Archive for the ‘Archív 2017’ Category

18
máj

Výstava Teodor Jozef Mousson (1887-1946)

   Posted by: admin

Vernisáž 16.05.2017 o 16.30 hod.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií (18. máj) sa konala dňa 16. mája 2017 o 16.30 hod. v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí vernisáž sezónnej výstavy  Teodor Jozef Mousson (1887-1946).

Najbohatšiu a najucelenejšiu zbierku diel uvedeného umelca vlastní Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré pripravilo pre Baníckemu múzeu v Rožňave  výber z tohto spomínaného bohatého fondu umeleckých diel autora.

  1. J. Mousson pôsobil v rokoch 1911-1944 v Michalovciach ako učiteľ kreslenia. Bol jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu, ktorý sa stal primárnym motívom jeho tvorby a celoživotného diela.

Výstava prezentuje žánrové výjavy jeho tvorby.  Návštevník si v jedinečnom priestore Obrazárne môže vychutnať umelecké stvárnenie zemplínskej krajiny, výjavy zo života  vidieckeho a mestského obyvateľstva, predovšetkým motív trhov s ich nenapodobiteľnou atmosférou.  Výstava je doplnená predmetmi z majstrovej pozostalosti ( rodinné a pracovné fotografie, ručne písané katalógy, listy, pôvodná paleta, maliarsky kufrík s obrazom, ...).

Vo väčšine diel nebola predmetom jeho záujmu charakteristika konkrétnych osôb, okrem citovo podfarbených diel – portrétov členov rodiny.

Dielo T.J. Moussona,  „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, takmer tri desaťročia zaznamenávajúceho život a etnografické zvláštnosti Zemplína, sa nachádza v mnohých súkromných zbierkach a v zbierkach viacerých slovenských múzeí a galérií.

Niektoré diela neboli schopné prezentácie kvôli nevyhovujúcemu stavu, ale zásluhou dotácie z Fondu na podporu umenia boli zreštaurované a prvýkrát prezentované práve na tejto výstave.

Dielo T.J. Moussona je stále obdivované, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie.

Záujemcovia môžu navštíviť  výstavu  diel T. J. Moussona v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí v období od 17. mája -  30. septembra 2017 od stredy do nedele týždenne od 13.00 do 17.00 hod.

Vstupné :   dospelí  1 €,  zľavnené  0,50 €

 

Eva Lázárová,  Banícke múzeum v Rožňave

Foto: Janka Vaisová

Rozhodujúcim činiteľom hospodárskeho a spoločenského života v meste Rožňava bolo počas mnohých stáročí baníctvo. Už v 17. storočí patrilo mesto Rožňava medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku.

Najstaršie remeslá a cechy v Rožňave vznikali ako obslužné združenia pre banícku činnosť. Súviseli s uspokojovaním potrieb baníkov. Boli to ševci (obuvníci), mäsiari a kováči, ktorí produkovali najnevyhnutnejšie produkty pre činnosť baníkov – ševci obuv, mäsiari loj a kožu a kováči náradie a náčinie.

Medzi najstaršie remeslá v Rožňave patrilo ševcovstvo (obuvníctvo). Spolu s niekoľkými ďalšími remeslami sa  ševci spomínajú už v mestskom štatúte z roku 1574. Cech v Rožňave založili pravdepodobne v roku 1590. Spracovávali kožu jednoduchým spôsobom a pomocou šidla šili jednoduchú obuv. Okrem sedliackych topánok, mužských a ženských nízkych topánok, vyrábali aj čižmy.

V roku 1618 sa čižmári odčlenili od ševcov a založili si v meste vlastný cech. Artikuly im udelilo mesto Rožňava. Vyrábali čižmy pre potreby vyšších a nižších vrstiev. Táto takmer po kolená siahajúca obuv s vysokou sárou rôznych modelov sa vyrábala zo zafarbenej, najčastejšie červenej a bledohnedej kože. Čižmy boli zdobené ostrohami, strapcami a inými okrasami. O šikovnosti a chýre rožňavských čižmárov svedčí skutočnosť, že v roku 1643 si u Juraja Czizmadiu objednala čižmy manželka štítnického zemepána.

