EXPOKUS 07/2019

Banícke múzeum v Rožňave vydáva svoje noviny už od roku 1988, činnosť novín funguje už viac ako 30 rokov. Počas tohto obdobia prešiel dizajn a štruktúra novín svojimi premenami. Taktiež sa zmenili aj príspevky odborných pracovníkov, ktorí v svojej odbornej praxi skúmali a študovali zaujímavé skutočnosti. Dozvedáme sa nielen o pracovnej činnosti odborných pracovníkov a činnosti múzea počas roka, ale aj o histórii jednotlivých zbierkových predmetov z expozícií.  Noviny sa vydávajú 1x ročne a sú v nich veľmi pútavé príspevky nielen z odbornej činnosti muzeológov.

Prvé Múzejné noviny boli vydané v roku 1988 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Tento sviatok sa slávi každý rok 18. mája už od roku 1977. Práve v tomto čase si múzejníci pripravujú pre verejnosť mnoho atraktívnych podujatí, prednášok a ďalších aktivít. Neodmysliteľnou súčasťou je Noc múzeí, kedy majú možnosť návštevníci vzhliadnuť expozície pod rúškom tmavej noci, je to o to magickejšie. Veď ako sa hovorí, noc má svoju moc. V novinách sa tiež dozvedáme, ako prebiehal múzejný deň v minulosti. Taktiež sa tu čitateľ dozvie, že expozície mali vstupné v hodnote dospelí 2 Kčs a deti 1 Kčs. To v nás evokuje rovnakú číselnú hodnotu, ale v inej mene. Dnes stojí vstupenka v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a v Historickej expozícií pre dospelých 2€ a pre deti 1€.

V 31. čísle novín z roku 2018 boli uverejnené zaujímavé články a príspevky ako otvorenie Expozície baníctva a hutníctva Gemera. Od roku 2014 bola Expozícia baníctva a hutníctva Gemera zatvorená. Budova bansko- hutníckej expozície a aj samotná expozícia prešla kompletnou rekonštrukciou a po 4 rokoch bola opätovne sprístupnená a prezentovaná návštevníkom v novom šate. Rok 2018 bol venovaný významnému maliarovi a grafikovi Kálmánovi Tichymu. Pri tejto príležitosti bol vydaný katalóg, taktiež odznela séria prednášok o Kálmánovi Tichymu. Ďalšou zaujímavou témou v novinách Baníckeho múzea bolo pripomenutie udalostí z 21. augusta 1968 a veľa ďalších pútavých a poučných príspevkov.

Aj v ostatných číslach Múzejných novín majú čitatelia možnosť sa dozvedieť o rôznych okrúhlych výročiach a podujatiach, ktoré sa udiali v múzeu počas 30 rokov vydávania Múzejných novín.

 

Lenka Nemčková

1234

123

bez nzvu

noviny stare nove

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new