Archive for the ‘Archív 2018’ Category

20
apr

OZNAM

   Posted by: admin

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že Historická expozícia - prezentačný múzejný depozitár bude v dňoch od 23.4.2018 - 27.4.2018 zatvorená z dôvodu vykonávania komplexnej revízie. Ďakujeme za pochopenie.
Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy MALIAR LUČENCA - Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 -1968), ktorá sa uskutoční 25. 4. 2018 o 16:30 hod. v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 122 Krásnohorské Podhradie. Pre verejnosť bude Andrássyho obrazáreň  počas letnej turistickej sezóny prístupná nasledovne : od 2. 5. 2018 do 30. 9. 2018 v dňoch od STREDY do NEDEĽE v čase od 13:00 - 17:00 hod. Vstupné: 1 € dospelí / 0,50 € zľavnené   Tlačová správa Výstava MALIAR LUČENCA   Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, prevažnú časť svojho života však prežil v Lučenci. V čase, keď sa tu natrvalo usadil (1913), mal už za sebou roky štúdia v Budapešti, Paríži (Akadémia Julian) a na akadémii v Mníchove. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období Rakúsko-uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v období prvej Československej republiky ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia, keď už bol v pokročilom veku, sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska. Jeho život a dielo bolo komplexne spracované až v rokoch 2016 - 17, kedy Novohradské múzeum a galéria vydala o maliarovi aj rozsiahlu publikáciu. Gyurkovits svoj výtvarný výraz začal rozvíjať na základe štúdií v Mníchove. Popri akademickom realizme si osvojil aj princípy plenérizmu a impresionizmu, ktoré neskôr určili celú jeho umeleckú dráhu. Maľoval tradičným spôsobom, prostredníctvom ktorého mohol okolitý svet zachytávať tak, ako ho sám videl. Vonkajšie javy interpretoval cez svoj optimistický pohľad na život. „Jeho rukopis je vo všetkých týchto prácach prudký, bezpečný, nános farby je prevažne pastózny, vytvárajúci charakteristickú štruktúru povrchu maľby. Gyurkovits má rád svetlo a farbu, preto veľmi často využíva svetelný kontrast, harmonizovaný citlivo podávaným polotieňom.“ – píše o ňom historik umenia Marian Váross. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli žánrové obrazy, figurálne kompozície, portréty, krajiny a veduty, ktoré diváka zavedú do zákutí starého Lučenca, parku, trhov a jarmokov - ruchu života obyvateľov mesta a jeho okolia. Zámerom výstavy je nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby. Výstavu prvýkrát predstavilo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote usporiadalo reprízu výstavy v roku 2017 a v tomto roku si ju môžu prehliadnuť aj návštevníci Andrássyovskej obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Výstavu organizuje Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci. Výber diel zo zbierok NMG doplní aj časť maliarových diel nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave. Andrea Németh Bozó (historička umenia Novohradského múzea a galérie v Lučenci, kurátorka výstavy)
16
apr

Rožňava do toho! – sprievodné podujatia

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na sériu sprievodných podujatí k výstave Rožňava do toho! Prvá prednáška sa uskutoční dňa 18.4.2018 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25. Prednášať bude PhDr. Juraj Králik na tému Telovýchovné spolky  a športové kluby v meste do roku 1945.

Tešíme sa na Vašu účasť.

12. apríla 2018 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila v poradí tretia prednáška z cyklu prednášok venovaných životu a dielu K. Tichyho – Kálmán Tichy a múzeum. Prítomných privítal Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave.

Prednášajúca priblížila prítomným osobu K. Tichyho ako zanieteného muzeológa a prostredníctvom svojej prednášky poskytla prierez jeho bohatej a aktívnej činnosti, ktorú vyvíjal v oblasti rožňavského múzejníctva. Zároveň prezentovala ukážku predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, ktoré sa viažu k jeho osobnosti.

K. Tichy bol v rokoch 1924 – 1945 riaditeľom múzea. V roku 1924 bol zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave, neskôr, po zlúčení sa dvoch rožňavských múzeí, sa stal v roku 1940 riaditeľom Rožňavského bansko-hutníckeho a mestského múzea v Rožňave. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vyvíjal veľké úsilie o znovuotvorenie a sprístupnenie múzea. Jeho snaha bola korunovaná úspechom v roku 1931, kedy bola verejnosti sprístupnená expozícia Mestského múzea a v roku 1943, kedy bola otvorená prvá stála expozícia zjednoteného múzea. Riaditeľ K Tichy okrem územia mesta prevádzal výskum a zber na území celého Gemera a ako výtvarník kreslením dokumentoval ojedinelé stavby, ľudovú architektúru a pod. Nazhromaždil množstvo cenného múzejného materiálu, publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal o svojej činnosti.

K. Tichy patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavského múzejníctva. Podujatie opäť obohatili výtvarné diela K. Tichyho zo súkromnej zbierky, ktoré boli vystavené počas prednášky.