V roku 1630 si rožňavskí čižmári od mestskej rady v Košiciach vyžiadali nové artikuly.

Už v roku 1695 patril čižmársky cech s 18 majstrami medzi najpočetnejšie cechy v Rožňave. K pomerne silným cechom patrili aj ševci, ktorí mali v spomínanom roku 11 majstrov. V roku 1725 mali čižmári 27 a ševci 8 majstrov. O tri roky neskôr, v roku 1728, pracovalo v Rožňave 36 čižmárskych majstrov a 14 majstrov - ševcov. V roku 1828 pracovalo v meste 46 čižmárskych majstrov a  16 ševcovských majstrov. V 19. storočí patrili čižmári k najpočetnejšej skupine remeselníkov v Rožňave.

Cechy ševcov a čižmárov mali v Rožňave bohatú históriu. Obe remeslá mali rozhodujúcu úlohu v hospodárskom živote mesta.

Po zrušení cechov priemyselným zákonom v roku 1872 a vytvorení priemyselných spolkov (spoločenstiev) mal v Rožňave silné postavenie čižmársky spolok.

V zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave sa nachádza množstvo predmetov viažucich sa k ševcovskému a k čižmárskemu remeslu. Okrem cechových zvolávacích tabuliek, pečatidiel, cechovej truhlice, písomného materiálu čižmárskeho cechu a spolku, patria k zaujímavým predmetom pracovné náradia a nástroje a  šijacie stroje  a obuv            z 1. polovice 20. storočia.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

10
máj

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017

   Posted by: admin

TLAČOVÁ SPRÁVA

 Banícke múzeum v Rožňave organizuje tohtoročnú Noc múzeí a galérií vo vynovených priestoroch Zážitkového centra SENTINEL.

Dňa 20. mája 2017 sa v slovenských múzeách uskutoční ďalší ročník obľúbeného podujatia  Noci múzeí a galérií, ku ktorej sa s bohatým programom aktivít zapojí aj Banícke múzeum v Rožňave.

Toto jedinečné podujatie organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. máj) začne v Baníckom múzeu v Rožňave už v utorok, 16. mája 2017 o 16:30 hod. v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, slávnostnou vernisážou sezónnej výstavy Teodor Jozef Mousson (1887 - 1946). Podujatie zároveň otvorí dvere pre návštevníkov obrazárne na nadchádzajúcu letnú sezónu.

V piatok 19. mája 2017 v čase 9:00 – 17:00 hod. vo vynovených priestoroch Zážitkového centra SENTINEL na Šafárikovej ulici 43 v Rožňave múzeum organizuje pre žiakov materských a základných škôl, ako aj pre rodiny s deťmi, Múzejno-náučný deň; tento rok s prírodovedným zameraním. Okrem obľúbených tvorivých dielní si malí návštevníci prezrú všetky novosprístupnené expozície (s výnimkou Expozície baníctva a hutníctva Gemera, ktorá sa momentálne buduje): Expozíciu prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Banské pracoviská a v novej prístavbe úplne novú expozíciu Čas pary – s parným valcom z roku 1883 (3. najstarší na svete) a Škodou Sentinel. Zoznámia s múdrym sokoliarom a jeho šikovnými zvieracími pomocníkmi, naučia sa správne narábať s bičom, vypočujú si zaujímavé prednášky na tematiku NP Slovenský kras a jaskýň Slovenského krasu ako svetového prírodného dedičstva, a taktiež sa povozia na vláčiku, ktorý bude počas dňa premávať v areáli.

V sobotu 20. mája 2017 v čase 19:00-23:00 hod. vyvrcholí podujatie samotnou Nocou múzeí a galérií, v rámci ktorej môžu návštevníci absolvovať nočnú prehliadku všetkých sprístupnených expozícií a výstav Baníckeho múzea v Rožňave za zvýhodnené jednorázové vstupné. Návštevníci tak budú môcť využiť možnosť navštíviť na jednu vstupenku v Rožňave sprístupnené expozície v areáli Zážitkového centra SENTINEL na Šafárikovej 43, Historickú expozíciu na Šafárikovej 31 a aktuálne výstavy v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Nám. baníkov 25; a v Krásnohorskom Podhradí na Lipovej 122 bude návštevníkom k dispozícii Andrássyho obrazáreň.

