Archive for apríl 3rd, 2017

V priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. 3. 2017 uskutočnila vedecká konferencia na tému Vývoj kultúry východného Slovenska. Na konferencii vystúpila aj naša kolegyňa Sylvia Holečková s prednáškou pod názvom Mestské múzeum v Rožňave, ktorou priblížila vznik, pôsobenie a bohatú zbierkotvornú činnosť tejto kultúrnej inštitúcie, ako aj osobnosti viažuce sa k rožňavskému Mestskému múzeu. Mestské múzeum v Rožňave vzniklo v roku 1912 a v roku 1940 sa zlúčilo s Bansko-hutníckym múzeom v Rožňave. -sol – Foto: E. Lázárová foto konferencia
3
apr

EXPOKUS 4/2017

   Posted by: admin    in Archív 2017

Keramické emblémy

Keramické emblémy alegorického zobrazenia poľnohospodárstva, baníctva, strojárenstva, priemyslu,  vedy, hudby, tanca, literatúry, písomníctva, obchodu a dopravy a troch cností – viery, nádeje a lásky boli vyhotovené podľa návrhu Kolomana Tichyho, ktorý bol v roku 1957 poverený riešením interiéru veľkej sály Radnice v Rožňave.

Jedenásť emblémov je vyhotovených z glazovanej pálenej hliny. Štyri z nich – emblémy baníctva, priemyslu, strojárstva a poľnohospodárstva sú dnes umiestnené v Historickej expozícii – prezentačnom múzejnom depozitári, ostatné zdobia priestory kongresovej sály historickej Radnice.

Koloman Tichy bol v rokoch 1924 – 1940 riaditeľom Mestského múzea v Rožňave a po zlúčení sa Mestského múzea s Bansko-hutníckym múzeom v roku 1940 sa stal riaditeľom Rožňavského bansko-hutníckeho a mestského múzea.

Sylvia Holečková

Foto: S. Holečková

Page 1 of 11