V rámci  Historického predpoludnia v múzeu navštívili dňa 5. 4. 2017 žiaci 5. ročníka ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave priestory Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára. Okrem prehliadky expozície,  ktorá prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety Baníckeho múzea v Rožňave sa dozvedeli o jarnom zvykosloví, veľkonočných sviatkoch a rôznych spôsoboch zdobenia kraslíc, o ktorých im porozprával riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič. Formou prednášok  o živote rožňavských remeselníkov a o histórii a výrobkoch rožňavskej kameninovej manufaktúry sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie z histórie nášho mesta.

Sylvia Holečková

 

Foto: S. Holečková

6
apr

Veľkonočné tvorivé dielne

   Posted by: admin   in Archív 2016

Veľkonočné tvorivé dielne v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sú v plnom prúde. Tešíme sa z obrovského záujmu zo strany škôl a materských škôl.

Tvorivé dielne potrvajú do 12.4. 2017. Tešíme sa na Vašu účasť.

Máme za sebou ďalšie 2 prednášky zo sprievodných podujatí k výstave Historická Rožňava na fotografiách. Dňa 28.3. 2017 sa uskutočnila prednáška pána Juraja Králika s názvom Z histórie športu v Rožňave. Následne 4.4. 2017 sa uskutočnila prednáška pani Gabriely Kolesárovej na tému Tajomstvá najstarších rožňavských fotografií v zbierkovom fonde baníctva a hutníctva Baníckeho múzea v Rožňave.

Najbližšie nás čaká prednáška pani Edity Kušnierovej – Katedrálny kostol v Rožňave, ktorá sa uskutoční 11.4.2017. Tešíme sa na Vašu účasť.

5
apr

Hrady očarili aj tých najmenších

   Posted by: admin   in Archív 2016

Múzejno-pedagogické hodiny v Galérii Baníckeho múzea

 

Zázračný rozprávkový svet hradov prilákal detí z Materskej školy Plešivec do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na putovnú výstavu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote pod názvom Hrady v Gemeri – Malohonte.

V rámci múzejno-pedagogických hodín sa deti najprv oboznámili s obsahom výstavy. Za pomoci Gabrielly Badin a Ingrid Liptákovej si pozorne popozerali archeologické nálezy a bannery. Chlapcov najviac zaujali železné hroty šípov, „obrovské“ hrdzavé kľúče, podkovy. Dievčatá očarili hlinené nádoby, železné lyžičky a bronzové náprstky, roľníčky. Oči sa im najviac rozžiarili, keď na výstave objavili banner s vyobrazením hradu v Plešivci – zvyšky múru hradu veľmi dobre poznajú z ich každodenných vychádzok. Okrem obsahu výstavy sa deti oboznámili aj s najdôležitejšími pojmami ako hrad, hrádok, opevnenie, zrúcanina, ruina, vykopávka. Z kôpky kociek – z ruiny postavili krásny hrad; podľa ich predstáv práve im známy plešivecký. Múzejno-pedagogické hodiny boli ukončené tvorivou dielňou. Dievčatá vyrábali prekrásne „pozlátené“ korunky s drahokamami, pomocou ktorých sa premenili na ozajstné princezné hradov. Rytierov – ochrancov a sprievodcov princezien zastúpili chlapci so svojimi bohato a zaujímavo zdobenými štítmi.

Sme veľmi radi, že táto výstava so svojou múzejno-pedagogickou hodinou oslovila aj tých najmenších  a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.

 

Gabriella Badin

V priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. 3. 2017 uskutočnila vedecká konferencia na tému Vývoj kultúry východného Slovenska.

Na konferencii vystúpila aj naša kolegyňa Sylvia Holečková s prednáškou pod názvom Mestské múzeum v Rožňave, ktorou priblížila vznik, pôsobenie a bohatú zbierkotvornú činnosť tejto kultúrnej inštitúcie, ako aj osobnosti viažuce sa k rožňavskému Mestskému múzeu.

Mestské múzeum v Rožňave vzniklo v roku 1912 a v roku 1940 sa zlúčilo s Bansko-hutníckym múzeom v Rožňave.

-sol –

Foto: E. Lázárová

foto konferencia

3
apr

EXPOKUS 4/2017

   Posted by: admin   in Archív 2016

Keramické emblémy

Keramické emblémy alegorického zobrazenia poľnohospodárstva, baníctva, strojárenstva, priemyslu,  vedy, hudby, tanca, literatúry, písomníctva, obchodu a dopravy a troch cností – viery, nádeje a lásky boli vyhotovené podľa návrhu Kolomana Tichyho, ktorý bol v roku 1957 poverený riešením interiéru veľkej sály Radnice v Rožňave.

Jedenásť emblémov je vyhotovených z glazovanej pálenej hliny. Štyri z nich – emblémy baníctva, priemyslu, strojárstva a poľnohospodárstva sú dnes umiestnené v Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári, ostatné zdobia priestory kongresovej sály historickej Radnice.

Koloman Tichy bol v rokoch 1924 – 1940 riaditeľom Mestského múzea v Rožňave a po zlúčení sa Mestského múzea s Bansko-hutníckym múzeom v roku 1940 sa stal riaditeľom Rožňavského bansko-hutníckeho a mestského múzea.

Sylvia Holečková

Foto: S. Holečková

Dovoľujeme si upozorniť na zmenu otváracích hodín expozícií Baníckeho múzea v Rožňave: Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava a Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25, 048 01 Rožňava počas hlavnej turistickej sezóny.

Zmena platí od 1. apríla 2017 do 30. septembra 2017.

Pondelok – Streda – Piatok

8:00 – 12:00  13:00 – 16:00

Utorok – Štvrtok

8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

Prehliadky  objektov Baníckeho múzea v Rožňave počas víkendu a mimo otváracích hodín len pre vopred nahlásené skupiny (6 a viac členné).

Nahlásiť sa môžete minimálne 3 dni vopred na tel. č. 058/ 734 37 10, 734 40 98, 0940 171 605 alebo na banickemuzeum@gmail.com

27
mar

Dotyky/Érintések

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne Vás pozývame na výstavu  bývalých a terajších žiakov – umelcov Základnej školy Reformovanej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským s názvom Dotyky.

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája egykori és jelenlegi művész – diákjainak Érintések című kiálíttására.

plagat zs reformovanej cirkvy

Page 2 of 6612345...Last »