Banícke múzeum v Rožňave

Vďaka projektu Zážitkové centrum SENTINEL z roku 2016 sa podarilo debarierizovať svoje expozície pre návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu. V areáli Zážitkového centra SENTINEL pribudol bezbariérový prístup...
Expozícia prírody Slovenského krasu a okolitých oblastí

Jednou zo stálych expozícií Baníckeho múzea v Rožňave je Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, zameraná predovšetkým na prezentáciu živej a neživej prírody...

Rok 2018 bol, z hľadiska projektov podporených z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia (FPU), pre Banícke múzeum v Rožňave veľmi úspešný. V oblasti ochrany zbierkových predmetov, objektov múzea, ktoré patria medzi...
Historická expozícia

Čas im už neuškodí... (Tlačová správa) Banícke múzeum v Rožňave zreštaurovalo z vlastného fondu 27 ks historických hodín z 19. a 20. storočia. Náročný projekt múzea Čas nám neuškodí...

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new