Projektový deň v Baníckom múzeu v Rožňave

Dňa 1. júna 2017 sa pod taktovkou pracovníčok Baníckeho múzea v Rožňave konal projektový deň ZŠ Ul. Pionierov Rožňava. Cieľom podujatia bolo spoznať históriu mesta Rožňava a oboznámiť sa s významnými budovami, priamo súvisiacimi s baníckou tradíciou tohto významného kráľovského banského mesta.

Deti najprv spoločne navštívili Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie, kde si prezreli aj s odborným výkladom viac ako 500-ročný výtvarný unikát mesta, Rožňavskú Meterciu. Na tomto vzácnom diele je verne zachytená vtedajšia ťažobná technológia banského procesu  spracovania rudy ako aj dobový život baníkov. Detaily tohto rožňavského fenoménu si potom mohli neskôr podrobnejšie pozrieť  na baneroch múzea.

Nasledovala prehliadka mesta, počas ktorej bol kladený dôraz na historické stavby spojené s baníctvom. Deti sa postupne oboznámili s budovami Baníckeho múzea v Rožňave, budovou Banskej komory a Strážnou vežou. Počas prehliadky neobišli ani ďalšie významné architektonické skvosty rožňavských dejín.

Tvorivú časť podujatia strávili deti v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, kde ich čakali zaujímavé aktivity – mohli si vyrobiť vitrážové okná, podobné tým, aké obdivovali v katedrále, urobili si pohľadnicu s grafikou Strážnej veže a zopakovali si vedomosti získané na prehliadke mesta: vyskladali si Rožňavskú Meterciu vo forme puzzle, riešili kvízové otázky o Rožňave; museli pomenovať náhodne vybrané fotografie.

Projektový deň, ktorý sa konal v dobrej nálade, je výbornou formou spolupráce školy a múzea v interaktívno-edukačnom procese lokálnej histórie.

Gabriella Badin

Foto: Janka Vaisová a Erika Ocelníková

 
This entry was posted on pondelok, jún 12th, 2017 at 15:33 and is filed under Archív 2017. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.