Archive for január, 2018

Žiaci zo Základnej umeleckej školy v Rožňave pod vedením Viktórii Zatrochovej a Astridy Kissovej zavítali do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, kde vlastným spôsobom absolvovali komentovanú prehliadku putovnej výstavy Rozprávkové múzeum. Prehliadka ich zaviedla do čarovného sveta bábok. Naši mladí návštevníci sa neuspokojili len s obdivovaním samotných bábok, ale sa sústredili hlavne na ich výtvarnú vypracovanosť, na ich pohybovú konštrukciu, farebnosť, odev a na ich celkovú rôznorodosť. Pokúsili sa ich výtvarne analyzovať a prebrať podľa jednotlivých typov, ako sú maňušky, marionety, javajky, totemy, masky, klasické aj moderné – všetko, čo bolo na výstave prítomné. Detailne si ich prezreli a následne si každý z nich vybral jednu z nich, ktorú si detailne „popísal“ a nakreslil so zámerom vyhotoviť si v umeleckej škole podobnú vlastnú bábku. Naši malí návštevníci odchádzali s predsavzatím, že po výrobe vlastných bábok nám ich prinesú do galérie na prezentáciu. Sme veľmi zvedaví na ich konečné výtvory.

Gabriella Badin
23
jan

eNRA 2017

   Posted by: admin    in Archív 2018

Rovás po roku znova vystavuje v Rožňave

Medzinárodná tvorivá komunita Rovás (eNRA) vystavuje tento rok v Rožňave už po piaty krát.

Toto tvorivé zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2012 pod záštitou združenia Rovás so sídlom v Košiciach, prináša každý rok diela veľmi rôznorodého štýlu a techniky, s rozmanitou tematikou, pričom výstavy predsa len zosúlaďuje rovnaká vlnová dĺžka a potreba spolupatričnosti. Materiál výstav eNRA sa zväčša rodí počas medzinárodných letných táborov. Tento rok, keďže sa jedná o veľkú jubilejnú výstavu k 5. ročníku, budú návštevníci mať možnosť popri domácich autorov z eNRA, ako sú akademický maliar Otto Szabó, alebo  grafik Zoltán Zeman, vidieť aj ďalšie samostatné výstavy popredných autorov ako sú József Szurcsik (akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny), István Orosz (umelecký grafik, nositeľ Kossuthovej ceny), Márton Barabás  (akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny), Attila Dienes  (umelecký sochár, laureát Munkácsyho ceny), Tamás Gaál (umelecký sochár, laureát Munkácsyho ceny), László Nemes (akademický maliar) a grafička Vica Juhász.

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov sa Vám teda popri eNRA predstavia deviati autori formou samostatných výstav. Významní autori a umelci, ktorí spolupracujú s Rovásom, svojou účasťou na tohtoročnej výstave eNRA zároveň prejavujú svoju podporu združeniu Rovás.

Srdečne pozývame návštevníkov a milovníkov výtvarného umenia do našich priestorov na výstavu eNRA, ktorú môžete navštíviť v termíne od 30. 1. 2018 do 27. 3. 2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

 

Sajtótájékóztató

A 2012-ben létrejött Nemzetközi Rovás Alkotóközösség (eNRA) immár ötödik alkalommal állít ki Rozsnyón a Rozsnyói Bányászati Múzeummal kötött együttműködésnek köszönhetően.

A kassai székhelyű Rovás égisze alatt létrehozott alkotóközösség tagjai minden évben stílusában sokszínű, technikájában sokféle és tematikájában is rendkívül eltérő alkotásokkal jelentkeznek - és mégis összhangot teremtenek a kiállításaik, hiszen a közös nevező bennük az azonos hullámhossz és az összetartozás igénye. Az eNRA kiállításainak anyaga általában nagyrészt a nemzetközi nyári táborok terméseiből áll össze, ám ezúttal az 5. jubileumi nagy kiállítás során az eNRA és a hazai alkotók mellett, mint Szabó Ottó festőművész vagy Zeman Zoltán tervező grafikus, olyan neves művészek önálló tárlatát is megtekinthetik, mint Szurcsik József (Munkácsy-díjas festőművész), Orosz István (Kossuth-díjas grafikus művész), Barabás Márton (Munkácsy-díjas festőművész), Dienes Attila (Munkácsy-díjas szobrászművész), Gaál Tamás (Munkácsy-díjas szobrászművész), Nemes László festőművész és Juhász Vica tervező grafikus. Az eNRA mellett tehát kilenc művész önálló kiállítását tekinthetik meg a Rozsnyói Bányászati Múzeum főtéri galériájában. A neves alkotók, akik a Rovással együttműködésben állnak, azzal, hogy műveikkel képviseltetik magukat az eNRA idei kiállításán, egyben támogatásukról is biztosítják a Rovást.

