Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s Gemerským baníckym spolkom Bratstvo pripravili na 6.apríla 2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov seminár pri príležitosti 150. výročia narodenia Alexandra Müllera, významnej osobnosti nielen gemerského baníctva, ale i Baníckeho múzea v Rožňave. Alexander Müller pôsobil vo viacerých banských prevádzkach patriacich Rimavsko-muránskej železiarskej účastinnej spoločnosti, napr. na Rákošskej bani ako vedúci banskej prevádzky a v rokoch 1919-39 bol riaditeľom rožňavských baní. Ako vynikajúci odborník a uznávaný geológ pozdvihol úroveň gemerského baníctva. Jeho súkromná mineralogická zbierka, ktorá bola považovaná za jednu z najvýznamnejších v Uhorsku, sa dostala do rožňavského múzea. A. Müller projektoval budovu bansko-hutníckej expozície múzea v Rožňave, ktorá bola postavená v roku 1905. Baníckemu múzeu daroval svoj rozsiahly, dodnes zachovaný herbár v počte 1561 ks rastlín. Počas štúdií na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici si ručne zapisoval prednášky vyučujúcich, ktoré dal neskôr zviazať. Takto sa v Baníckom múzeu zachovalo 15 zväzkov z rôznych oblastí, napr. mineralógia, baníctvo, matematika, anatómia, stavebníctvo... Vzácnou súčasťou zbierkového fondu múzea sú staré fotografie a negatívy z prelomu 19.a 20. storočia. Medzi nimi 321 kusov negatívov fotografií na sklenenej podložke. Autorom väčšiny najstarších snímok je Alexander Müller. Predmetné fotografie majú významnú dokumentačnú hodnotu z hľadiska histórie baníctva. Sú to jedinečné zábery, dokumentujúce ľudí a ich spôsob života, výrobné prevádzky a strojné zariadenia, ktoré sú dnes už nenávratne minulosťou. Mnohé zo spomenutých najstarších fotografií fondu vznikli pri príprave Baníckej monografie Gemera, vydanej v roku 1907, pričom nie všetky v nej boli aj uverejnené. A. Müller bol členom redakčnej skupiny, spracoval strojné zariadenia a lanové dráhy rožňavských a rákošských baní, patriacich Rimavsko-muránskej spoločnosti. Pod jeho vedením boli vyhotovené mapy a plány v samostatne viazanej prílohe monografie v počte 48 kusov, ktorých originály sa nachádzajú v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave. Škoda, že z tejto dnes tak vzácnej publikácie, sa zachovalo už len pár výtlačkov. Pozvanie na seminár do Galérie Baníckeho múzea prijali nielen hostia zo Slovenska – zástupcovia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, záujemcovia o históriu baníctva, členovia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo, ale i kolegovia z Maďarska, zástupcovia Maďarskej baníckej a hutníckej spoločnosti a pracovníci múzeí z Ózdu, Salgótarjánu a Rudabáne. Vzácnym hosťom podujatia bola pravnučka Alexandra Müllera pani Zöldné Roska Marietta z Budapešti s rodinou. P. Marietta prítomným cez spomienky svojej mamy sprostredkovala pohľad na prastarého otca. Ako uviedla, jej mamu v podstate vychoval a mal na ňu veľký vplyv. V ich rodine nebolo dňa, kedy by ho nebola spomenula v určitých situáciách – čo by na to starý otec povedal, ako by sa zachoval. Seminár bol vedený dvojjazyčne. Aj touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať p. Arpádovi Laczovi za vynikajúci simultánny preklad prednášok. Okrem prednášky o živote a diele A. Müllera v podaní Karola Tománya odzneli na seminári prezentácie o Rimavsko-muránskej spoločnosti (Peter Štefanča), baníctve v Železníku a Rákoši (Norbert Mogyorósi), historickej budove Baníckeho múzea (Jaroslava Neubauerová) a o Baníckej monografii Gemera z roku 1907 (G. Kolesárová). G. Kolesárová    
This entry was posted on piatok, apríl 13th, 2018 at 10:36 and is filed under Archív 2018. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.