Archive for the ‘Archív 2017’ Category

Vo štvrtok 4. mája 2017 sa vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Poézia kameniny.

Výstava mala premiéru v roku 2015 v Rožňave. V Nových Zámkoch, kde bude inštalovaná do 5. augusta 2017, má piatu reprízu.

Prinášame niekoľko fotozáberov z výstavy i z atmosféry vernisáže.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Foto: S. Holečková, O. Hacsko

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa za účasti autoriek 4. mája 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Žiť. Podujatie otvorila Gabriella Badin. Následne jedna z vystavujúcich autoriek, Veronika Trnečková, prítomným odprezentovala samotný obsah výstavy.

ŽIŤ je výstava troch mladých talentovaných výtvarníčok z nášho regiónu – Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórii Zatrochovej, ktoré sa rozhodli žiť umeleckým životom, žiť tvorivo v neustálej inšpirácii.

Z ich diel na nás síce vplýva optimizmus a energia, ale rozhliadnuc sa po ich obrazoch predsa neunikneme pocitu, ktoré Seneca veľmi presne vystihol:  „Žiť znamená bojovať.“

Tieto  mladé umelkyne už teraz húževnato bojujú, aby nás svojim umením presvedčili. Optimizmus, ktorý pôsobí na nás prostredníctvom ich tvorby, je pre nás odkazom,  že „cieľom umenia  nie je sen, ale život.“ – ako to povedal aj veľký francúzsky spisovateľ  Romain Rolland.

Autorky celou svojou tvorivosťou už na prvej spoločnej výstave určujú azda celoživotný umelecký program: ŽIŤ!  Žiť tu a teraz v živote a v dielach súčasne. Žiť radostne a byť inšpirovaný vo všetkých situáciách života. Žiť a byť. Neutekať pred úskaliami. Ale ukázať sa nám ako zrkadlo, ktoré má pokračovanie. Pochopiť slová matematika Pascala, že „umenie a život má rovnaký zmysel“. Je veľmi inšpirujúce zadívať sa na diela prezentované na výstave. V prevažnej miere sú medzi nimi zastúpené grafiky, ale možno objaviť aj maľby a objekt, ktoré tiež kladú divákom rôzne otázky súvisiace so samotným bytím a jeho vnímaním.

Ďakujeme pedagógom Základnej umeleckej školy v Rožňave Mariette Roxerovej  a Petrovi Henriczymu, ktorí svojim vystúpením spestrili vernisáž výstavy.

Výstavu Žiť môžete v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave navštíviť do 19. júla 2017.

