Archive for marec, 2018

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa od 5. 3. 2018 do 28. 3. 2018 už tradične zorganizovali veľkonočné tvorivé dielne pre nahlásené školské skupiny. Záujemcovia si pod vedením pracovníčok galérie mohli vyrobiť svoje veľkonočné ozdoby využitím rôznych techník. Pracovali s filcom, textíliou, papierom a samotným vyfúkaným vajíčkom. Vyrábali z nich veľkonočné zajačiky, ovečky a kuriatka a zdobili voskom kraslice.

Samotné dielne začínali prehliadkou aktuálnej výstavy Krehké čaro kraslíc, na ktorej sa oboznámili s rôznymi druhmi kraslíc. Zároveň začala interaktívna debata o význame Veľkej noci a zvykov viažucich sa k tomuto najväčšiemu sviatku kresťanov. Prehliadka výstavy pozvoľne prešla k samotnej aktívnej tvorbe veľkonočných dekorácií, pričom naša debata sa sústredila okrem techniky výroby na symboly Veľkej noci, ktoré siahajú až do predkresťanskej doby. Vysvetlili sme deťom aj  význam pôstneho obdobia, Kvetnej nedele, ktorá predchádza tomuto sviatku, a prečo práve v tomto období sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci.

Naše veľkonočné tvorivé dielne navštívilo 40 skupín. Detí táto forma interaktívnej tvorby očividne zaujala a boli rady, že si mohli zobrať domov vlastnoručne vyrobené predmety a dekorácie.

Gabriella Badin, múzejná pedagogička a organizátorka tvorivých dielní

29
mar

OZNAM

   Posted by: admin    in Archív 2018

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že všetky expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú počas veľkonočných sviatkov (30.3.2018 - 2.4.2014) zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

28
mar

Seminár Alexander Müller

   Posted by: admin    in Archív 2018

28
mar

Rožňava do toho!

   Posted by: admin    in Archív 2018

Olympijský klub Gemer v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave a Mestom Rožňava Vás srdečne pozývajú na výstavu z histórie športu v Rožňave s názvom "Rožňava do toho!". Vernisáž výstavy sa uskutoční 5.4.2018 o 17:00 hod. v  Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a bude prístupná verejnosti do 25.6.2018. Tešíme sa na Vašu účasť.

Veľká noc prichádza, čím prichádza aj čas na maľovanie kraslíc. Kraslice sú symbolom jari, nového rozkvitajúceho života, prebúdzajúceho sa prvého ročného obdobia, tepla a svetla, ale aj sily a ochrany jeho majiteľov. S týmito symbolmi sa oboznámili skupiny žiakov ZŠ II. stupňa, ktorí navštívili našu výstavu pod názvom Krehké čaro kraslíc v Galérii Baníckeho múzea a zároveň si vyskúšali zdobenie vajíčok voskom.

So skupinami pracovali Gabriella Badin, Ingrid Liptáková a Eva Lázárová. Žiaci sa najprv porozprávali o veľkonočných zvykoch a najznámejších tradíciách a potom si vyskúšali zdobenie kraslíc voskom. Jedna skupina žiakov si mohla pozrieť aj krátky dokumentárny film o zdobení vajíčok a pracovať so Zs. Ujváry Máriou, riaditeľkou Gemerského múzea v Putnoku, ktorá už dvadsať rokov sa zaoberá so zdobením kraslíc.

Šikovné rúčky žiakov rýchlo pracovali so zohriatym včelím voskom. Ich vzory pekne zaplnili vajíčka, z ktorých sa po zafarbení stali ozajstné gemerské kraslice.

Gabriella Badin

   
27
mar

Ôsma repríza výstavy Rožňavské cechy

   Posted by: admin    in Archív 2018

Vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sa dňa 22. 3. 2018 uskutočnila za prítomnosti podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibora Csengera  vernisáž výstavy Rožňavské cechy.

Rožňava, známa predovšetkým ako banícke mesto, patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi.

Výstava prostredníctvom zaujímavého, mimoriadne vzácneho cechového materiálu, prezentuje niekdajší bohatý cechový život v Rožňave. Vystavené insígnie rožňavských cechov  - zvolávacie tabuľky, pečatidlá, truhlice, vývesný štít, cechové nádoby i písomný materiál sú evidované v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Putovná výstava Rožňavské cechy má v Nových Zámkoch ôsmu reprízu a koncom mája poputuje do Košíc.

Sylvia Holečková, kurátorka

Banícke múzeum v Rožňave

21
mar

Rožňavské cechy v Nových Zámkoch

   Posted by: admin    in Archív 2018

V Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch bude v dňoch od 23.3.2018 do 19.5.2018 inštalovaná putovná výstava Baníckeho múzea v Rožňave - Rožňavské cechy. V Nových Zámkoch bude mať výstava 8. reprízu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bol utorok, 13.3.2018. Pre štvrtákov prvý maturitný deň, ale u žiakov II. B sa počas neho formoval vzťah k výtvarnému umeniu. Budúci digitálni grafici pod vedením Mgr. Richarda Krona si zorganizovali návštevu galérie na Námestí baníkov v Rožňave, kde mohli vidieť tvorbu umelcov Občianskeho združenia Rovás.

Na poschodí objektu sa bolo veru v čom kochať! Boli tu nainštalované olejomaľby, kresby a rôzne diela vyhotovené z dreva a bronzu. Žiaci si po prehliadke posadali na stoličky a podľa vlastného výberu vytvárali z jednotlivých obrazov vlastné koláže. Ďalší sa venovali fotografovaniu vystavených diel a seba navzájom. Ich úlohou bude následné vytvorenie plagátov k danému podujatiu v niektorom z grafických programov, kde skombinujú umelecké diela, vlastnú činnosť v galérii, svoje postoje a gestá.

Z galérie odchádzalo 20 žiakov so zaujímavými dielami. Tie sú v súčasnosti vystavené na nástenke školy, ktorou je SOU technické, Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

Mgr. Richard Kron

Page 1 of 212