Archive for the ‘Archív 2016’ Category

26
jún

Rožňavské kultúrne leto 2017

   Posted by: admin

rkl2017

26
jún

Obkreslený svet / Körberajzolt világ

   Posted by: admin

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy  Obkreslený svet – cestokresieb umeleckého grafika Gézu Dámosyho (Bonn, DE), ktorá sa uskutoční 6. júla 2017 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Výstava potrvá do 6. septembra 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Körberajzolt világ című kiállítás megnyitójára – Dámosy Géza (Bonn, DE) grafikusművész utirajzai, 2017 Július 6. 16:00-kor a Banyászati Múzeum Galériájában.  A kiállítás 2017 Szeptember 6-ig tekinthető meg.

Szeretettel várjuk Önöket.

24
máj

Noc múzeí a galérií v Baníckom múzeu 2017

   Posted by: admin

Tohtoročnú Noc múzeí a galérií privítalo Banícke múzeum v Rožňave aj so Škodou Sentinel, parným valcom a banským vláčikom.

Banícke múzeum v Rožňave zorganizovalo tohtoročnú Noc múzeí a galérií vo vynovených priestoroch Zážitkového centra SENTINEL.

V sobotu 20. mája 2017 sa v slovenských múzeách uskutočnil ďalší ročník obľúbeného podujatia  Noc múzeí a galérií, ku ktorej sa s bohatým programom aktivít zapojilo aj Banícke múzeum v Rožňave.

Podujatie začalo už v utorok, 16. mája 2017 podvečer v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí slávnostnou vernisážou výstavy Teodor Jozef Mousson (1887 – 1946), pričom zároveň obrazáreň otvorila dvere pre svojich návštevníkov pre nadchádzajúcu letnú sezónu.

V piatok 19. mája 2017 v čase 9:00 – 17:00 hod.  sa vo vynovených priestoroch Zážitkového centra SENTINEL na Šafárikovej ulici 43 v Rožňave uskutočnil Múzejno-náučný deň pre žiakov materských a základných škôl, ako aj pre rodiny s deťmi. Tento rok bol deň zameraný hlavne na prírodovedné témy v rámci ktorých si návštevníci prezreli Expozíciu Slovenského krasu a priľahlých oblastí, vypočuli zaujímavé prednášky o NP Slovenský kras (MVDr. Andrea Balážová, ŠOP SR, Správa NP Slovenský kras) a jaskyniach v okolí Rožňavy zapísané do UNESCO (RNDr. Jaroslav Stankovič, jaskyniar), absolvovali obľúbené tvorivé dielne, kde si vyrobili tašky zdobené zvieracími motívmi. V areáli držal počas dňa majestát sokoliar so svojimi zvieracími pomocníkmi – mexickým jastrabom a poľovníckym psom – o tom, že boli stredobodom záujmu, nemožno ani pochybovať. Ďalšou zástavkou malých návštevníkov bola prehliadka bane v podzemí, mali možnosť sa naučiť a zároveň si vyskúšať svoje schopnosti pri narábaní s bičom. Podľa očakávaní veľký úspech slávila jazda banským vláčikom, ktorý v areáli premával nepretržite takmer počas celého dňa. Detskí návštevníci boli zároveň oficiálne prvými návštevníkmi, ktorí si prezreli naše asi najcennejšie technické exponáty: Škodu Sentinel a tretí najstarší parný valec na svete. Mimo rožňavských detí, si našli cestu napr. aj deti z Raslavíc (okr. Bardejov) a dokonca aj žiaci z Maďarska.

V sobotu 20. mája 2017 v nočných hodinách otvorilo múzeum dvere dokorán a privítalo návštevníkov vo všetkých svojich sprístupnených priestoroch: Zážitkové centrum Sentinel, Historická expozícia, Galéria Baníckeho múzea v Rožňave a Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí.  Všetky expozície a výstavy bolo možné navštíviť v rámci jednej zakúpenej vstupenky za zvýhodnenú cenu. Všetci tí, ktorí k nám prišli, mi určite dosvedčia, že múzeum v noci „žije“ a „dýcha“ úplne ináč.

