Archive for the ‘Archív 2016’ Category

Banícke múzeum v Rožňave organizuje seminár v Andrássyho obrazárni   (TLAČOVÁ SPRÁVA) V Andrássyho obrazárni, na ulici Lipovej 122 v Krásnohorskom Podhradí, v piatok 14.10.2016 o 17:00 hod. privítame verejnosť na seminári s názvom „Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň“. Podujatie pre záujemcov histórie, kultúry a umenia vo svojich priestoroch pripravuje Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Účelovú budovu obrazárne dal v roku 1909 postaviť Dionýz Andrássy (1835 – 1913), vtedajší majiteľ krásnohorského panstva a známy mecén umenia, aby tu umiestnil svoju hodnotnú zbierku výtvarných diel, plastík a knižnicu. Prízemná budova s pôdorysom gréckeho kríža bola realizovaná podľa projektu budapeštianskeho architekta Dezidera Hültla. Obrazáreň od svojho otvorenia v júni 1909 až do smrti svojho majiteľa v roku 1913 slúžila plne svojmu účelu. V tejto nádhernej secesnej stavbe, ktorá sa nachádza v centre obce Krásnohorské Podhradie,  od júna tohto roku prebiehal projekt Picturae Artis - Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň, ktorý sa realizoval v rámci výzvy Po stopách osobností Košického kraja. Vďaka podpore programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita získalo Banícke múzeum v Rožňave investíciu vo výške 5.854,20 Eur. Cieľom projektu je sprostredkovať širokej verejnosti odkaz významného mecéna umenia, Dionýza Andrássyho, a prilákať návštevníkov malebného regiónu Gemer. Projekt zahŕňal menšie rekonštrukčné práce, akými sú kompletná rekonštrukcia elektrickej siete v budove, drobné opravy omietok a vymaľovanie interiéru. Dlhodobejším cieľom je pravidelná každoročná inštalácia výstavy výtvarného umenia a sprístupnenie príťažlivej budovy obrazárne pre verejnosť počas sezóny. Súčasťou projektu je vydanie propagačných materiálov a reklamných pútačov, ktoré majú zvýšiť informovanosť všetkých návštevníkov obce a okolitého regiónu. Tieto aktivity sú v prepojení s ďalšími miestnymi partnermi zamerané na budovanie miestnej siete ponuky cestovného ruchu pre návštevníkov obce a blízkeho okolia. V súvislosti s finalizáciou projektu prijmite dňa 14.10.2016 pozvanie na seminár o secesnom umení, architektúre a osobe Dionýza Andrássyho, s ktorým je obrazáreň neodmysliteľne spätá. Na účastníkov seminára čakajú sprievodné aktivity, akými je umelecký program Základnej umeleckej školy Rožňava a prezentácia výtvarných diel Kolomana Tichyho z fondov múzea. Plagat Seminar Dionýz Andrássy
Každý, kto má záujem prezrieť si kameninové predmety vyrobené v Rožňave, môže tak urobiť vo Fiľakove. V Bebekovej bašte fiľakovského hradu sú v týchto dňoch prezentované výrobky rožňavskej kameninovej manufaktúry prostredníctvom výstavy Poézia kameniny. Výstava je zameraná na ukážku sortimentu – džbánov, krčahov, mís, predovšetkým však tanierov – úžitkových i dekoračných, ktoré sa vyrábali v najväčšej miere. Teší nás, že výstava Baníckeho múzea v Rožňave bola inštalovaná nie len v Košiciach, ale aj v múzeách v Banskobystrickom kraji – v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, v Mestskom múzeu v Jelšave a v súčasnosti v Hradnom múzeu vo Fiľakove. Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a rožňavské kameninové výrobky zo súkromných zbierok.   Banícke múzeum výstavou Poézia kameniny prezentuje časť bohatej história mesta Rožňava. Štvrtá repríza výstavy bude vo Fiľakove inštalovaná do 13. novembra 2016. Sylvia Holečková, autorka výstavy Foto: Sylvia Holečková a Hradné múzeum vo Fiľakove    
28
sep

