Archive for december, 2017

V mesiaci december sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnili tvorivé dielne s tematikou prípravy na najkrajšie sviatky roka – Vianoce.

Deti  pod vedením múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej si mohli pripraviť svoje vianočné ozdoby, ktoré si samé navrhli a vyrobili.  Pri výrobe vianočných ozdôb sme sa s nimi pozhovárali s nimi o význame Vianoc, o rôznorodosti ozdôb, ktoré sa dostávajú nielen na vianočný stromček, ale s ktorými vyzdobíme aj vianočný stôl, okná alebo iné časti bytu. Deti sa radi zapojili do diskusie, a každý z nich hovoril o svojej predstave aj túžbach, ako by slávili Vianoce v ich rodine. Popri rozprávaní a práci sme si spolu zaspievali vianočné koledy. Deti odchádzali z galérie z hotovými ozdobami, ktoré zaiste využijú pri výzdobe ich vianočného domova, prípadne triedy v škole.

Tvorivé dielne boli naplnené peknou predvianočnou atmosférou.

Gabriella Badin

Aj v tomto roku sa 7. decembra  predpoludním v Baníckom múzeu v Rožňave uskutočnil seminár pre odborných pracovníkov múzea, ktorí na ňom prezentovali vlastnú odbornú činnosť. Program bol rozdelený do troch blokov oddelených krátkymi prestávkami. Postupne odznelo spolu deväť príspevkov, ktoré priblížili aktuálny stav riešenia a výstupy vedecko-výskumných úloh odborných pracovníkov.

Na seminári zazneli tieto príspevky: 1. Mgr. Sylvia Holečková: Rožňavská a muránska kamenina – výsledok výskumnej úlohy; 2. Mgr. Martin Kováč: Jarné zvykoslovie na Gemeri; 3. Mgr. Eva Lázárová: Obrazáreň grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí; Markova manufaktúra na spracovanie kože; 4. Mgr. Sylvia Holečková: Mestské múzeum v Rožňave; 5. Mgr. Pavol Lackanič: Banícka dychovka v Rožňave; 6. Mgr. Eva Lázárová: Dr. Arthurovi Maurerovi, významná osobnosť Rožňavy, výročie - 110 rokov od jeho úmrtia.

Posledný blok tvorili komentované prezentácie priamo v novopripravovanej bansko-hutníckej expozícii: 1. PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.: Nová Expozícia baníctva a hutníctva Gemera; 2. Mgr. art. Tomáš Székely: Reštaurovanie poľnej šachtovej pece.

Rôznorodosť prezentovaných tém priniesla rôznorodé výsledky, živú diskusiu a taktiež aj množstvo podnetov, ktoré môžu všetci zúročiť pri svojej ďalšej odbornej činnosti v múzeu.

Pavol Lackanič

20
dec

PF2018

   Posted by: admin    in Archív 2017

20
dec

OZNAM

   Posted by: admin    in Archív 2017

 

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú otvorené v období medzi sviatkami nasledovne:

 27.12.2017 – 29.12.2017

9:00 - 12:00  13:00 - 15:00 hod.

2.1.2017 – 5.1.2018

9:00 - 12:00  13:00 - 15:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

15
dec

   Posted by: admin    in Archív 2017

FB_115_vyrocie_vfinal
15
dec

OZNAM

   Posted by: admin    in Archív 2017

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že všetky expozície Baníckeho múzea v Rožňave budú v dňoch  19. decembra 2017 (utorok) a 21. decembra 2017 (štvrtok) z prevádzkových príčin zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

11
dec

Nová prezentácia poľnej šachtovej pece

   Posted by: admin    in Archív 2017

V katastri obce Gemerský sad, časť Nováčany, okres Rožňava, sa v roku 1982 archeológom podarilo lokalizovať presnú polohu zaniknutej stredovekej osady Somkút. Archeologickou činnosťou odkryli poľné šachtové pece, ktorých vnútorný priestor mal hruškovitý tvar a bol veľmi kvalitne vymazaný so žiaruvzdornou hlinou. Predpokladá sa vzhľadom na veľkosť a na prostredie kde boli nájdené, že mali svoju úlohu vo výrobnom procese. Charakteristickými nálezmi vo výplni spodnej časti objektu boli hlinené dýzne, ktoré slúžili k vháňaniu vzduchu do pecí. Vo výplni objektov sa našlo pomerne veľké množstvo úlomkov keramiky, kde na základe farby a povrchu ju môžeme zaradiť do 11.-12. storočia.

Vzhľadom k tomu, že železiarske šachtové pece znamenajú dôležitú etapu vo vývoji hutníctva železa nášho regiónu, tento exponát považujeme pre svoj vek aj hodnotu za unikátny. V súčasnosti pec prešla odborným ošetrením - reštaurovaním, je osadená v novom drevenom debnení s presklením vo vrchnej časti. Pec bude súčasťou novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

 
6
dec

OZNAM

   Posted by: admin    in Archív 2017

Dovoľujeme si upozorniť našich ctených návštevníkov, že  všetky expozície  Baníckeho múzea v Rožňave budú dňa 7.12.2017  (štvrtok) otvorené  len v čase od 13:00 - 16:00.

Ďakujeme za pochopenie.

Page 1 of 212