Archive for the ‘Archív 2017’ Category

19
sep

   Posted by: admin

FB_115_vyrocie_vfinal
14
sep

EXPOKUS 09/2017

   Posted by: admin

Pečatidlo Úradu banského riaditeľstva Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti, rok 1852

Nápis okolo vonkajšieho obvodu pečatnej plochy: RIMA MURÁNY VÖLGYI EGYESÜLET BÁNYA IGAZGATÓI HIVAT.PECSÉTJE 1852

Pečatná plocha je v hornej časti zdobená korunou, v spodnej časti sa nachádza banícky symbol – želiezko a kladivo. Medzi týmito sú vyobrazené dva štíty s vtákmi.

Pečatidlo: mosadz, Ø 3,3 cm,

Rukoväť: tvrdé drevo, výška 10,5cm

Pečatidlo pochádza z obdobia založenia kapitálovo silnej Rimavsko-muránskej železiarskej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1852 zlúčením dvoch najväčších železiarskych spoločností v krajine – Muránskej únie a Rimavskej koalície. Nová spoločnosť so sídlom v Rimavskom Brezove bola v tom období najväčším výrobcom železa v Uhorsku.

G. Kolesárová

 

12
sep

OZNAM

   Posted by: admin

 

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že všetky expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú dňa 12.9.2017 od 12:00 hod. z organizačných dôvodov zatvorené.

Tešíme sa na Vašu návštevu mimo uvedený termín.

Dňa 30. augusta 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea Komentovaná prehliadka v rámci finisáže výstavy Andrej Dúbravský & Ryosuke Kurosaka – Rurálna epopej. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo vďaka podpore projektu z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia, zastrešovalo OZ Medza, pôsobiace pri Baníckom múzeu v Rožňave.

Prehliadku viedli kurátori výstavy Silvia L. Čúzyová a Noro Lacko. Poukázali predovšetkým na výtvarný fenomén autorov: ich vzájomný umelecký vzťah a podobnosti resp. kontrasty v ich dielach. Zvláštnu časť prehliadky tvorila prezentácia diel generačných súputnikov Andreja Dúbravského, ktorí spolu nielen študovali, ale priniesli nového ducha pre súčasnú maľbu, čím ovplyvnili ďalšie smerovanie výtvarného umenia na Slovensku ako aj vo svete. 

Prehliadka sa konala v priateľskom komornom prostredí medzi samotnými dielami.

Kurátorská dvojica týmto podujatím ukončila významný päťročný cyklus Rožňavských radiál. Ich ďalšia spolupráca s našou galériou bude pokračovať vo voľnejšej podobe, o ktorej Vás budeme na našich stránkach priebežne informovať.

Sme radi, že ochotne venovali svoj čas a vedomosti Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a prispeli tak k zviditeľneniu moderného výtvarného umenia v Rožňave a našom regióne.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gabriella Badin

Foto: Gabriella Badin a Silvia L. Čúzyová

viac foto nájdete na fb nášho múzea: https://www.facebook.com/BanickeMuzeumVRoznave/posts/1486025338154934

Prinášame Vám krátku fotoreportáž z úspešného podujatia, ktoré sa konalo v rámci Rožňavského kultúrneho leta 2017 - Slávna "zlatá" história Rožňavy a Malí zlatokopi, uplynulú nedeľu (6.8. 2017) na Námestí baníkov v Rožňave. Na tomto podujatí si mohli návštevníci vyskúšať tvorivé dielne, ryžovanie zlata a taktiež mohli bezplatne navštíviť aktuálne výstavy v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave - výstavu absolventov ZUŠ v Rožňave, výstavu Gézu Dámosyho - Obreslený svet a výstavu Andreja Dúbravského a Ryosuke Kumakuru - Rurálna epopej.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a mestu Rožňava ďakujeme za spoluprácu.

