TLAČOVÁ SPRÁVA

V Rožňave sa na vedeckej konferencii stretnú odborníci v oblasti baníctva a jeho prezentácie

Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou Zväzu múzeí Slovenska a Mestom Rožňava organizujú v priestoroch Historickej radnice, na Nám. baníkov 32 v Rožňave, odbornú konferenciu pre odborných pracovníkov múzeí, vedeckých pracovísk, univerzít, vysokých škôl a ostatných záujemcov.

V dňoch 19.09.-20.09.2017 tu v rámci konferencie „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ vystúpi s odborným príspevkom viac ako 20 účastníkov.

Baníctvo je neoddeliteľnou súčasťou histórie a spôsobu života obyvateľov viacerých regiónov Slovenska a vďaka svojmu presahu je zaujímavou témou nielen z pohľadu využívaných technológií či ekonomického prínosu pre spoločnosť, ale aj špecifickými javmi a formami života profesijnej skupiny baníkov v rôznych historických obdobiach.

Zámerom podujatia je zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov múzeí a iných odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva a sprístupniť odborné poznatky odborníkom a širokej verejnosti.

Konferencia, na ktorej okrem slovenských odborníkov vystúpia aj zahraniční kolegovia z Poľska a Maďarska, sa uskutoční v rámci 21. ročníka Etnológ a múzeum a projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia. Súčasťou projektu je aj výstup vo forme tlačeného i elektronického zborníka príspevkov, ktoré na konferencii odznejú. Zborník sa stane smerodajným materiálom pre odborných zamestnancov múzeí a vedeckých pracovníkov vykonávajúcim vlastný výskum a prezentačnú činnosť v oblasti baníctva. Zároveň sa stane zdrojom odborných informácií pre širokú verejnosť – laikov, ktorí sa realizujú v oblasti záchrany a sprístupnenia dokladov banskej činnosti a života baníkov.

Odborná konferencia „XXI. Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ sa uskutoční, v priestoroch Historickej radnice na Nám. baníkov 32 v Rožňave v dňoch 19. a 20. septembra 2017.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia.

Kontakt: Mgr. Pavol Horváth, Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava, www.banmuz.sk, pavol.horvathBANMUZ@gmail.com, tel.: 058/734 37 10

This entry was posted on streda, september 13th, 2017 at 10:52 and is filed under Archív 2017. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.