Archive for the ‘Archív 2016’ Category

Zbierkový fond národopisu v súčasnosti obsahuje takmer 7000 zbierkových predmetov, z ktorých je asi 1500 kusov vyrobených z dreva. Veľká časť z nich potrebuje akútny zásah reštaurátora či konzervátora. Už niekoľko rokov sa múzeu nepodarilo vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na konzerváciu týchto zbierkových predmetov. Drevo je materiál, ktorý sa po určitej dobe rýchlo ničí a znehodnotenie zbierkových predmetov vedie k ich vyradeniu. Ak múzeum príde o takéto predmety, stráca nielen zbierkový predmet, ale aj nevyčísliteľnú kultúrnu hodnotu v ňom obsiahnutú. Baníckemu múzeu v Rožňave sa podarilo v roku 2016 podať na Fond pre podporu umenia projekt na reštaurovanie 5 ks najviac ohrozených maľovaných truhlíc (N-267, N-2506, N-2739, N-3700, N-6851), ktorý bol aj podporený. Od novembra 2016 sa začalo s reštauračnými a konzervačnými prácami, ktoré uskutočňuje odborný pracovník – konzervátor. Práce budú trvať do apríla nasledujúceho roka. Tieto vzácne exponáty je možné po reštaurovaní zmysluplne a plnohodnotne využívať v múzejnej praxi. Radi by sme v tejto práci pokračovali v budúcnosti, až kým nedosiahneme želateľný stav ďalších zbierkových predmetov, ktoré môžu dôstojne vypovedať o svojej dobe aj budúcim generáciám.   Martin Kováč fpu_logo1_modre
20
dec