 

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s mestom Rožňava Vás pozýva na podujatie, ktoré sa uskutoční  v rámci Rožňavského kultúrneho leta s názvom Slávna "zlatá" história Rožňavy a Malí zlatokopi dňa 6. augusta 2017 v čase od 16:00 do 18:00 na Námestí baníkov v Rožňave. Pod vedením pracovníkov Baníckeho múzea v Rožňave si budete môcť vlastnoručne vyskúšať ryžovanie zlata a zároveň v tom čase môžete využiť našu ponuku bezplatnej návštevy aktuálnych výstav v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave: Rožňavské radiály: Andrej Dúbravský a Ryosuke Kumakura - Rurálna epopej a Géza Dámosy - Obkreslený svet.

Tešíme sa na Vašu účasť.

-5798af74fc8afcb6787b23c6

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 27. 7. 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Rurálna epopej. Výstava je inštalovaná v rámci piateho ročníka cyklu výstav súčasného umenia pre mesto Rožňava, s názvom Rožňavské radiály.

Výstavu otvorila Gabriella Badin, ktorá okrem prítomných hostí privítala vystavujúceho umelca, Andreja Dúbravského, ktorý popri vlastných diel na výstave predstavil aj práce svojho japonského kolegu, žijúceho v New Yorku, Ryosuke Kumakuru. Obidvaja umelci sú predstaviteľmi novej vlny talentovaných výtvarníkov súčasného svetového umenia.Výstavu Rožňavských radiál prítomným bližšie predstavili samotní kurátori Sylvia L. Čúzyová a Noro Lacko.  K slovu sa dostal aj samotný umelec. Zúčastneným prezradil, že niektoré diela sú pred publikom prezentované vôbec po prvýkrát, ako aj to, že ho teší vystavovať v rámci cyklu Rožňavských radiál.

Výstavu Rurálna epopej môžete v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave navštíviť do 4. septembra 2017.

Spoluorganizátori projektu: Andrej Dúbravský, OZ MEDZA, Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Projekt je financovaný z verejných prostriedkov Fondom pre podporu umenia.

Gabriella Badin

Foto: Pavol Horváth
1
aug

Expokus 8/2017

   Posted by: admin

Vreckové hodinky

Mesto Leningrad (dnes Petrohrad) je druhým najvýznamnejším mestom Ruska. Založené  bolo v roku 1703 cárom Petrom I. Patrí medzi najkrajšie mestá sveta a právom je označované ako Benátky severu.

Počas druhej svetovej vojny mesto zažilo útok nemeckých fašistických vojsk známy ako Operacion Nordlich (operácia Polárna žiara). Keďže nemecká armáda nebola schopná obsadiť mesto začala ho teda obliehať a bombardovať. Prerušila pozemné spojenie Leningradu s okolitým svetom, čím ho fakticky izolovala. Začala sa takmer 900-dňová nemecká blokáda Leningradu (od septembra 1941 do januára 1944) , ktorej cieľom bolo vyhladenie obyvateľstva mesta. Mestu chýbala elektrická energia, nefungovalo ústredné kúrenie, voda ale najmä potraviny. V dôsledku nedostatku potravín obyvateľstvo hladovalo, čo malo za následok ohromné straty na civilnom obyvateľstve. K postupnému prelomeniu blokády dochádzalo od januára 1943 až do januára 1944 kedy bolo mesto oslobodené.

Pánske vreckové hodinky z fondu Baníckeho múzea v Rožňave sú pamiatkou na prelomenie tejto blokády. Ide o vreckové hodinky nemeckého výrobcu Junghans J47G a retiazkou na zavesenie. Priemer hodiniek je 5 cm (bez korunky). Na zadnej strane hodiniek je vyrytý v azbuke nápis „Na pamiatku prelomenia blokády 22.II.43 Peťa S.“

Z dostupných zdrojov spracovala: Mgr. Petronela Bodnárová

Foto: Janka Vaisová

Page 1 of 1112345...Last »