Archive for the ‘Archív 2017’ Category

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 14. septembra 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Spomienka muránskej kameniny. Výstava prezentuje kameninové výrobky muránskej manufaktúry, ktorá v Muráni pôsobila v rokoch 1823 – 1910.

Výstava prezentuje zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea vo Svätom Antone, Múzea Muráň, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety zapožičané od súkromných osôb.

Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom zo strany verejnosti. Teší nás, že vernisáže sa zúčastnili aj kolegovia z Múzea vo Svätom Antone a z Múzea Muráň. Výstavu si s nadšením prezrel aj starosta obce Muráň Ing. Roman Goldschmidt.

Ďakujeme žiakom Základnej umeleckej školy v Rožňave za vystúpenia, ktorými spestrili otvorenie výstavy.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Dní mesta Rožňava.

Výstava potrvá do 20. novembra 2017.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Foto: archív BM

Srdečne Vás pozývame na prednášku spojenú s premietaním filmu o živote a diele Teodora Jozefa Moussona (1887 - 1946), ktorá sa uskutoční 26.9.2017 o 17:00 hod. v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 122 Krásnohorské Podhradie. Prednášať bude pani Mgr. Dana Barnová, historička umenia Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

14
sep

EXPOKUS 09/2017

   Posted by: admin

Pečatidlo Úradu banského riaditeľstva Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti, rok 1852

Nápis okolo vonkajšieho obvodu pečatnej plochy: RIMA MURÁNY VÖLGYI EGYESÜLET BÁNYA IGAZGATÓI HIVAT.PECSÉTJE 1852

Pečatná plocha je v hornej časti zdobená korunou, v spodnej časti sa nachádza banícky symbol – želiezko a kladivo. Medzi týmito sú vyobrazené dva štíty s vtákmi.

Pečatidlo: mosadz, Ø 3,3 cm,

Rukoväť: tvrdé drevo, výška 10,5cm

Pečatidlo pochádza z obdobia založenia kapitálovo silnej Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1852 zlúčením dvoch najväčších železiarskych spoločností v krajine – Muránskej únie a Rimavskej koalície. Nová spoločnosť so sídlom v Rimavskom Brezove bola v tom období najväčším výrobcom železa v Uhorsku.

G. Kolesárová

 

14
sep

OZNAM

   Posted by: admin

 

Dovoľujeme si informovať našich ctených návštevníkov, že expozície Baníckeho múzea v Rožňave: Historická expozícia, Šafárikova 31 a Zážitkové centrum Sentinel, Šafárikova 43, budú v dňoch 15.9. a 16.9. 2017 zatvorené.

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave bude v rámci Dní mesta Rožňava 2017 otvorená v čase:

15.9.2017 PIATOK:        9:00 – 16:00 hod.

16.9.2017 SOBOTA:      9:00 – 13:00 hod.

a Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 122 Krásnohorské Podhradie bude otvorená počas týchto dní od 13:00 do 17:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie a Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Rožňave sa na vedeckej konferencii stretnú odborníci v oblasti baníctva a jeho prezentácie

Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou Zväzu múzeí Slovenska a Mestom Rožňava organizujú v priestoroch Historickej radnice, na Nám. baníkov 32 v Rožňave, odbornú konferenciu pre odborných pracovníkov múzeí, vedeckých pracovísk, univerzít, vysokých škôl a ostatných záujemcov.

V dňoch 19.09.-20.09.2017 tu v rámci konferencie „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ vystúpi s odborným príspevkom viac ako 20 účastníkov.

Baníctvo je neoddeliteľnou súčasťou histórie a spôsobu života obyvateľov viacerých regiónov Slovenska a vďaka svojmu presahu je zaujímavou témou nielen z pohľadu využívaných technológií či ekonomického prínosu pre spoločnosť, ale aj špecifickými javmi a formami života profesijnej skupiny baníkov v rôznych historických obdobiach.

Zámerom podujatia je zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov múzeí a iných odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva a sprístupniť odborné poznatky odborníkom a širokej verejnosti.