Na podujatiach, ktoré Banícke múzeum v Rožňave pripravilo pre návštevníkov v rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií, sa zúčastnilo spolu 552 návštevníkov.

Veríme, že obyvatelia a návštevníci mesta a nášho regiónu si nájdu cestu do nášho múzea počas Noci múzeí a galérií aj na budúci rok.

Mgr. Pavol Lackanič

Foto: Janka Vaisová

Úspešná výstava Historická Rožňava na fotografiách putuje k našim južným susedom do Budapešti. Záujemcovia si ju budú môcť pozrieť v čase od 26.5. 2017 do 3.6. 2017 v Aranytíz kultúrház v Budapešti, Arany János utca 10.

BUDAPEST_Plagat Historicka RV na foto

3. februára 2017 si pripomíname 726 rokov prvej písomnej zmienky o Rožňave. Najstaršou písomnou zmienkou o Rožňave je listina kráľa Ondreja III. z 3. februára 1291, ktorou poveril Jágerskú kapitulu, aby v spolupráci s kráľovským zástupcom vytýčila hranice obce Rosnoubana. Ďalšími listinami Ondrej III. potvrdil donáciu Rožňavy v jej starých hraniciach i nového majiteľa mesta, ktorým sa stal arcibiskup Ladomír a ostrihomské arcibiskupstvo.

Rožňava sa stala zemepánskym mestom ostrihomského arcibiskupstva, a to až do založenia biskupstva v Rožňave v roku 1776.

 

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Veduta Rožňavy od Johanna Baumertha na majsterskej listine cechu medovnikárov a voskolejárov, začiatok 19. storočia. Foto Š. Fábián

Veduta Rožňavy od Johanna Baumertha na majsterskej listine cechu medovnikárov a voskolejárov, začiatok 19. storočia. Foto Š. Fábián

3
feb

eNRA múzejno-pedagogická aktivita

   Posted by: admin

Študenti opäť tvorili v Galérii

Naše snaženie o oživenie galerijného života galerijno-pedagogickými hodinami  prináša svoje ovocie.

Študenti umeleckých a technických škôl čoraz viac vyhľadávajú tieto možnosti  edukácie a tvorby in situ. Ďalšia príležitosť sa naskytla výstavou eNRA  študentom zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave pod vedením Ing. Kataríny Miščíkovej, ktorá sama o sebe je veľmi inšpiratívna;  prináša zaujímavé umelecké pohľady rôznych tipov výtvarníkov –  od malieb a kresieb cez plastiky až k fotografiám.

Kým doterajšie galerijno-pedagogické aktivity boli zamerané predovšetkým na vyhotovenie kópii voľne vybratých umeleckých diel, tentokrát sme sa sústredili na vopred určenú tému – na zátišie, ako druh námetu neživých predmetov. Študenti mali určené nielen tému, ale aj umelecké dielo, podľa ktorého mali pracovať, a to plastiku Duch Bakonya od Attilu Diénesa, vyznamenaného umelca s cenou Munkácsyho. Pozadie a podstavec dotvárali voľne farebným pozadím, v ktorom potom vyniká kresba a zvýrazňuje sa samotné dielo.

Cieľom našej aktivity bolo dosiahnuť, aby študenti zosúladili realisticky nakreslené zátišie s abstraktnými farebnými tvarmi pomocou vlastnej fantázie, kreativity a sústredením na miery a tieňovanie.

 

Gabriella Badin

Tlačová správa

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25,  bude dňa 7. februára 2017 o 16.00 hodine otvorená výstava s názvom Historická Rožňava na fotografiách.

Organizátorom výstavy je Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s Klubom priateľov starej Rožňavy a Občianskym združením Pre partnerské mestá Rožňavy.