Literatúra – zdroj poznania

   Posted by: admin

Knižnica ožila Knižnica Baníckeho múzea v Rožňave bola založená v roku 1963 a obsahuje tituly z rôznych oblastí. V jej fonde sa nachádza takmer 7000 kníh, medzi nimi aj viacero vzácnych historických vydaní, no rovnako aj veľa kníh s už neaktuálnymi informáciami. Dôvodom je fakt, že počas posledných rokov nebola dopĺňaná o novú aktuálnu odbornú literatúru. Vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci múzea potrebujú nevyhnutne čerpať a získavať informácie a vedomosti z publikácií zameraných predovšetkým na históriu, národopis, baníctvo a hutníctvo, numizmatiku, jaskyniarstvo a iné oblasti z regiónu, bolo potrebné knižnicu rozšíriť o nové knižné tituly. V súvislosti s touto potrebou a snahou bol na Fond pre podporu umenia v programe 6.1.3 Akvizícia knižníc podaný projekt na nákup nových odborných titulov. V rámci podpory projektu bolo do Knižnice Baníckeho múzea v Rožňave zakúpených celkovo 73 ks odborných kníh, ktoré poslúžia k odbornému rastu zamestnancov múzea; eventuálne aj študentom stredných a vysokých škôl, ktorí môžu so súhlasom vedenia múzea prezenčne využívať služby knižnice. Janka Vaisová
Jednou zo základných funkcií múzea je nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti. Múzeá a galérie sú povinné podľa zákona vykonávať základné odborné činnosti medzi, ktoré patrí aj odborná ochrana zbierkových predmetov vystavených priamo v expozičných priestoroch. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia zaobstaranie a inštalovanie ochranných UV fólií na okná historickej budovy Baníckeho múzea v Rožňave, Šafárikova 43 a na okná Zážitkového centra SENTINEL. Ochranné fólie sú určené na ochranu interiéru proti slnečnému žiareniu, ako aj proti prehrievaniu interiéru. Fólia zabraňuje prestupu UV a IR presklenou plochou,  je určená na inštaláciu z vnútornej strany sklenenej plochy okna. Táto špeciálna fólia je odporúčaná na pamiatkové budovy, hrady, zámky, múzea, galérie a na budovy historických hodnôt v centre mesta. Vzhľadom na to, že má nízky odraz svetla nenarušuje pôvodný vzhľad budovy. Cieľom tohto projektu bolo, aby sa mohli bezpečne použiť originály zbierkových predmetov v expozícií a tým sa zvýšila autenticita a atraktivita expozície, bez toho aby došlo k ich poškodeniu exponátov vplyvom slnečného žiarenia. Jaroslava Neubauerová
Počas mesiacov október a november sa v Galérii Baníckeho múzea konal V. ročník  múzejno-pedagogického programu Živé múzeum. Naším predsavzatím je postupne každým rokom predstaviť záujemcom významné tradičné remeslá regiónu Gemer. Po úspešne zrealizovaných interaktívnych ukážkach počas minulých rokov (kroje, hrnčiarstvo, modrotlač a pastierske umenie na Gemeri) sme sa tento rok zamerali na košikárstvo. Košikárstvo na Gemeri patrilo medzi dôležité remeslá, predovšetkým vo vidieckom prostredí. Prírodné podmienky poskytovali dostatok vhodných surovín. Naši predkovia vyrábali z ohybných prírodných materiálov rôzne výrobky, ktoré im zjednodušovali život. Pletením sa vyrábali nádoby, povrazy, košíky, nábytok a aj ploty či stavby. Dnes tieto zručnosti prežívajú ako jarmočné remeslá alebo ako záujmové aktivity na kurzoch napr. košikárstva. Našou aktivitou sme chceli nadviazať na túto tradíciu a zároveň upriamiť pozornosť na súčasný význam tohto remesla. V galérii sme preto pripravili zaujímavý program pre deti, ktorý bol spojený s výstavou a prezentáciou predmetov ako tradičného tak aj súčasného využitia tohto remesla. Interaktívnu tvorivú dielňu sme začali teoretickou časťou, a to prednáškou etnografa Baníckeho múzea Martina Kováča o histórii košikárstva, ktorú doplnilo premietnutie krátkeho dokumentárneho filmu o tradičnej výrobe košíka z lubov – tzv. košiara (záznam bol natočený na Silici so žijúcim 80-ročným remeselníkom. Nasledovala prehliadka zbierkových predmetov z fondov Baníckeho múzea i zo zbierok súkromných inštitúcií a remeselníkov, ktorú sme obohatili s „poznávačkou“ potrebného použitého  materiálu (prútie, korene z drevín, luby, kukuričné šúpolie, pálka). Spomínané prírodné materiály košikárov účastníci Živého múzea nielen naživo videli, ale mohli sa ich dotknúť a spoznať tak ich vlastnosti. Praktická časť Živého múzea zahŕňala ukážka výroby prúteného košíka, ktorú predviedol gemerský remeselník Béla Rigó zo Silickej Jablonice. Prezradil nám, že sa tejto činnosti venuje už 16 rokov. Samotná výroba vlastného predmetu sa prebiehala pod vedením košikára Bélu Rigóa, múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej. Pracovali sme s pedigom, z ktorého sme podľa úrovne