Gabriella Badin

Foto: Janka Vaisová

5
máj

OZNAM

   Posted by: admin

OZNAM 8_máj
3
máj

ŽIŤ

   Posted by: admin

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že vo štvrtok 4.5.2017 o 17:00 sa uskutoční vernisáž výstavy ŽIŤ. Tešíme sa na Vašu účasť! (Tlačová správa) Výstava ŽIŤ prezentuje výtvarné práce autoriek Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórie Zatrochovej. Študentky a absolventky umeleckých vysokých škôl, Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici, spája ich pôvod v Rožňave a okolí. Ich tvorba sa vyznačuje bohatosťou zvolených výrazových prostriedkov a aktuálnosťou tém. Výstava ŽIŤ predstavuje rôzne prístupy a uchopenia bytia, zachádza od prác vyjadrujúcich osobný vzťah ku známej krajine cez diela s abstraktným vnímaním ducha až po melancholické výjavy zo života ľudí, ktorí iba prežívajú. Ku téme život sa autorky stavajú rozličným spôsobom a práve v ich jedinečnom spojení dokážeme odčítať všetky nuansy, ktoré nám existencia prináša. Alexandra Selmeciová je študentkou v ateliéri súčasného obrazu u doc. Adama Szentpéteryho, akad. mal. na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Autorka sa vo vystavenej sérii obrazov zaoberá hľadaním dokonalosti prostredníctvom bytosti, nazývanej Neurčitok, ktorá disponuje špeciálnymi schopnosťami. Jednotlivé výjavy znázorňujú ako dokáže splynúť s prostredím, ale aj s mysľou, uchopiť vzduch a rovnako aj cudzie myšlienky. Postupným hľadaním dokonalých vlastností a schopností sa autorka snaží prezentovať absurditu snahy byť dokonalým. Veronika Trnečková navštevuje ateliér voľnej a farebnej grafiky doc. Vojtecha Kolenčíka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V cykle Dekadentná záhrada využíva iróniu pri vyjadrení tém spojených so smútkom a smrťou. V melancholickej sérii farebných serigrafií s názvom Hikikomori sa venuje momentom zo života ľudí, ktorí sú mimo spoločnosti, v izolácii svojej izby alebo bytu a tento priestor neopúšťajú niekoľko mesiacov. V mnohých prípadoch doba uzatvorenia sa v domácom prostredí dosahuje desiatky rokov. Pôvodcom ich problému je istá sociálna fóbia a taktiež pripútanosť k virtuálnemu svetu. Viktória Zatrochová je absolventkou grafiky v ateliéri voľnej tvorby u doc. Igora Bencu, akad.mal na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Autorka prezentuje kolekciu monochromatických grafických listov, vytvorených v technike monotýpie. Zachytáva krajinu, v ktorej žije a následne ju analyzuje, poetizuje a zjednodušuje. Prírode prideľuje filozofický význam a zobrazuje ju v symbolickom tvare s prvkami expresívnosti. Základom sa pre ňu stáva vyjadrenie atmosféry a prezentovanie krajiny nielen ako vonkajšieho, ale aj vnútorného priestoru, ktorý súvisí s jej domovom. Výstavu ŽIŤ v najväčšej miere  vytvárajú grafiky, ďalej sú zastúpené maľby a objekt. Diela mladých výtvarníčok kladú divákom rôzne otázky, ktoré súvisia s bytím a jeho vnímaním. Vystavené diela sú premenlivým odrazom života, zachytávajú jeho absurditu, iróniu, melanchóliu i poetizujúci a expresívny charakter. Mgr. Veronika Trnečková Kontakt: Gabriella Badin, badin.gabriella@gmail.com Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava www.banmuz.sk, mob.: 0940 171 605 origo

Výstavou Poézia kameniny sa bude prezentovať Banícke múzeum v Rožňave v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Putovná výstava, prezentujúca krásu a rozmanitosť výrobkov niekdajšej kameninovej manufaktúry v Rožňave, bude sprístupnená vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch v termíne od 5. mája do 5. augusta 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. mája o 16.oo hod.

V Nových Zámkoch bude mať výstava piatu reprízu. Po úspešnej premiére v roku 2015 na domácej pôde bola výstava v roku 2016 inštalovaná v Rimavskej Sobote, v Jelšave, v Košiciach a vo Fiľakove.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a rožňavské kameninové výrobky zo súkromných zbierok.

Záujem o výstavu Poézia kameniny nás teší.

Veríme, že výstava ponúkne návštevníkom pohľad do bohatej priemyselnej histórie mesta Rožňava.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Banícke múzeum v Rožňave

Poézia kameniny A3.indd Poézia kameniny Pozvanka.indd
28
apr

ŽIŤ

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy mladých rožňavských umelkýň: Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórie Zatrochovej - ŽIŤ, ktorá sa uskutoční 4.5. 2017 o 17:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25 Rožňava.

Výstava potrvá od 4.5. 2017 do 19.7.2017.

