Archive for the ‘Archív 2017’ Category

Banícke múzeum v Rožňave a OZ Pre partnerské mestá Rožňavy Vás srdečne  pozývajú na výstavu maďarskej autorky Márie Aya Gyarmati s názvom V duši mám večnú jar. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16.11.2017 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Výstava potrvá do 18.1.2018.

Tešíme sa na Vašu účasť.

30
okt

OZNAM

   Posted by: admin

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že všetky expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú dňa 1.11.2017 (streda) z dôvodu Sviatku všetkých svätých zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu mimo uvedený termín.

Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri

Plstenie a splsťovanie

Dňa 13. októbra 2017 sa konal v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave v spolupráci s Mestom Rožňava v poradí druhý odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a  splsťovanie.

Keďže na náš prvý seminár boli u odbornej verejnosti veľmi dobré ohlasy, na druhom sme tak privítali dokonca aj kolegov z Múzea Červený Kláštor, ďalej odborných pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Rožňave ako aj zamestnankyne zo špeciálnych zariadení pre dospelých z Domova sociálnych služieb JASANIMA.

Program druhého seminára sa nelíšil od programu toho predchádzajúceho. Účastníkov školila Dóra Egyházy, majsterka plstenia; zo strany Baníckeho múzea v Rožňave odborní zamestnanci Gabriella Badin, Martin Kováč ako aj lektorka Ingrid Liptáková.

Seminár prebiehal v tvorivej atmosfére. Účastníci si predsavzali, že sa ešte vrátia so svojimi skupinami s cieľom ešte lepšie si osvojiť zaujímavé techniky tohto tradičného remesla, čo potom kreatívne využijú aj vo svojich  inštitúciách.

Projekt z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Gabriella Badin Foto: Martin Kováč

 

Fotoreportáž zo slávnostného otvorenia výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Rozmanitý svet húb vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2 zo dňa 19.10.2017.

Výstavu si môžete pozrieť do 21.1.2018.

Autorka fotografií: S. Holečková

19
okt

Z vernisáže výstavy Maďari v gulagoch

   Posted by: admin

Dňa 12. 10. 2017 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila v rámci XIII. Gemerských kultúrnych dní vernisáž putovnej výstavy Maďari v gulagoch. Hlavným organizátorom výstavy je Oblastný výbor Csemedok-u v Rožňave, ktorý ju pripravil v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave a Mestom Rožňava. Výstavu vytvoril Inštitút pre historický výskum Veritas z poverenia Pamätného výboru pre Gulag a s podporou Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska. Samotnú výstavu otvorili Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ múzea, a László Köteles, poslanec Košického samosprávneho kraja. Hlavným garantom celého podujatia je Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava, ktorý bol na vernisáži osobne prítomný.

Výstavu si môžete pozrieť do 3. novembra 2017.

Gabriella Badin

foto: Ingrid Liptáková  
17
okt

Výstava Rozmanitý svet húb v Košiciach

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na vernisáž našej putovnej výstavy  Rozmanitý svet húb 19. októbra 2017 o 16:00 hod. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2 Košice. Výstava potrvá do 21. januára 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Plstenie a splsťovanie

Odborné vzdelávanie pedagógov a zastupiteľov zo školských,  kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií

Dňa 2. októbra 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave odborno-vzdelávacia aktivita – interaktívny seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie.

Účastníkmi seminára boli pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom bolo vzdelávať  pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

Na Gemeri počas storočí prekvitalo nielen valchárstvo a súkenníctvo, ale aj príbuzné remeslá – klobučníctvo a gubárstvo. Priamo v Rožňave pôsobilo niekoľko súkenníckych, klobučníckych a gubárskych cechov, na ktorých činnosť odkazujú historické predmety – cechové pečiatky, truhlice, ako aj ďalšie cechové insígnie, ktoré v súčasnosti spravuje vo svojich fondoch Banícke múzeum v Rožňave. Ďalšie zbierkové predmety, ktoré slúžili ako súčasť tradičného odevu (guby, kabanice, surovice, grample a pod.), tvoria základ prezentačnej výstavy interaktívnej dielne. Exponáty z múzea dopĺňajú súčasné umelecko-úžitkové predmety z plste a fotografická dokumentácia pôvodných remesiel.

Kultúrno-vzdelávací seminár otvorila po úvodnej prezentácii múzejná pedagogička Baníckeho múzea v Rožňave, Gabriella Badin, pričom detailnejšie predstavila jeho program, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti si mohli účastníci vypočuť prednášku Mgr. Dóry Egyházi o histórii a súčasnosti spracovania ovčej vlny. Po nej nasledovala prehliadka výstavy zbierkových predmetov z fondov Baníckeho múzea v Rožňave a výrobkov z plste Dóry Egyházy a Istvána Vidáka, ktorú viedla Gabriella Badin.

Po teoretickej časti a diskusii prišla na rad praktická ukážka plstenia, ktorú predviedla lektorka podujatia Mgr. Dóra Egyházy a ktorá bola spojená so spoznávaním rôznych druhov vĺn. Lektorka zdôraznila dôležitosť ich kvality pre plstenie ako aj samotný remeselný výrobný proces.

Následne si v rámci interaktívnej tvorivej dielne mohli účastníci osobne vyskúšať proces ručného spracovania vlny a výrobu predmetov s pridanou umeleckou hodnotou. Tieto vyrábali z prírodnej vlny – v prírodných ako aj farebných prevedeniach. Pri práci sa živo diskutovalo o tomto zaujímavom remesle, ktoré v súčasnosti zažíva renesanciu práve v oblasti úžitkového umenia (plstené predmety).

Našim cieľom bolo inšpirovať účastníkov pre širšie využitie ovčej vlny pre aktivity v materských  a základných školách, kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií.  Na základe záujmu o náš odborný seminár a aktívneho prístupu účastníkov veríme, že cieľ bol aj splnený. V tvorivej dielni pri plstení účastníkom okrem lektorky asistovali ďalší pracovníci Baníckeho múzea v Rožňave, Ingrid Liptáková a Martin Kováč.

Odbornými garantmi Živého múzea VI. sú Mgr. Angela Czintelová, etnológ a István Vidák majster ľudového umenia a člen Maďarskej akadémie umenia.

Projekt z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Gabriella Badin

10
okt

Gemerské kultúrne dni XIII.

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na Gemerské kultúrne dni.

V rámci nich sa dňa 12. októbra 2017 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25 uskutoční vernisáž výstavy Maďari na gulagu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Page 3 of 1712345...Last »