1 kultúrny poukaz

V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť vopred. Kontakt: Gabriella Badin, 0907 769 338

15
nov

Výstava Rozprávkové múzeum

   Posted by: admin   in Archív 2017

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci so SNM Bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň Vás pozývajú na vernisáž výstavy Rozprávkové múzeum dňa 23.11.2017 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25, Rožňava.

Výstava potrvá do 24. 1. 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť.

   

Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri

Plstenie a splsťovanie

 

Dňa 30. októbra 2017 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave konal, v spolupráci s Mestom Rožňava, tretí odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie.

Účastníci seminára absolvovali, v súlade so zámermi nášho projektu Živé múzeum VI., kompletný odborno-vzdelávací program. Všetci si z podujatia odniesli, rovnako ako aj predošlé skupiny, metodickú príručku o plstení, ktorú vydalo Banícke múzeum v Rožňave.

Metodická príručka obsahuje základné informácie o histórii plsti, o použitých materiáloch, technikách a nástrojoch potrebných k plsteniu Publikácia slúži ako pomocný materiál pri jednotlivých pracovných postupoch. Nájdeme v nej najdôležitejšie pokyny, ktoré je pri práci s ovčou vlnou nevyhnutné dodržať.

Našim tretím seminárom sme úspešne ukončili odborné vzdelanie dospelých. Dúfame, že účastníci nadobudnuté poznatky využijú a zúročia aj v rámci svojej ďalšej pracovnej činnosti.

 Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gabriella Badin

Foto: Martin Kováč

Banícke múzeum v Rožňave a OZ Pre partnerské mestá Rožňavy Vás srdečne  pozývajú na výstavu maďarskej autorky Márie Aya Gyarmati s názvom V duši mám večnú jar. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16.11.2017 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Výstava potrvá do 18.1.2018.

Tešíme sa na Vašu účasť.

30
okt

OZNAM

   Posted by: admin   in Archív 2017

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že všetky expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú dňa 1.11.2017 (streda) z dôvodu Sviatku všetkých svätých zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu mimo uvedený termín.

Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri

Plstenie a splsťovanie

Dňa 13. októbra 2017 sa konal v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave v spolupráci s Mestom Rožňava v poradí druhý odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a  splsťovanie.

Keďže na náš prvý seminár boli u odbornej verejnosti veľmi dobré ohlasy, na druhom sme tak privítali dokonca aj kolegov z Múzea Červený Kláštor, ďalej odborných pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Rožňave ako aj zamestnankyne zo špeciálnych zariadení pre dospelých z Domova sociálnych služieb JASANIMA.

Program druhého seminára sa nelíšil od programu toho predchádzajúceho. Účastníkov školila Dóra Egyházy, majsterka plstenia; zo strany Baníckeho múzea v Rožňave odborní zamestnanci Gabriella Badin, Martin Kováč ako aj lektorka Ingrid Liptáková.

Seminár prebiehal v tvorivej atmosfére. Účastníci si predsavzali, že sa ešte vrátia so svojimi skupinami s cieľom ešte lepšie si osvojiť zaujímavé techniky tohto tradičného remesla, čo potom kreatívne využijú aj vo svojich  inštitúciách.

Projekt z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Gabriella Badin Foto: Martin Kováč

 

Fotoreportáž zo slávnostného otvorenia výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Rozmanitý svet húb vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2 zo dňa 19.10.2017.

Výstavu si môžete pozrieť do 21.1.2018.

Autorka fotografií: S. Holečková

Page 2 of 7712345...Last »