5
júl

KONTAKT

   Posted by: admin   in

Historicka expozicia 2KONTAKT

Banícke múzeum v Rožňave

info: baníckemuzeum@gmail.com

Budova riaditeľstva, Šafárikova 31                                            058/734 37 10

Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43                             058/734 40 98

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25             058/732 30 41

Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie