Dňa 22. marca 2018 o 16.00 hod. sa uskutočnila v poradí druhá prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho v priestore Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

Po krátkom privítaní prítomných Ing. Františkom Kardošom odovzdal slovo ďalšej prednášajúcej Eve Tományovej. Jej príspevok pod názvom Kálmán Tichy – publicista bol spestrený recitáciou lyrickej poézie a úryvku z poviedky Mesto pod snehom v podaní Zsóky Palcsó. Prostredníctvom prezentácie autorka prednášky priblížila prítomným literárnu tvorbu Tichyho v materinskom jazyku a v prekladoch do slovenského jazyka, novinové články v regionálnej, celoštátnej aj zahraničnej tlači, krátke poviedky, novely a odborné štúdie. Zúčastnení boli veľmi spokojní, pretože sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov zo života umelca – publicistu.

Podujatie bolo doplnené výtvarnými dielami Kálmána Tichyho, ktoré priniesli obyvatelia nášho mesta, a mohli si ich pozrieť všetci prítomní. Ďalšia, v poradí tretia, bude prednáška Mgr. Sylvie Holečkovej, odbornej pracovníčky Baníckeho múzea v Rožňave pod názvom Kálmán Tichy a múzeum dňa 12.apríla 2018 o 16.00 hod. vo vestibule Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Mgr. Eva Lázárová

This entry was posted on utorok, apríl 10th, 2018 at 15:04 and is filed under Archív 2018. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.