Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri

Plstenie a splsťovanie

 

Dňa 30. októbra 2017 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave konal, v spolupráci s Mestom Rožňava, tretí odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie.

Účastníci seminára absolvovali, v súlade so zámermi nášho projektu Živé múzeum VI., kompletný odborno-vzdelávací program. Všetci si z podujatia odniesli, rovnako ako aj predošlé skupiny, metodickú príručku o plstení, ktorú vydalo Banícke múzeum v Rožňave.

Metodická príručka obsahuje základné informácie o histórii plsti, o použitých materiáloch, technikách a nástrojoch potrebných k plsteniu Publikácia slúži ako pomocný materiál pri jednotlivých pracovných postupoch. Nájdeme v nej najdôležitejšie pokyny, ktoré je pri práci s ovčou vlnou nevyhnutné dodržať.

Našim tretím seminárom sme úspešne ukončili odborné vzdelanie dospelých. Dúfame, že účastníci nadobudnuté poznatky využijú a zúročia aj v rámci svojej ďalšej pracovnej činnosti.

 Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gabriella Badin

Foto: Martin Kováč

This entry was posted on utorok, november 7th, 2017 at 15:28 and is filed under Archív 2017. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.