Tlačová správa

BANÍCTVO v našich múzeách a jeho prezentácia

Etnológ a múzeum XXI.

Zborník príspevkov z odbornej konferencie

 

Editor: Jaroslava Neubauerová

Vydavateľ: Zväz múzeí na Slovensku a Banícke múzeum v Rožňave

Posudzovatelia: Mojmír Benža, Pavel Hronček

Rok vydania: 2017

Náklad: 300 ks

Počet strán: 208

ISBN 978-80-971748-4-2

 

Nová publikácia mapuje problematiku bádania a prezentácie baníctva v múzeách.

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave vydal v decembri 2017 zborník príspevkov z odbornej konferencie „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum“.

Vydaním tlačenej publikácie zároveň zavŕšil projekt, finančne podporený z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia, ktorý zahŕňal zorganizovanie predmetnej odbornej konferencie (19.-21.9.2017, Rožňava) a vydanie zborníka.

Predmetná publikácia je venovaná nielen odborným pracovníkom múzeí či vedeckým zamestnancom vysokých škôl a univerzít, ale aj záujemcom z radov laickej verejnosti aktívnych pri prezentovaní rôznych dokladov banskej činnosti. Čitateľ tu na 208 stranách nájde 17 článkov od odborníkov zo slovenských, ale aj poľských či maďarských múzeí  a vzdelávacích inštitúcií. Odborné texty sa zameriavajú na baníctvo z rôznych uhlov pohľadu (baníctvo v zbierkovom fonde, religiozita baníkov, banské čipky, pracovná migrácia baníkov, formy prezentácie baníctva, nové technologické prístupy pri prezentácii, a pod.). Záujemci si tu nájdu aktuálne informácie o bohatých zbierkových fondoch múzeí, živote baníkov v minulosti a aktuálne trendy prezentácie tejto špecifickej témy.

Vydanie zborníka podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

This entry was posted on štvrtok, január 18th, 2018 at 8:14 and is filed under Archív 2018. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.