Aj v tomto roku sa 7. decembra  predpoludním v Baníckom múzeu v Rožňave uskutočnil seminár pre odborných pracovníkov múzea, ktorí na ňom prezentovali vlastnú odbornú činnosť. Program bol rozdelený do troch blokov oddelených krátkymi prestávkami. Postupne odznelo spolu deväť príspevkov, ktoré priblížili aktuálny stav riešenia a výstupy vedecko-výskumných úloh odborných pracovníkov.

Na seminári zazneli tieto príspevky: 1. Mgr. Sylvia Holečková: Rožňavská a muránska kamenina – výsledok výskumnej úlohy; 2. Mgr. Martin Kováč: Jarné zvykoslovie na Gemeri; 3. Mgr. Eva Lázárová: Obrazáreň grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí; Markova manufaktúra na spracovanie kože; 4. Mgr. Sylvia Holečková: Mestské múzeum v Rožňave; 5. Mgr. Pavol Lackanič: Banícka dychovka v Rožňave; 6. Mgr. Eva Lázárová: Dr. Arthurovi Maurerovi, významná osobnosť Rožňavy, výročie - 110 rokov od jeho úmrtia.

Posledný blok tvorili komentované prezentácie priamo v novopripravovanej bansko-hutníckej expozícii: 1. PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.: Nová Expozícia baníctva a hutníctva Gemera; 2. Mgr. art. Tomáš Székely: Reštaurovanie poľnej šachtovej pece.

Rôznorodosť prezentovaných tém priniesla rôznorodé výsledky, živú diskusiu a taktiež aj množstvo podnetov, ktoré môžu všetci zúročiť pri svojej ďalšej odbornej činnosti v múzeu.

Pavol Lackanič

This entry was posted on streda, december 20th, 2017 at 15:54 and is filed under Archív 2017. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.