Prijmite naše pozvanie na jednotlivé aktivity jedinečného podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré vo svojich priestoroch v dňoch 16., 19. a 20. mája 2017 organizuje Banícke múzeum v Rožňave.

Gabriella Badin Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave

Kontakt: Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava, www.banmuz.sk, badin.gabriella@gmail.com, tel.: 0940 171 605

BANMUZ_plagat_program_NMaG_2017_1500x1100 Noc múzeí 2017 web
10
máj

Výstava Teodor Jozef Mousson (1887 – 1946)

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na vernisáž sezónnej výstavy diel maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorá sa uskutoční v utorok 16. mája 2017 o 16:30 hod. v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 122 Krásnohorské Podhradie. Výstava potrvá do 30. septembra 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tlačová správa

Výstava :  Teodor Jozef  Mousson (1887-1946)

Organizátori :  Banícke múzeum v Rožňave a Zemplínske múzeum  v Michalovciach kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja

Kurátorka výstavy:  Mgr. Dana Barnová

Miesto konania výstavy : Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie

kontakt : 058/734 37 10,  baníckemuzeum@gmail.com

Termín výstavy: 16. 5. 2017 – 30.9.2017, vernisáž 16.5.2017 o 16.30 hod.

Jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. Bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu.

V rokoch 1911 – 1944 žil a tvoril v Michalovciach – v mestečku, vzdialenom od akýchkoľvek hospodárskych i kultúrnych centier, mimo aktuálneho výtvarného diania. Očarený krásou a ľudovým koloritom Zemplína prezentoval tento kraj mnohým, ktorí ho nasledovali, aj ďaleko za hranicami regiónu. Prostredníctvom realistickej maľby v duchu akademizmu sa dopracoval k uvoľnenému prejavu čistej farebnosti, využívajúcej zákonitosti svetla a farby, brilantne zachytávajúc prchavosť okamihov a svetelných efektov. Vďaka neustávajúcemu zaujatiu krajinou a ľuďmi sa jeho dielo stalo akousi svojráznou výtvarnou monografiou Zemplína.

Ten sa  stal dominantným motívom tvorby T.J.Moussona v početných krajinomaľbách, žánrových výjavoch, vo figurálnych kompozíciách - predovšetkým motívoch trhov.

Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní najucelenejším súborom obrazov - olejomalieb, kresieb a akvarelových štúdií  na Slovensku. Viaceré menšie súbory diel T. J. Moussona – „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, ktorý takmer tri desaťročia zaznamenával život a etnografické zvláštnosti tohto kraja – vlastnia galérie, múzeá, iné inštitúcie (školy či banky) alebo zberatelia na Slovensku i v zahraničí.

Rok 2011 bol mestom Michalovce vyhlásený za rok T.J.Moussona. V tomto roku uzrela svetlo sveta monografia  venovaná T.J.Moussonovi ako výsledok spolupráce mesta Michalovce so Zemplínskym múzeum v Michalovciach. O dielo tohto autora sa už v minulosti zaujímali milovníci umenia i  kultúrne inštitúcie celého Slovenska. Práve Mousson bol najčastejším „hosťujúcim“ umelcom ich výstav. V predchádzajúcich rokoch boli diela T.J. Moussona prezentované okrem domácich výstavných priestorov v slovenských galériách (SSG v Banskej Bystrici, VSG v Košiciach, Galéria Slovenskej sporiteľne v Bratislave, atď.).

Po sérii úspešných prezentácií diel Teodora Jozefa Moussona v múzeách a galériách na Slovensku v predchádzajúcich rokoch  organizuje v tomto roku Banícke múzeum v Rožňave a Zemplínske múzeum v Michalovciach výstavu  z tvorby „maliara zemplínskeho kraja a ľudu“.

