19
júl

EXPOZÍCIE

   Posted by: admin   in

Zážitkové centrum SENTINEL

Šafárikova 43, 048 01 Rožňava tel.: 058/734 40 98

Zážitkové centrum SENTINEL bol vytvorený rekonštrukciou objektov Baníckeho múzea v Rožňave v rokoch 2015-2016. Zahŕňa tieto objekty: Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary v Baníckom múzeu, Banské pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a nádvorie, kde sú umiestnené banské mechanizmy a banská železnička.

Zážitkové centrum SENTINEL, je čiastočne sprístupnené (nová prístavba: Čas pary – parný valec a Škoda Sentinel, Banské pracoviská a Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí). Expozícia baníctva a hutníctva Gemera je z dôvodu inštalácie novej expozície zatvorená. Otvorenie je naplánované na máj 2018. Presný termín upresníme.

 

 

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

Expozícia je inštalovaná v účelovej budove, najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo. Predstavuje prierez históriou gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Súčasťou expozície je technická kópia stredovekej tabuľovej maľby Metercia.  

Banské pracoviská

banske_pracoviska Šafárikova 43, 048 01 Rožňava tel.: 058/734 40 98     Expozícia v pivničných priestoroch tematicky nadväzuje na bansko-hutnícku expozíciu. Znázorňuje banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu. Vybudované banské diela vrátane zariadení a pracovných nástrojov poskytujú návštevníkovi skutočný pohľad na pracovné prostredie baníka.    

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

budova Šafárikova 43, 048 01 Rožňava tel.: 058/734 40 98 Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí prezentuje prírodné danosti a krásy tohto územia. Inštalovaná je v budove, postavenej v roku 1904 ako útulok pre chudobných, známej ako "Františkin útulok". Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá usporiadané podľa biotopov. Vývoj zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a Slovenského krasu ako aj výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.

 

_________________________________________________________________________

Historická expozícia - prezentačný múzejný depozitár

budova 2 Šafárikova 31, 048 01 Rožňava tel.: 058/734 37 10 Expozícia je umiestnená v budove niekdajšej Markovej manufaktúry na výrobu kože a prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety múzea. Formou prezentácie zbierok je na Slovensku táto expozícia ojedinelá, a to tým, že zbierky sú rozdelené podľa materiálových skupín.    

_________________________________________________________________________

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

galeria_front_6 Námestie baníkov 25, 048 01 Rožňava tel.: 058/732 30 41
Galéria sídli v meštianskom dome, ktorého jadro vzniklo pravdepodobne na konci 15. storočia
Konajú sa tu výstavy, tvorivé dielne, múzejno-pedagogické hodiny, besedy, prezentácie vlastných a prevzatých výstav výtvarného umenia.
     

_________________________________________________________________________

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí

obrazaren Lipová 122, 049 41  Krasnohorské Podhradie tel: 058/732 42 38

 

Pôvodnú budovu expozície v Krásnohorskom Podhradí dal v rokoch 1908-1909 postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva s cieľom umiestniť svoju hodnotnú zbierku výtvarného umenia. Dnes sú tu prezentované výtvarné diela portrétnej tvorby minulých storočí pochádzajúce zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave a z hradu Krásna Hôrka a Betliarskeho kaštieľa.  
Andrássyho obrazáreň je v období mimo sezóny (október - marec) ZATVORENÁ
Bude sprístupnená počas sezóny (apríl - september 2017).