Rozmanitý svet húb

   Posted by: admin

  Modely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave si v týchto dňoch môžete pozrieť prezentačno – náučnú výstavu „Rozmanitý svet húb – modely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave“. V zbierkovom fonde múzea sa nachádza vyše 500 modelov plodníc húb, ktoré sa do neho dostali kúpou v rokoch 1976-80. Aj po takej dlhej dobe pôsobí väčšina veľmi realisticky, ako živé. Sú medzi nimi aj modely takých druhov, ktoré sú kriticky ohrozené, chránené, alebo veľmi vzácne a nájsť ich v prírode je už dnes raritou. V Baníckom múzeu v Rožňave boli prezentované naposledy v roku 1996. Zámerom výstavy je predovšetkým prezentácia tejto unikátnej, na Slovensku ojedinelej zbierky modelov húb. Popritom ale poskytuje na informačných baneroch aj základné informácie k danej tematike – Čo sú huby, Huby a hubári, Liečivé huby, Jedovaté huby, Ohrozené druhy húb, ako aj informácie o autorovi modelov, Karlovi Vonešovi. PhMr. Karel Voneš vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského Praha. Pracoval ako vedúci lekární v Prahe, Jihlave a nakoniec, 24 rokov, v Měříne na Vysočine. Mykológii sa začal amatérsky venovať ešte za svojho pôsobenia v Prahe, v roku 1930, kde sa nechal ovplyvniť známymi mykológmi Františkom Smotlachom a Rudolfom Veselým. Postupne sa vypracoval na významného mykológa, uznávaného nielen v bývalom Československu, ale aj v zahraničí. Vernisáž výstavy Rozmanitý svet húb sa uskutočnila 13.9.2016. Na otvorení sa zúčastnil aj mykológ Ing. Ján Pardovič z Košíc, ktorý spolupracoval pri jej príprave ako odborný konzultant. Súčasťou vernisáže bola aj mykologická poradňa a určovanie prinesených húb. Rozmanitý svet húb je prezentačnou výstavou, nemá snahu nahradiť informáciami odborné mykologické publikácie a atlasy. Pevne veríme, že napriek tejto skutočnosti si z nej každý odnesie zaujímavé poznatky. Či už hubári – začiatočníci, nadšenci, odborníci, školská mládež, alebo jednoducho milovníci prírody. Kurátorka výstavy: Gabriela Kolesárová, odborná pracovníčka Baníckeho múzea v Rožňave Autori fotografií: Ing. Karol Tomány, Gabriela Kolesárová,  archív Juhočeského múzea České Budějovice a Mestský úrad Měřín Odborný konzultant: Ing. Ján Pardovič, mykológ Výstavu si môžete pozrieť v Galérii Baníckeho múzea, Námestie baníkov 25, do 15.11.2016. Gabriela Kolesárová
27
sep

People I meet – 7 rokov na cestách

   Posted by: admin

14481842_1139913232766148_304718876286800224_o
26
sep

Živé múzeum V. – Élő múzeum V.

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na piate pokračovanie cyklu projektu Živé múzeum, tento krát na tému "Úžitkové ľudové umenie košikárov na Gemeri". Szeretettel várunk mindenkit az Élő múzeum c. projekt ötödik évadára, ezúttal A gömöri kosárfonók népművészete című foglalkozásainkra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 14444623_1138980389526099_6476773395477552465_o14379975_1138979949526143_5291304242424064228_o  
23
sep

Unikátna výstava historických fajok

   Posted by: admin

  Vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave je v týchto dňoch inštalovaná unikátna výstava Historické fajky. Prezentuje významnú, bohatú a rôznorodú kolekciu historických fajok z hliny, dreva, morskej peny a z porcelánu ako aj fajčiarskych potrieb zo 17. – 20. storočia, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Východoslovenského múzea v Košiciach. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. septembra 2016 v priestoroch Galérie. Autorkou výstavy je PhDr. Klaudia Buganová, etnologička Východoslovenského múzea v Košiciach. V Rožňave je výstava doplnená o fajky z fondov Baníckeho múzea v Rožňave. Fajčenie sprevádza životom mnohé generácie ľudí. Avšak pred 4 a pol storočiami naši predkovia ešte fajčenie nepoznali. Európania odpozorovali fajčenie od amerických Indiánov a v krajinách západnej Európy sa rýchlo ujalo. Prvými remeselníkmi na výrobu fajok boli Angličania. Počas tridsaťročnej vojny priniesli fajčenie do habsburskej ríše cudzí žoldnierski vojaci, ktorí dostávali tabak ako súčasť žoldu. Už v prvej polovici 17. storočia sa v Uhorsku vo veľkej miere rozmohlo pestovanie a predaj tabaku. Na prelome 17. a 18. storočia sa začali fajky vyrábať aj na našom území. Zhotovovali ich hrnčiari v dielňach sústredených v strediskách výroby keramiky. Hlinené fajky boli krehké, preto ich začali nahrádzať drevené fajky. V 18. storočí sa do pozornosti dostali fajky z morskej peny a tiež porcelánové fajky, ktoré vyrábali nemecké porcelánové manufaktúry. Od polovice 19. storočia sa dostali fajky do úzadia a postupne ich nahradili cigary a cigarety. Výstava Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Historické fajky je v priestoroch Galérie sprístupnená do 31. októbra 2016.  Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
23
sep