Tešíme sa na Vašu účasť!

origo
V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 27. apríla 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach Šuster, drž sa svojho kopyta. Autormi výstavy sú PhDr. Dárius Gašaj a Mgr. Martin Jarinkovič, PhD. Výstava prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až do obdobia 20. storočia. V Rožňave je doplnená o zbierkové predmety z historického fondu Baníckeho múzea v Rožňave viažuce sa k obuvníckemu a čižmárskemu remeslu, ktoré mali v meste bohatú históriu. Okrem cechových zvolávacích tabuliek, pečatidiel a cechovej truhlice predstavuje písomný materiál čižmárskeho cechu a spolku, šijacie stroje zo začiatku 20. storočia, čižmárske kopytá, pracovné náradia a obuv  z 1. polovice 20. storočia. Ďakujeme žiakom Základnej umeleckej školy v Rožňave, ktorí pod vedením svojich pedagógov spestrili vernisáž kultúrnym programom. Sylvia Holečková Foto: Janka Vaisová
28
apr

Šuster, drž sa svojho kopyta

   Posted by: admin

(Tlačová správa) V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave bude v dňoch od 27.4. 2017 do 28.6.2017 inštalovaná výstava s názvom Šuster, drž sa svojho kopyta.   Šuster, drž sa svojho kopyta Z histórie obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach   V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu Východoslovenského múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, podľa projektu Otvorená zóna – Ulička remesiel, ktorý bol jedným zo siedmych investičných akcií Košického samosprávneho kraja realizovaných v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dom a jeho dvor, vkomponovaný do „uličky remesiel“, svojimi výstavami a podujatiami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície. Výstava Šuster, drž sa svojho kopyta prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. storočí. Činnosť obuvníkov v Košiciach je doložená od 14. storočia. Výsadná listina so stanovami ich cechu pochádza z roku 1480. Obuvníckych majstrov chránila pred fušermi a cudzími majstrami, ktorí mali zakázané predávať výrobky na týždenných trhoch. Archeologické nálezy pochádzajúce zo 14. – 15. storočia dokladajú širokú škálu výrobkov koženej obuvi, ktorú obuvníci (ševci, šustri) šili pomocou šidla. Koncom 18. storočia sa rozlišovali obyčajní (uhorskí) a nemeckí obuvníci. Nemeckí obuvníci vyrábali topánky a pantofle, uhorskí obuvníci kože na bačkory, podrážky na čižmy a venovali sa tiež oprave obuvi. Symbolmi obuvníckych majstrov boli topánka a nože na vyrezávanie a opracovávanie kože.   Čižmy s ostrohami vyrábali majstri čižmári. Pôvodnú technológiu prišívania podošiev čižiem ihlami nahradilo v 19. storočí podbíjanie podošiev drevenými kolkami. Čižmári v Košiciach mali potvrdené svoje stanovy v roku 1598. Vlastné artikuly mali v roku 1759 aj čižmárski tovariši. V 19. storočí patrili čižmári k najpočetnejšej skupine remeselníkov v meste. K roku 1828 tu pracovalo až 60 čižmárskych majstrov a 38 tovarišov. Čižmárski tovariši vandrovali najčastejšie do Miškolca a Budapešti. Znakom čižmárskych majstrov bola čižma s ostrohou.   Výstava približuje bohatý cechový materiál cechov obuvníkov i čižmárov – cechové listiny, zvolávacie tabuľky a pečatidlá cechov a cechových majstrov. Nechýbajú ani ukážky najstaršej košickej obuvi z konca 14. storočia a zvyšky čižmy z 15. storočia. Patričnú časť výstavy tvorí nástrojové vybavenie obuvníckej dielne z prvej tretiny 20. storočia s charakteristickými obuvníckymi nástrojmi – šidlami a kladivkami a tiež drevenými kopytami na obuv a čižmy.   PhDr. Dárius Gašaj, Východoslovenské múzeum v Košiciach Kontakt: Sylvia Holečková, sylvia.holeckova@gmail.com Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava www.banmuz.sk, tel.: 058/734 37 10 Suster_plagat_web
Page 11 of 17« First...910111213...Last »