Archive for the ‘Archív 2017’ Category

19
apr

Dotyky – Érintések

   Posted by: admin

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave možno v týchto dňoch navštíviť výstavu pod názvom Dotyky – Érintések, ktorá bola nainštalovaná pri príležitosti 20. výročia založenia Základnej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským. Výstavu eklektického salónneho charakteru zostavili pedagogičky školy Alíz Farkas a Irén Ambus z výtvarných prác ako bývalých tak aj súčasných žiakov školy. Odborným garantom je akademický maliar Mgr. Szilárd Fecsó. V priestoroch galérie je tak prezentovaných 240 výtvarných detských prác od súčasných žiakov a zároveň tu vystavuje 16 bývalých študentov, ktorí už svoje vysokoškolské štúdiá umeleckého typu ukončili, alebo v nich ešte pokračujú.

Výstavu otvorila v kruhu oslavujúcich hostí Mgr. Ibolya Uličná, riaditeľka základnej školy.  Vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitosť dotykov v živote školy – dotyky rúk, keď ruka v ruke spoločnými silami založili školu; alebo prvé dotyky, keď učitelia chytia ruku dieťaťa, čím mu naznačia, že je na dobrom mieste. Zároveň sa poďakovala vedeniu a kolektívu Baníckeho múzea v Rožňave za všestrannú pomoc a možnosť prezentovať sa v priestoroch galérie.

Výstavu navštívili aj pedagógovia – účastníci XXIII. ročníka Stretnutia maďarských pedagógov na Slovensku, ktorí vysoko hodnotili výtvarnú prácu žiakov, ale aj odbornú a obetavú prácu pedagógov.

K výstave sú v prípade záujmu pre vopred nahlásené skupiny pripravené múzejno-pedagogické hodiny.

Teší nás, že vystavené diela oslovili našich návštevníkov, ktorí veľmi pozitívne hodnotili celú výstavu.

  Gabriella Badin   Foto: Janka Vaisová, Gabriella Badin
10
apr

OZNAM

   Posted by: admin

OZNAM Veľká noc

Srdečne Vás pozývame na putovné prírodovedné výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach "Aha deti, čo to letí..." o bocianoch a "Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia", ktoré sa uskutočnia od 19. 4. 2017 do 19. 7. 2017 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Vernisáž výstav sa uskutoční 19. 4. 2017 o 16:30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bocian_Vlk_vystavy_plagat pozvanka_vlk_bocian
V rámci  Historického predpoludnia v múzeu navštívili dňa 5. 4. 2017 žiaci 5. ročníka ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave priestory Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára. Okrem prehliadky expozície,  ktorá prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety Baníckeho múzea v Rožňave sa dozvedeli o jarnom zvykosloví, veľkonočných sviatkoch a rôznych spôsoboch zdobenia kraslíc, o ktorých im porozprával riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič. Formou prednášok  o živote rožňavských remeselníkov a o histórii a výrobkoch rožňavskej kameninovej manufaktúry sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie z histórie nášho mesta. Sylvia Holečková   Foto: S. Holečková
6
apr

Veľkonočné tvorivé dielne

   Posted by: admin

Veľkonočné tvorivé dielne v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sú v plnom prúde. Tešíme sa z obrovského záujmu zo strany škôl a materských škôl. Tvorivé dielne potrvajú do 12.4. 2017. Tešíme sa na Vašu účasť.
Máme za sebou ďalšie 2 prednášky zo sprievodných podujatí k výstave Historická Rožňava na fotografiách. Dňa 28.3. 2017 sa uskutočnila prednáška pána Juraja Králika s názvom Z histórie športu v Rožňave. Následne 4.4. 2017 sa uskutočnila prednáška pani Gabriely Kolesárovej na tému Tajomstvá najstarších rožňavských fotografií v zbierkovom fonde baníctva a hutníctva Baníckeho múzea v Rožňave. Najbližšie nás čaká prednáška pani Edity Kušnierovej - Katedrálny kostol v Rožňave, ktorá sa uskutoční 11.4.2017. Tešíme sa na Vašu účasť.
5
apr

Hrady očarili aj tých najmenších

   Posted by: admin

Múzejno-pedagogické hodiny v Galérii Baníckeho múzea   Zázračný rozprávkový svet hradov prilákal detí z Materskej školy Plešivec do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na putovnú výstavu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote pod názvom Hrady v Gemeri – Malohonte. V rámci múzejno-pedagogických hodín sa deti najprv oboznámili s obsahom výstavy. Za pomoci Gabrielly Badin a Ingrid Liptákovej si pozorne popozerali archeologické nálezy a bannery. Chlapcov najviac zaujali železné hroty šípov, „obrovské“ hrdzavé kľúče, podkovy. Dievčatá očarili hlinené nádoby, železné lyžičky a bronzové náprstky, roľníčky. Oči sa im najviac rozžiarili, keď na výstave objavili banner s vyobrazením hradu v Plešivci – zvyšky múru hradu veľmi dobre poznajú z ich každodenných vychádzok. Okrem obsahu výstavy sa deti oboznámili aj s najdôležitejšími pojmami ako hrad, hrádok, opevnenie, zrúcanina, ruina, vykopávka. Z kôpky kociek – z ruiny postavili krásny hrad; podľa ich predstáv práve im známy plešivecký. Múzejno-pedagogické hodiny boli ukončené tvorivou dielňou. Dievčatá vyrábali prekrásne „pozlátené“ korunky s drahokamami, pomocou ktorých sa premenili na ozajstné princezné hradov. Rytierov - ochrancov a sprievodcov princezien zastúpili chlapci so svojimi bohato a zaujímavo zdobenými štítmi. Sme veľmi radi, že táto výstava so svojou múzejno-pedagogickou hodinou oslovila aj tých najmenších  a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.   Gabriella Badin
V priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. 3. 2017 uskutočnila vedecká konferencia na tému Vývoj kultúry východného Slovenska. Na konferencii vystúpila aj naša kolegyňa Sylvia Holečková s prednáškou pod názvom Mestské múzeum v Rožňave, ktorou priblížila vznik, pôsobenie a bohatú zbierkotvornú činnosť tejto kultúrnej inštitúcie, ako aj osobnosti viažuce sa k rožňavskému Mestskému múzeu. Mestské múzeum v Rožňave vzniklo v roku 1912 a v roku 1940 sa zlúčilo s Bansko-hutníckym múzeom v Rožňave. -sol – Foto: E. Lázárová foto konferencia
Page 11 of 15« First...910111213...Last »