V dňoch 19.09.-20.09.2017 sa v Rožňave v priestoroch Historickej radnice úspešne uskutočnila konferencia „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“, na ktorej sa zúčastnili odborní pracovníci múzeí, univerzít, baníckych spolkov a záujemci z radov verejnosti. Zámerom podujatia bolo zvýšiť odbornú úroveň odborných pracovníkov múzeí a odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva ako aj sprístupniť odborné poznatky mimo tejto skupiny aj širokej verejnosti. Konferenciu sa uskutočnila vďaka projektu, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Počas dvoch dní odznelo 23 odborných príspevkov, ktoré pristúpili k téme z rôznych uhlov a pohľadov. Najväčšiu časť účastníkov tvorili pracovníci slovenských múzeí – etnológovia a kurátori zbierkových fondov, ktoré obsahujú zbierkové predmety súvisiace s baníctvom. Privítali sme aj vedeckých pracovníkov z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Podujatie malo tiež aktívnych zahraničných účastníkov – odborníkov z Múzea histórie baníctva v Rudabányi, Maďarsko, a Múzea ropného priemyslu a plynárenstva v Bóbrke, Poľsko. Po skončení oficiálnej rokovacej časti zorganizovalo Banícke múzeum v Rožňave pre účastníkov prehliadku expozícií a výstav Baníckeho múzea v Rožňave; pričom časť účastníkov absolvovala v múzeu tvorivé dielne.

21.9.2017 v dopoludňajších hodinách absolvovali účastníci konferencie pod vedením členov OZ Gotická cesta zaujímavú odbornú exkurziu, v rámci ktorej navštívili tri gotické kostoly v Štítnickej doline (Štítnik, Ochtiná a Koceľovce).

Podujatie pre odborníkov v oblasti baníctva a jeho prezentácie zorganizoval Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou Zväzu múzeí Slovenska a Mestom. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník odborných príspevkov, ktorý bude vydaný v tlačovej i elektronickej podobe do konca roka 2017. Publikácia sa stane smerodajným materiálom pre odborných zamestnancov múzeí a vedeckých pracovníkov vykonávajúcim vlastný výskum a prezentačnú činnosť v oblasti baníctva. Zároveň bude zdrojom odborných informácií pre širokú verejnosť – laikov, ktorí sa realizujú v oblasti záchrany a sprístupnenia dokladov banskej činnosti a života baníkov.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Pavol Lackanič

This entry was posted on streda, september 27th, 2017 at 9:02 and is filed under Archív 2017. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.