12. apríla 2018 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila v poradí tretia prednáška z cyklu prednášok venovaných životu a dielu K. Tichyho – Kálmán Tichy a múzeum. Prítomných privítal Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave.

Prednášajúca priblížila prítomným osobu K. Tichyho ako zanieteného muzeológa a prostredníctvom svojej prednášky poskytla prierez jeho bohatej a aktívnej činnosti, ktorú vyvíjal v oblasti rožňavského múzejníctva. Zároveň prezentovala ukážku predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, ktoré sa viažu k jeho osobnosti.

K. Tichy bol v rokoch 1924 – 1945 riaditeľom múzea. V roku 1924 bol zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave, neskôr, po zlúčení sa dvoch rožňavských múzeí, sa stal v roku 1940 riaditeľom Rožňavského bansko-hutníckeho a mestského múzea v Rožňave. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vyvíjal veľké úsilie o znovuotvorenie a sprístupnenie múzea. Jeho snaha bola korunovaná úspechom v roku 1931, kedy bola verejnosti sprístupnená expozícia Mestského múzea a v roku 1943, kedy bola otvorená prvá stála expozícia zjednoteného múzea. Riaditeľ K Tichy okrem územia mesta prevádzal výskum a zber na území celého Gemera a ako výtvarník kreslením dokumentoval ojedinelé stavby, ľudovú architektúru a pod. Nazhromaždil množstvo cenného múzejného materiálu, publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal o svojej činnosti.

K. Tichy patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavského múzejníctva. Podujatie opäť obohatili výtvarné diela K. Tichyho zo súkromnej zbierky, ktoré boli vystavené počas prednášky.

Sylvia Holečková, prednášajúca

Banícke múzeum v Rožňave

This entry was posted on piatok, apríl 13th, 2018 at 11:05 and is filed under Archív 2018. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.