Archive for august 8th, 2017

Prinášame Vám krátku fotoreportáž z úspešného podujatia, ktoré sa konalo v rámci Rožňavského kultúrneho leta 2017 - Slávna "zlatá" história Rožňavy a Malí zlatokopi, uplynulú nedeľu (6.8. 2017) na Námestí baníkov v Rožňave. Na tomto podujatí si mohli návštevníci vyskúšať tvorivé dielne, ryžovanie zlata a taktiež mohli bezplatne navštíviť aktuálne výstavy v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave - výstavu absolventov ZUŠ v Rožňave, výstavu Gézu Dámosyho - Obreslený svet a výstavu Andreja Dúbravského a Ryosuke Kumakuru - Rurálna epopej.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a mestu Rožňava ďakujeme za spoluprácu.

 
Page 1 of 11