Banícke múzeum v Rožňave

Odborná konferencia zasvätená Kálmánovi Tichymu

24. októbra 2018 zorganizovalo Banícke múzeum v Rožňave odbornú konferenciu Kálmán Tichy – významná osobnosť Rožňavy, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 záujemcov z členov odbornej i laickej verejnosti. Konferencia sa konala ako finálne podujatie Roka Kálmána Tichyho 2018 a projekt múzea, ktorý zahŕňal okrem konferencie aj vydanie dvojjazyčnej propagačnej skladačky (slovenský a maďarský jazyk). V zaujímavom programe konferencie vystúpilo spolu 8 odborníkov, ktorí sa venujú osobnosti a diele Kálmána Tichyho, pričom polovica z nich do Rožňavy zavítala z Maďarska. Vďaka projektu bolo pre účastníkov zabezpečené kvalitné simultánne tlmočenie medzi oboma rokovacími jazykmi konferencie (slovenský a maďarský jazyk).

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 2 000 eur, pričom na podujatí bola prezentovaná aj propagačná skladačka venovaná tejto významnej osobnosti Rožňavy.

Pavol Lackanič

skladacka tichy dotlace

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new