Sylvia Holečková, prednášajúca

Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s Gemerským baníckym spolkom Bratstvo pripravili na 6.apríla 2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov seminár pri príležitosti 150. výročia narodenia Alexandra Müllera, významnej osobnosti nielen gemerského baníctva, ale i Baníckeho múzea v Rožňave. Alexander Müller pôsobil vo viacerých banských prevádzkach patriacich Rimavsko-muránskej železiarskej účastinnej spoločnosti, napr. na Rákošskej bani ako vedúci banskej prevádzky a v rokoch 1919-39 bol riaditeľom rožňavských baní. Ako vynikajúci odborník a uznávaný geológ pozdvihol úroveň gemerského baníctva. Jeho súkromná mineralogická zbierka, ktorá bola považovaná za jednu z najvýznamnejších v Uhorsku, sa dostala do rožňavského múzea. A. Müller projektoval budovu bansko-hutníckej expozície múzea v Rožňave, ktorá bola postavená v roku 1905. Baníckemu múzeu daroval svoj rozsiahly, dodnes zachovaný herbár v počte 1561 ks rastlín. Počas štúdií na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici si ručne zapisoval prednášky vyučujúcich, ktoré dal neskôr zviazať. Takto sa v Baníckom múzeu zachovalo 15 zväzkov z rôznych oblastí, napr. mineralógia, baníctvo, matematika, anatómia, stavebníctvo... Vzácnou súčasťou zbierkového fondu múzea sú staré fotografie a negatívy z prelomu 19.a 20. storočia. Medzi nimi 321 kusov negatívov fotografií na sklenenej podložke. Autorom väčšiny najstarších snímok je Alexander Müller. Predmetné fotografie majú významnú dokumentačnú hodnotu z hľadiska histórie baníctva. Sú to jedinečné zábery, dokumentujúce ľudí a ich spôsob života, výrobné prevádzky a strojné zariadenia, ktoré sú dnes už nenávratne minulosťou. Mnohé zo spomenutých najstarších fotografií fondu vznikli pri príprave Baníckej monografie Gemera, vydanej v roku 1907, pričom nie všetky v nej boli aj uverejnené. A. Müller bol členom redakčnej skupiny, spracoval strojné zariadenia a lanové dráhy rožňavských a rákošských baní, patriacich Rimavsko-muránskej spoločnosti. Pod jeho vedením boli vyhotovené mapy a plány v samostatne viazanej prílohe monografie v počte 48 kusov, ktorých originály sa nachádzajú v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave. Škoda, že z tejto dnes tak vzácnej publikácie, sa zachovalo už len pár výtlačkov. Pozvanie na seminár do Galérie Baníckeho múzea prijali nielen hostia zo Slovenska – zástupcovia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, záujemcovia o históriu baníctva, členovia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo, ale i kolegovia z Maďarska, zástupcovia Maďarskej baníckej a hutníckej spoločnosti a pracovníci múzeí z Ózdu, Salgótarjánu a Rudabáne. Vzácnym hosťom podujatia bola pravnučka Alexandra Müllera pani Zöldné Roska Marietta z Budapešti s rodinou. P. Marietta prítomným cez spomienky svojej mamy sprostredkovala pohľad na prastarého otca. Ako uviedla, jej mamu v podstate vychoval a mal na ňu veľký vplyv. V ich rodine nebolo dňa, kedy by ho nebola spomenula v určitých situáciách – čo by na to starý otec povedal, ako by sa zachoval. Seminár bol vedený dvojjazyčne. Aj touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať p. Arpádovi Laczovi za vynikajúci simultánny preklad prednášok. Okrem prednášky o živote a diele A. Müllera v podaní Karola Tománya odzneli na seminári prezentácie o Rimavsko-muránskej spoločnosti (Peter Štefanča), baníctve v Železníku a Rákoši (Norbert Mogyorósi), historickej budove Baníckeho múzea (Jaroslava Neubauerová) a o Baníckej monografii Gemera z roku 1907 (G. Kolesárová). G. Kolesárová    
12
apr

Vernisáž výstavy Rožňava do toho!

   Posted by: admin

Dňa 5. 4. 2018 sa uskutočnila v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave vernisáž fotografickej výstavy s názvom Rožňava do toho!

Výstavu otvoril riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič. S príhovormi vystúpili primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga a PhDr. Juraj Králik.

Výstava mapuje vývoj športu v Rožňave. Hlavný dôraz kladie na obdobie rokov 1913 až 1989, ale svoje zaslúžené miesto na výstave dostali aj rožňavskí olympijskí reprezentanti a taktiež rožňavskí taekwondisti. Fotografie sú rozdelené do tematických celkov podľa športových odvetví. Výstava je doplnená aj o rôzne trojrozmerné predmety zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave, SNM Múzea Betliar a taktiež zo súkromných zbierok členov Olympijského klubu Gemer (OKG). Medzi vystavenými predmetmi môžu návštevníci vidieť velocipéd z druhej polovice 19. storočia, futbalové vlajočky z rokov 1927 – 1943, fotoalbum amatérskych fotografií Andrássyovcov, sane, lyže, skiboby zo zbierok rodiny Andrássyovcov, športové trofeje, medaily a mnoho ďalších zaujímavých predmetov.

Autorom výstavy je PhDr. Juraj Králik spolu s kolektívom OKG. Partnermi výstavy sú Banícke múzeum v Rožňave a Mesto Rožňava.

K výstave sa v termíne od 18.4.2018 do 20.6.2018 uskutoční séria sprievodných podujatí. Záujemcovia sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky, ale aj besedy s miestnymi športovcami. Kompletný program doplníme v najbližších dňoch. Výstava potrvá do 25.6.2018.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Pavol Horváth

Banícke múzeum v Rožňave

Srdečne Vás pozývame na prednášku Mgr. Silvii L. Čúzyovej s názvom Kapitoly ku kritike umenia na Slovensku dňa 20.4.2018 o 17:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Tešíme sa na Vašu účasť.

10
apr

Kálmán Tichy a múzeum

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na prednášku našej kolegyne Sylvii Holečkovej na tému Kálmán Tichy a múzeum v rámci cyklu prednášok "Život a dielo Kálmána Tichyho" 12.4.2018 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Page 1 of 512345