Prehliadka výstavy Mlyn Rožňava 2016

   Posted by: admin

Galériu Baníckeho múzea navštívili študenti Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave. Pod odborným vedením PaedDr. Gabriely Görgeyovej absolvovali prehliadku výstavy Mlyn Rožňava 2016, ktorá je v súčasnosti inštalovaná. Gabriela Görgeyová je nielen pedagógom, ale ako aktívna účastníčka XVII. Medzinárodného maliarskeho tábora Mlyn zároveň aj vystavovateľkou. Študenti si tak mohli vypočuť odborný výklad k výstave, podobne ako aj osobné zážitky tvorivého procesu v tábore. Takto koncipovaná prehliadka výstavy je dobrým príkladom galerijnej profesijnej pedagogiky, ktorá zanechá v študentoch oveľa hlbší dojem z obrazov. Pretože každý obraz má nielen svoju estetiku a kreativitu, ale aj svoj príbeh. Aj z tohto dôvodu, v Galérii Baníckeho múzea veľmi radi organizujeme podobné odborné zážitkové prehliadky, keďže sú mimoriadne potrebné pre zvyšovanie estetickej inteligencie študentov. Gabriella Badin    
22
sep

Zážitkové centrum SENTINEL je hotové

   Posted by: admin

Vo štvrtok 15. septembra 2016 v Rožňave za účasti zástupcov investora (Košický samosprávny kraj), zhotoviteľa, primátora Mesta Rožňava, zástupcov miestnej samosprávy a rožňavských základných a stredných škôl, slávnostne otvorili Zážitkové centrum SENTINEL, ktoré je súčasťou Baníckeho múzea v Rožňave. V rámci slávnostného zahájenia vystúpili s príhovormi Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu KSK, Pavol Burdiga, primátor Mesta Rožňava, a Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave. Po slávnostnom prestrihnutí pásky si mohli všetci prítomní prezrieť pripravenú výstavu dobových fotografií parného vozidla Škoda SENTINEL, vnútorné i vonkajšie priestory areálu; všetko za hudobného sprievodu rožňavskej hudobnej skupiny Retro Music Band. Projekt „Zážitkové centrum SENTINEL“ bol realizovaný z Regionálneho operačného programu,  prioritnej osi 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Európska únia ho spolufinancovala vo výške 85 %, ďalších 10 % smerovalo zo štátneho rozpočtu SR. Celkové výdavky boli 1,246 milióna eur, z toho financovanie z rozpočtu KSK dosiahlo takmer 474 tisíc eur čo je 5%. Projekt sa realizoval od júla 2015 do mája 2016. Dlhé roky bola budova múzea s bansko-hutníckou expozíciou v zlom technickom stave, neodkladne bolo treba vysušiť murivo, urobiť nové omietky a fasádu, podlahy, rozvody elektriny, vymeniť okná a okenice, renovovať sociálne zariadenia, upraviť okolie. Chýbal aj  priestor pre nadrozmerné exponáty a krytá plocha pre zbierkové predmety na nádvorí múzea. Preto bolo zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života. Výsledkom projektu je aj nová prístavba s galériou, kde sú umiestnené technické unikáty: parný nákladný automobil Škoda SENTINEL (1924-1935) – jediný na Slovensku a cestný parný valec (1883) – tretí najstarší na svete. V exteriéroch areálu je vystavená jedinečná zbierka banských lokomotív a nakladačov. V súčasnosti je ešte areál pre verejnosť zatvorený, ale novú Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera ako aj celý zrekonštruovaný komplex múzeum plánuje sprístupniť verejnosti v prvej polovici budúceho roka.
Page 5 of 16« First...34567...Last »