Banícke múzeum v Rožňave

Zrealizovaný projekt Kálmán Tichy - výstava s katalógom

V rámci prebiehajúceho Roka Kálmána Tichyho realizovalo Banícke múzeum v Rožňave dve projekty viažuce sa k osobe Kálmána Tichyho. Prvým z nich bol projekt Kálmán Tichy výstava s katalógom, ktorého výstupom bolo zorganizovanie výstavy a vydanie katalógu k tejto výstave, podporil z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sumou 6 000 eur, pričom účasť múzea bola 1270 eur. Výstava, ktorá bola v múzeu počas mesiacov september až október 2019 inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, prezentovala tvorbu nielen jedného z najvýznamnejších maliarov a grafikov nášho regiónu, ale aj múzejníka, historika, etnografa a publicistu.

Projekt Výstava s katalógom Kálmána Tichyho zahŕňal aj vydanie plnofarebného dvojjazyčného (slovenský a maďarský jazyk) katalógu v náklade 300 ks. K výstave boli realizované sprievodné podujatia (prednášky, komentované prehliadky, tvorivé dielne) predovšetkým pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v Rožňave, ale aj z blízkeho okolia. Cieľom týchto podujatí bolo oboznámiť mladú generáciu s aktívnym životom a plodnou výtvarnou tvorbou Kálmána Tichyho. Zaujímavú výstavu ako aj krásny a pestrý katalóg ocenili mnohí návštevníci, ktorých táto téma oslovila.

Eva Lázárová

kalman tichy katalog

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new