Výstava predstaví výber z rozsiahleho maliarskeho  diela maliara. Prezentované budú o.i.  vďaka dotácii Fondu na podporu umenia nedávno reštaurované diela umelca, fotografický a písomný materiál, ako aj predmety z pozostalosti umelca.

Dielo T. J. Moussona je stále obdivované i objavované, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie.

Mgr. Dana Barnová, ZM v Michalovciach

10
máj

EXPOKUS 05/2017

   Posted by: admin

Gemerské črpáky Gemerské črpáky tvoria osobitý typ medzi črpákmi. Okrem gemerských črpákov, na území Slovenska, rozoznávame ešte dva typy, liptovský a detviansky. Gemerský črpák vieme jednoducho spoznať a odlíšiť od ostatných, lebo je vyrobený z jedného kusu dreva. Na snímke môžeme vidieť črpáky, ktoré boli vyrobené v obci Rejdová. Táto obec má dlhú valašskú tradíciu a výroba črpákov je dodnes živá. Črpáky sa používali hlavne v horských oblastiach Karpát a Balkánu. Boli neoddeliteľnou súčasťou pastierskej výbavy. Mgr. Martin Kováč Foto: Archív BM Gemerské črpáky tvoria osobytý typ medzi črpákmi. Boli používané pastiermi v horských oblastiach Karpát a Balkánu.

Vo štvrtok 4. mája 2017 sa vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Poézia kameniny.

Výstava mala premiéru v roku 2015 v Rožňave. V Nových Zámkoch, kde bude inštalovaná do 5. augusta 2017, má piatu reprízu.

Prinášame niekoľko fotozáberov z výstavy i z atmosféry vernisáže.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Foto: S. Holečková, O. Hacsko

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa za účasti autoriek 4. mája 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Žiť. Podujatie otvorila Gabriella Badin. Následne jedna z vystavujúcich autoriek, Veronika Trnečková, prítomným odprezentovala samotný obsah výstavy.

ŽIŤ je výstava troch mladých talentovaných výtvarníčok z nášho regiónu – Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórii Zatrochovej, ktoré sa rozhodli žiť umeleckým životom, žiť tvorivo v neustálej inšpirácii.

Z ich diel na nás síce vplýva optimizmus a energia, ale rozhliadnuc sa po ich obrazoch predsa neunikneme pocitu, ktoré Seneca veľmi presne vystihol:  „Žiť znamená bojovať.“

Tieto  mladé umelkyne už teraz húževnato bojujú, aby nás svojim umením presvedčili. Optimizmus, ktorý pôsobí na nás prostredníctvom ich tvorby, je pre nás odkazom,  že „cieľom umenia  nie je sen, ale život.“ – ako to povedal aj veľký francúzsky spisovateľ  Romain Rolland.

Autorky celou svojou tvorivosťou už na prvej spoločnej výstave určujú azda celoživotný umelecký program: ŽIŤ!  Žiť tu a teraz v živote a v dielach súčasne. Žiť radostne a byť inšpirovaný vo všetkých situáciách života. Žiť a byť. Neutekať pred úskaliami. Ale ukázať sa nám ako zrkadlo, ktoré má pokračovanie. Pochopiť slová matematika Pascala, že „umenie a život má rovnaký zmysel“. Je veľmi inšpirujúce zadívať sa na diela prezentované na výstave. V prevažnej miere sú medzi nimi zastúpené grafiky, ale možno objaviť aj maľby a objekt, ktoré tiež kladú divákom rôzne otázky súvisiace so samotným bytím a jeho vnímaním.

Ďakujeme pedagógom Základnej umeleckej školy v Rožňave Mariette Roxerovej  a Petrovi Henriczymu, ktorí svojim vystúpením spestrili vernisáž výstavy.

Výstavu Žiť môžete v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave navštíviť do 19. júla 2017.

Gabriella Badin

Foto: Janka Vaisová

5
máj

OZNAM

   Posted by: admin

OZNAM 8_máj
Page 5 of 11« First...34567...Last »