zručnosti detí vytvárali malé košíčky, zvieratká (rybičky, vtáčiky) a rôznofarebné kvietky. Na záver si mohli získané vedomosti mladší i starší žiaci upevniť náučnými hrami. Rozmanitosť prezentovaných košikárskych výrobkov umožnilo lepšie zapamätať pexeso vytvorené zo snímok zbierkových predmetov z fondov múzea, osemsmerovka s ukrytými košikárskymi pojmami a omaľovánka. Tvorivá dielňa bola pôvodne naplánovaná na mesiac október, ale vzhľadom na zvýšený záujem cieľovej skupiny (deti a školy) dielne prebiehali aj počas novembra, s cieľom uspokojiť všetkých záujemcov. Na projekte sme aktívne spolupracovali s Divadlom rozprávok v Rožňave a so Združením gemerských remeselníkov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   Gabriella Badin Foto: Janka Vaisová
Srdečne Vás pozývame na verejnú diskusiu s prof. PaedDr. ThDr. Jozefom Leščinským, PhD. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. pozvánka nová 3
Srdečne Vás pozývame na prezentáciu knihy "Szénporos élet" od Zsolta Magyara v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Szeretettel várjuk Önöket Magyar Zsolt "Szénporos élet" című könyvbemutatójára a Roznyói Bányászati Múzeum Galériájába. Príbeh zavedie čitateľa do maďarskej uhoľnej bane v období postupnej likvidácie baníctva. Zachytáva osud hlavného hrdinu, ktorý po vyše dvadsaťročnej práci v bani, ktorú vníma ako svoje povolanie, o ňu prichádza a má pocit, akoby sa mu tým zrútil celý svet. Autorovi sa podarilo veľmi dobre vyjadriť obavy o zabezpečenie rodiny, pocit človeka, ktorý stráca všetky istoty. Človeka, ktorý napriek tomu zvládne svoj posledný boj v hlbinách zeme so silou prírody a napriek ohrozeniu vlastného života sa popasuje s vrahom svojho otca. Autor čerpal námet z vlastnej skúsenosti. Záujemcom o baníctvo a nielen im, ponúka veľa zaujímavých, vierohodne spracovaných informácií o práci v podzemí. Čitateľ má pocit, akoby sa nachádzal v hlbinách uhoľnej bane. Aj keď sa príbeh odohráva v Maďarsku, svojou aktuálnosťou má čo povedať aj obyvateľom nášho regiónu, a to nielen baníkom. A magyarországi szénbányászat felszámolásához kapcsolódik a történet, amely egy széntermelő akna mélyébe kalauzolja el az olvasót. Egy, a munkáját több mint két évtizede hivatásként kezelő bányász életébe nyerünk betekintést, aki körül összedőlni látszik a világ a bányabezárás közeledtével. A családja létbiztonságáért aggódó, mindent veszni érző férfi megvívja utolsó csatáját a föld ölében a természet erejével, mikor élete veszélyeztetése árán is megküzd apja gyilkosával. Szakmai hitelességel írt mű, mely sok érdekességel szolgál a bányászat iránt érdeklődők, vagy azt épp művelők számára, s olvasás közben a föld alatt érezhetjük magunkat néhány lap erejéig.   konyvkucko-upravena-final-2-web  
V posledný novembrový deň sa vo vynovených  priestoroch Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnilo zasadnutie okresnej predmetovej komisie učiteľov dejepisu. Stretnutie učiteľov vyučujúcich dejepis v základných školách bolo tentokrát zamerané na baníctvo, ktoré bolo v minulosti rozhodujúcim činiteľom hospodárskeho a spoločenského života v našom meste. Podujatie otvorila vedúca kabinetu PhDr. Anita Kerekes. Prítomných privítal Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave. Prostredníctvom prednášky Gabriely Kolesárovej sa prítomní bližšie oboznámili so známou tabuľovou maľbou Metercia, s dôrazom na rozbor baníckej a hutníckej činnosti. O veľmi významnej skutočnosti v našom meste, o existencii baníckeho cechu v Rožňave, ktorý dal tento významný obraz namaľovať, informovala Sylvia Holečková. Život baníkov a ich rodín na prelome 19. a 20. storočia priblížila Gabriela Kolesárová. Na záver si prítomní učitelia prezreli zrekonštruované a novovybudované priestory na Šafárikovej ulici č. 43, v ktorých sa v súčasnosti pracuje na novej expozícii. Sprevádzala  ich PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.   Sylvia Holečková Foto: Banícke múzeum v Rožňave
5
dec

EXPOKUS 12/2016

   Posted by: admin

Domovský list Domovský list vdovy Terézie Nagyovej z Rudníka (teraz obec Rudná), vystavený kvôli cestovaniu do Maďarska a späť, z 13. marca 1923. Listina s rozmermi 20,8 x 34,3 cm je písaná dvojjazyčne (v slovenskom a maďarskom jazyku). List je overený dvoma okrúhlymi pečiatkami z obce Rudník, okresným notárom z Bystrého a československým kolkom v hodnote 2 Koruny. Podpísaný vdovou Terézioun Nagyovou, richtárom a okresným notárom. List bol vydaný Kníhtlačiarňou Tatra banky v Rimavskej Sobote. Petronela Bodnárová Foto: Janka Vaisová domovsky-list
Page 2 of 1612345...Last »