•  

  •  

     

Banícke múzeum v Rožňave

Kontakty

info: info.banmuz@gmail.com
        baníckemuzeum@gmail.com
        pokladna.sentinel@banmuz.sk


      

Budova riaditeľstva, Šafárikova 31 058/734 37 10; +421 940 108 384

Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43 058/734 40 98; +421 940 108 261

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25 058/732 30 41; +421 940 108 384

Andrássyho obrazáreň, Lipová 122, Krásnohorské Podhradie 058/732 42 38; +421 940 108 384

Kalendár

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

logo tg new