Ágnes Kovács

kurátorka výstavy

0907 925 796

kovagi71@gmail.com

Kontakt: Gabriella Badin

0940 171 605

e-mail – badin.gabriella@gmail.com

22
jan

expoKUS 01/2018

   Posted by: admin    in Archív 2018

BANÍCKY KRÁM

Banícky krám je jednoduchá stavba, ktorú stavali vždy v blízkosti ústia štôlne. Potrebu krámu si vyžiadala dĺžka pracovného času od 6.00 rána do 18.00 hodiny večer, kedy baníci z odľahlejších dedín boli nútení v nich žiť. Stal sa pre nich druhým domovom, kde oddychovali, varili si a robili nutné drobné opravy pracovného náradia.

Krámy neboli vysoké, steny nemali viac ako jeden a pol metra. Stavali sa dva druhy striech, sedlová alebo plochá strecha. Otvor pre dvere bol nechaný v prostriedku čelnej steny.

Vybavenie krámu

Jednopriestorová miestnosť vez povaly. V kráme neboli postele, ale prične. Na podlahu, ktorú tvorila udupaná zem, sa dávali drevené brvná a cez ne sa preložili dosky. Na tie si baníci dávali vrecia naplnené slamou alebo senom a na nich spali, každý mal pod povýrkou uložené svoje veci. Ostatný spoločný riad ( panvičky, misky, varešky...) bol uložený na policiach. V strede miestnosti bolo ohnisko. Miesto v kráme sa prideľovalo podľa odpracovaných rokov, alebo ako bol v práci šikovný.

Krámoví baníci žili ako rodina, mali sa vzájomne v úcte a pomáhali si.

B 832 Štítnik - banícky krám pri štôlni Kerepes  pri Banskom potoku

Jaroslava Neubauerová

18
jan

Múzejné noviny 2017

   Posted by: admin    in Archív 2018

Vyšiel aktuálny ročník Múzejných novín, v elektronickej podobe si ich môžete prečítať tu muzejne noviny_2017, alebo si ich môžete od zajtrajšieho dňa (19.1.2018) vyzdvihnúť v niektorej z našich expozícii v tlačenej podobe.

Tešíme sa na Vás.

     

Tlačová správa

BANÍCTVO v našich múzeách a jeho prezentácia

Etnológ a múzeum XXI.

Zborník príspevkov z odbornej konferencie

 

Editor: Jaroslava Neubauerová

Vydavateľ: Zväz múzeí na Slovensku a Banícke múzeum v Rožňave

Posudzovatelia: Mojmír Benža, Pavel Hronček

Rok vydania: 2017

Náklad: 300 ks

Počet strán: 208

ISBN 978-80-971748-4-2

 

Nová publikácia mapuje problematiku bádania a prezentácie baníctva v múzeách.

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave vydal v decembri 2017 zborník príspevkov z odbornej konferencie „Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. XXI. Etnológ a múzeum“.

Vydaním tlačenej publikácie zároveň zavŕšil projekt, finančne podporený z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia, ktorý zahŕňal zorganizovanie predmetnej odbornej konferencie (19.-21.9.2017, Rožňava) a vydanie zborníka.

Predmetná publikácia je venovaná nielen odborným pracovníkom múzeí či vedeckým zamestnancom vysokých škôl a univerzít, ale aj záujemcom z radov laickej verejnosti aktívnych pri prezentovaní rôznych dokladov banskej činnosti. Čitateľ tu na 208 stranách nájde 17 článkov od odborníkov zo slovenských, ale aj poľských či maďarských múzeí  a vzdelávacích inštitúcií. Odborné texty sa zameriavajú na baníctvo z rôznych uhlov pohľadu (baníctvo v zbierkovom fonde, religiozita baníkov, banské čipky, pracovná migrácia baníkov, formy prezentácie baníctva, nové technologické prístupy pri prezentácii, a pod.). Záujemci si tu nájdu aktuálne informácie o bohatých zbierkových fondoch múzeí, živote baníkov v minulosti a aktuálne trendy prezentácie tejto špecifickej témy.

Vydanie zborníka podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Page 1 of 11