•  

  •  

     

  •  

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

V rožňavskej galérii opäť ožijú pamiatky

22. 2. 2019 - 15. 4. 2019
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Rožňava, 11.2.2019

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si pre všetkých záujemcov prichystalo ďalšiu zaujímavú výstavu s názvom Znovuzrodené pamiatky II.

V rožňavskej galérii už druhýkrát predstavujú výsledky svojej práce dvaja vynikajúci reštaurátori Árpád Mézes a Alexander Koreň. Prvýkrát sme mali možnosť zoznámiť sa s ich prácou ešte v roku 2012, keď tu vystavovali spolu s akad. soch. Ondrejom Csütörtökim z Komárna.

Akad. soch. Árpád Mézes žije a tvorí v Želiezovciach v okrese Levice, rodinnými zväzkami je však spojený aj s Gemerom a Rožňavou, kde začal pracovať hneď po ukončení štúdií. Jeho špecializáciou je reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a omietok. Na svojom konte má nespočetné množstvo zreštaurovaných pamiatok od nástenných malieb, cez drevenú a kamennú plastiku až po detaily historickej architektúry. Rožňavčania ho poznajú aj ako autora pamätných tabúľ S. Petőfiho a K. Tichyho.

Alexander Koreň, vyštudovaný elektrotechnik, sa k reštaurovaniu dostal cez svoju záľubu vo výtvarnom umení. V maliarskej tvorbe bol usmerňovaný doc. Tiborom Gálom, akad. mal. Jozefom Haščákom a rožňavským maliarom Jánom Kuchtom. Od roku 1991 úzko spolupracuje s akad. soch. Arpádom Mézesom. Dokonalá precíznosť jeho práce sa prejavila v reštaurovaní voľnej plastiky a závesných obrazov v rôznych maliarskych technikách. Žije a pracuje v rodnom meste Rožňave.

Na výstave sú formou reprezentatívnych fotografií a trojrozmerných ukážok reštaurovaných diel prezentované spoločné i individuálne práce oboch reštaurátorov – obnovené pamiatkové objekty z okresu Rožňava, ale aj z iných miest na Slovensku. Výstavu si budú môcť všetci záujemcovia vychutnať od 22. februára do 15. apríla 2019 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. Baníkov 25.

Mgr. Edita Kušnierová, historička umenia

A rozsnyói galériában ismét megélednek a műemlékek

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye újabb érdekes kiállítást készített elő az érdeklődők számára. 

A rozsnyói galériában immár másodszor mutatják be munkájuk eredményét a kiváló restaurátorok: Mézes Árpád és Koreň Alexander. Műveikkel először 2012- ben ismerkedhettünk meg, amikoris Csütörtöki András komáromi szobrászművésszel állítottak ki közösen. 

Mézes Árpád szobrászművész a lévai járásbeli Zselíz városában él és alkot, családja révén azonban állandó kapcsolatban van Gömörrel és Rozsnyóval, ahol tanulmányai után a pályafutását is kezdte. Szakterülete a polikrómozott kőszobrok, építészeti elemek, falazatok és vakolatok restaurálása. Számlájára írható számos restaurált műemlék a falfestményektől, a fa- és kőplasztikákon át, a történeti építészeti részelemekig. A rozsnyóiak a Petőfi és Tichy emléktáblák alkotójaként is ismerik.

Koreň Alexander, elektrotechnikusként végzett, a restauráláshoz a képzőművészet iránti vonzalma vezette. A festői alkotómunkája során Gál Tibor docens, Haščák József festőművész, valamint Kuchta József rozsnyói festő útmutatásai voltak számára irányadóak. 1991-től Mézes Árpád szobrászművésszel Mézes Árpád szobrászművésszel 1991-től dolgozik együtt. Munkájára jellemző a tökéletes pontosság, ami a szabad plasztikák és a legkülönbözőbb technikákkal készült fali képek restaurálsánál is megmutatkozott. Szülővárosában, Rozsnyón él és dolgozik.

A kiállításon látványos fényképek és háromdimenziós mintapéldányok mutatják be a két restaurátor önálló és közös munkáját. A felújított műemlékek a Rozsnyói járásból, illetve Szlovákia más területéről származnak.

A kiállítást 2019. február 22-e és áprílis 15-e között élvezhetik az érdeklődők a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában a Bányászok tere 25. szám alatt.

Kušnierová Edita, művészettörténész

 

plagat znovuzrodene pamiatky web

Kalendár

KSK logo cmykterraincognita fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new