19
júl

EXPOZÍCIE

   Posted by: admin   in

Zážitkové centrum SENTINEL

Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
tel.: 058/734 40 98

Zážitkové centrum SENTINEL bol vytvorený rekonštrukciou objektov Baníckeho múzea v Rožňave v rokoch 2015-2016. Zahŕňa tieto objekty: Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary v Baníckom múzeu, Banské pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a nádvorie, kde sú umiestnené banské mechanizmy a banská železnička.

Zážitkové centrum SENTINEL je z dôvodu budovania novej expozície pre verejnosť zatvorené. Plánované sprístupnenie areálu pre návštevníkov sa uskutoční v mesiacoch máj/jún 2017.

 

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera


pohlad spredu

 

Expozícia je inštalovaná v účelovej budove, najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo. Predstavuje prierez históriou gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Súčasťou expozície je technická kópia stredovekej tabuľovej maľby Metercia.


 

Banské pracoviská

banske_pracoviska Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
tel.: 058/734 40 98

 

 

Expozícia v pivničných priestoroch tematicky nadväzuje na bansko-hutnícku expozíciu. Znázorňuje banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu. Vybudované banské diela vrátane zariadení a pracovných nástrojov poskytujú návštevníkovi skutočný pohľad na pracovné prostredie baníka.

 

 


Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí


budova Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
tel.: 058/734 40 98

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí prezentuje prírodné danosti a krásy tohto územia. Inštalovaná je v budove, postavenej v roku 1904 ako útulok pre chudobných, známej ako „Františkin útulok“. Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá usporiadané podľa biotopov. Vývoj zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a Slovenského krasu ako aj výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.

 

_________________________________________________________________________

Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár

budova 2 Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
tel.: 058/734 37 10

Expozícia je umiestnená v budove niekdajšej Markovej manufaktúry na výrobu kože a prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety múzea. Formou prezentácie zbierok je na Slovensku táto expozícia ojedinelá, a to tým, že zbierky sú rozdelené podľa materiálových skupín.

 

 

_________________________________________________________________________

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

galeria_front_6 Námestie baníkov 25, 048 01 Rožňava
tel.: 058/732 30 41

Galéria sídli v meštianskom dome, ktorého jadro vzniklo pravdepodobne na konci 15. storočia
Konajú sa tu výstavy, tvorivé dielne, múzejno-pedagogické hodiny, besedy, prezentácie vlastných a prevzatých výstav výtvarného umenia.

 

 

 

_________________________________________________________________________


Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí

obrazaren

Lipová 122, 049 41  Krasnohorské Podhradie

 

Pôvodnú budovu expozície v Krásnohorskom Podhradí dal v rokoch 1908-1909 postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva s cieľom umiestniť svoju hodnotnú zbierku výtvarného umenia. Dnes sú tu prezentované výtvarné diela portrétnej tvorby minulých storočí pochádzajúce zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave a z hradu Krásna Hôrka a Betliarskeho kaštieľa.

 

Andrássyho obrazáreň je v období mimo sezóny (október – marec) ZATVORENÁ
Bude sprístupnená počas sezóny (apríl – september 2017).