Konferencia, na ktorej okrem slovenských odborníkov vystúpia aj zahraniční kolegovia z Poľska a Maďarska, sa uskutoční v rámci 21. ročníka Etnológ a múzeum a projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. Súčasťou projektu je aj výstup vo forme tlačeného i elektronického zborníka príspevkov, ktoré na konferencii odznejú. Zborník sa stane smerodajným materiálom pre odborných zamestnancov múzeí a vedeckých pracovníkov vykonávajúcim vlastný výskum a prezentačnú činnosť v oblasti baníctva. Zároveň sa stane zdrojom odborných informácií pre širokú verejnosť – laikov, ktorí sa realizujú v oblasti záchrany a sprístupnenia dokladov banskej činnosti a života baníkov.

Odborná konferencia „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ sa uskutoční, v priestoroch Historickej radnice na Nám. baníkov 32 v Rožňave v dňoch 19. a 20. septembra 2017.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Kontakt: Mgr. Pavol Horváth, Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava, www.banmuz.sk, pavol.horvathBANMUZ@gmail.com, tel.: 058/734 37 10

12
sep

OZNAM

   Posted by: admin

 

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že všetky expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú dňa 12.9.2017 od 12:00 hod. z organizačných dôvodov zatvorené.

Tešíme sa na Vašu návštevu mimo uvedený termín.

11
sep

MLYN 2017

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na výstavu MLYN ROŽŇAVA 2017 - Výtvarné diela medzinárodného maliarskeho tábora Jozefa Basku . Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. 9.2017 o 14:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25 Rožňava. Výstava potrvá do 30. októbra 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Dní mesta Rožňava bude dňa 14. 9. 2017 o 17.00 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave slávnostne otvorená výstava Spomienka muránskej kameniny.

 Na území Gemera pôsobili v minulosti dve manufaktúry na výrobu kameniny. Po úspešnej výstave Poézia kameniny, venovanej výrobkom kameninovej manufaktúry v Rožňave, pripravilo Banícke múzeum v Rožňave výstavu, ktorá prezentuje výrobky o niečo významnejšej a známejšej manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni, ktorú v roku 1823 založili Koháryovci -  jeden z popredných šľachtických rodov v Uhorsku, a ktorej majiteľmi sa neskôr stali Coburgovci.

Manufaktúra vyrábala v prvých rokoch v réžii panstva, v rokoch 1826 – 1840 dávali majitelia manufaktúru do prenájmu. V rokoch 1841 – 1859 viedli podnik vo vlastnej réžii Coburgovci. V roku 1860 bol opäť obnovený systém prenájmu manufaktúry. Po roku 1890 prevzala manufaktúru Prvá uhorská účastinárska spoločnosť spojených sklární so sídlom v Budapešti. Jedným z posledných nájomcov manufaktúry bol v rokoch 1895 – 1903 Jozef Mayer. Po roku 1903 sa činnosť manufaktúry spája s menom Alexandra Totisa  a od roku 1907 s menom Juliusa Ignatha. Svoju činnosť manufaktúra ukončila pravdepodobne v roku 1910.

Výstava Spomienka muránskej kameniny prezentuje vzácne výrobky z Muráňa z ranného obdobia výroby – výrobky s rodovým erbom Koháry, výrobky s modrým viedenským motívom, taniere s  prelamovaným okrajom, ako aj s obľúbeným motívom viničových listov v zelenom a modrom prevedení. Pozornosť si určite zaslúžia vázy s vrchnákom, datované rokom 1874, ktorých výnimočnosť spočíva v strete čínskeho a krajinného motívu, ako aj pestrá škála výrobkov s motívom vtáčika a kohútika. V neposlednom rade svojou krásou a rozmanitosťou určite zaujmú výrobky zdobené kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez šablónu.

Výstava, prezentujúca bezmála 240 muránskych  výrobkov, je výsledkom výskumnej úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea Muráň, Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety súkromných osôb.

Výstava potrvá do 20. novembra 2017.

Sylvia Holečková, autorka a kurátorka výstavy

Banícke múzeum v Rožňave

Kontakt: sylvia.holeckova@gmail.com, 058/734 37 10

Page 5 of 17« First...34567...Last »