Výstava vznikla na základe iniciatívy nadšencov historickej Rožňavy za aktívnej pomoci Gábora Bogdána, člena Klubu priateľov starej Rožňavy s využitím niekoľkoročnej zberateľskej a vyhľadávacej činnosti nadšencov klubu. Z obrovského množstva akvizícií bolo najťažšie vybrať na výstavu fotografie, ktoré návštevníka prevedú takmer dvoma storočiami dejín mesta. Napokon vznikla kolekcia 250 fotografií a pohľadníc, ktorých kópie vo formáte A3 sú predstavené návštevníckej verejnosti vo výstavných sieňach na poschodí galérie.

Autori výstavy zámerne volili termín jej otvorenia tak, aby si pripomenuli výročie prvej písomnej zmienky o Rožňave z 3. februára 1291. Expozícia je rozdelená do troch, na seba nadväzujúcich častí:

  1. Rožňava v období Rakúsko-Uhorskej monarchie, čo zahrňuje obdobie od vzniku fotografie ako takej na sklonku 19. storočia, až po prvú svetovú vojnu. Prvá známa pohľadnica bola z Rožňavy odoslaná 17. decembra 1898 a  bola vydaná v nakladateľstve Jenő Falviho v Rožňave.
  1. Rožňava medzi dvoma svetovými vojnami. Táto časť expozície je najrozsiahlejšia z dôvodu, že v tomto období vzniklo veľmi veľa amatérskych fotografií, ale aj rožňavské fotoateliéry a vydavateľstvá produkovali nespočetné množstvo pohľadníc mesta a jeho najbližšieho okolia.
  1. Rožňava po druhej svetovej vojne, ktorá dokumentuje obdobie spočiatku pomalej, ale potom najväčšej prestavby v intraviláne mesta a výstavby troch, na tú dobu moderných sídlisk.

Výstava fotografií je doplnená zbierkami baníckeho múzea (originálne fotografie a pohľadnice, albumy fotografií, knihy a dobová tlač, ai.) Každá z troch častí výstavy je uvedená krátkym textom z dejín Rožňavy v danom období a pod každou fotografiou je krátky popis jej obsahu v jazyku slovenskom a maďarskom. Staré fotografie spracoval pre podmienky výstavy fotograf Štefan Fabián. Počas trvania výstavy odznie niekoľko prednášok a  sprievodných podujatí.

Výstava bude otvorená v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave do 12. apríla 2017 v utorok až piatok denne od 08.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodiny. Vstupné: dospelí 1,20 €, deti 0,60 €, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP 0,50 € a rodinná vstupenka 2,50 €.

Kontakt:

Mgr. Petronela Bodnárová

Banícke múzeum v Rožňave

0907 471 506

email: petronelapotoczka@gmail.com

 

Ing. František Kardoš

OZ Pre partnerské mestá Rožňavy

0905 445 260

email: frantisekkardos@roznava.sk

Plagat Historicka RV na foto

2
feb

EXPOKUS 01/2017

   Posted by: admin

G 1023 Aragonit (uhličitan vápenatý) CaCO3 – kríčkovitý agregát bielej farby o rozmeroch 12x9x7 cm, upevnený na podstavci.

Lokalita: Ochtiná – Hrádok, SR.

Nerast – uhličitan vápenatý patrí medzi bezvodé uhličitany do skupiny kalcitu, ktorého je najstálejšou odrodou.

Aragonit má názov podľa Aragónie v Španielsku, kde ho našli koncom 18.storočia. Kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave a je hlavným členom skupiny kosoštvorcových uhličitanov. Chemický vzorec má zhodný s kalcitom – CaCO3. Medzi jeho najkrajšie odrody patrí odroda nazývaná železný kvet . Je to snehobiely kríčkovitý aragonit s jemne vláknitým ihličkovitým vnútorným slohom, ktorý pripomína koraly. Farba je biela, zelenkastá i modrastá. Kryštalický aragonit má len mineralogický význam, najmä pre rôznorodosť a skutočnú krásu takmer všetkých kryštálových tvarov. Zo Slovenska sú známe takmer všetky jeho formy a odrody.

Gabriela Kolesárová

Foto: Karol Tomány

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Page 1 of 1712345...Last »